Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě


_
_
_
_
_
_
_
Územní pracoviště
Pracovíště Bruntál Pracovíště Opava Pracovíště Karviná Pracovíště Ostrava Pracovíště Frýdek-Místek Pracovíště Nový jičín
Klikem na mapě vyberete požadované pracoviště

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody

Zaznamenali jste zdravotní potíže v souvislosti s koupáním? Informujte nás, prosím, prostřednictvím dotazníku.

Pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě zahájí v druhé polovině května pravidelné kontroly kvality vody na povrchových vodách ke koupání, které nemají svého provozovatele a jsou uvedeny v Seznamu vod ke koupání , vydaném Ministerstvem zdravotnictví ČR. Jedná se o významné vodní plochy, využívané ke koupání větším počtem osob. V rámci Moravskoslezského kraje se v koupací sezóně 2016 jedná o 21 míst, na kterých bude kvalita vody pravidelně sledována Krajskou hygienickou stanicí MS kraje. Kontrolní odběry budou prováděny od konce května do konce srpna v termínech dle monitorovacího kalendáře, vydaného pro letošní koupací sezónu KHS MSK. Informace o kvalitě vody budou aktualizovány po provedených odběrech vždy na konci pracovního týdne.

Jakost vody je hodnocena orgány ochrany veřejného zdraví dle vyhlášky č. 238/2011 Sb. a Metodického návodu k usměrnění jednotného postupu při monitorování jakosti vod ke koupání a výkonu SZD nad přírodními koupališti. Výsledné hodnocení zohledňuje jak smyslově postižitelné ukazatele jakosti vody jako znečištění odpady a přírodní znečištění, tak výsledky mikrobiologických, biologických a chemických laboratorních analýz . Na základě těchto výsledků je pak voda zařazena do jedné z 5 jakostních kategorií a označena příslušným symbolem.

Při překročení limitů, kdy hrozí ohrožení zdraví je KHS povinna vydat zákaz koupání. Zákaz se zveřejňuje na úřední desce KHS a na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správního obvodů se zákaz týká.

Kromě toho je zákaz předán k zveřejnění hromadným sdělovacím prostředkům. Je pak věcí občana, zda vezme na vědomí údaje o nevyhovující kvalitě vody ke koupání a bude zákaz respektovat. V tomto bodě je nutné upozornit na právní důsledky, kterým se mohou vystavit v případě nerespektování vydaného zákazu organizátoři dětských táborů, vedoucí vodáckých kurzů, učitelé s dětmi na výletech a pod.

Vedle povrchových vod ke koupání, dozorovaných na náklady státu, jsou dále provozována tzv. koupaliště ve volné přírodě a stavby povolené k účelu koupání nebo nádrže ke koupání, v nichž je voda obměňována řízeným přítokem a odtokem pitné vody či chemicky neupravované podzemní nebo povrchové vody („nádrže ke koupání“) a nádrže ke koupání s přírodním způsobem čištění vod (označovány jako „přírodní biotopy“). Kvalita vody v koupalištích ve volné přírodě je sledována na náklady jednotlivých provozovatelů ve stejném rozsahu a četnosti jako na povrchových vodách ke koupání sledovaných KHS. Kvalita vody v nádržích ke koupání a „přírodních biotopech“ je sledována v rozsahu a četnosti dle Přílohy č.7 k vyhl.238/2011 Sb.

Od roku 2012 jsou v blízkosti všech povrchových vod ke koupání, které jsou uvedeny v Seznamu vod ke koupání, umístěny informační tabule. Vedle obecných informací o nádrži zde budou k dispozici nejen údaje o kvalitě vody za předcházející čtyřleté období, ale i aktuální hodnocení jakosti vody.

Pro podrobnější informace o povrchových vodách ke koupání a nádržích ke koupání klikněte na požadovanou lokalitu.

Povrchové vody využívané ke koupání osob

Místo/Datum 19.5 26.5 2.6 9.6 16.6 23.6 30.6 7.7 14.7 21.7 28.7 4.8 11.8 18.8 25.8 1.9
Bruntál
VN Slezská Harta – Leskovec nad Moravicí
VN Slezská Harta – Roudno I.
VN Slezská Harta – Nová Pláň
Rybník Tvrdkov
Rybník Edrovice
Rybník Bohušov
Lom Svobodné Heřmanice
Frýdek - Místek
VN Baška
VN Brušperk I
VN Olešná – Palkovice
VN Olešná – Místek
VN Žermanice – Dolní Domaslavice
VN Žermanice – Lučina
VN Žermanice – Soběšovice
Karviná
VN Těrlická přehrada - Pacalůvka
VN Těrlická přehrada – Pod Motelem
VN Těrlická přehrada – Těrlicko střed
Nový Jičín
VN Údolí mladých - Bílovec
VN Čerťák - Nový Jičín
VN Kacabaja - Hodslavice
VN Větřkovice - Kopřivnice
Opava
Stříbrné jezero - Opava
VN Budišov nad Budišovkou

Koupaliště ve volné přírodě

Místo/Datum 19.5 26.5 2.6 9.6 16.6 23.6 30.6 7.7 14.7 21.7 28.7 4.8 11.8 18.8 25.8 1.9
Opava
Štěrkovna Hlučín

Nádrže ke koupání

Místo/Datum 19.5 26.5 2.6 9.6 16.6 23.6 30.6 7.7 14.7 21.7 28.7 4.8 11.8 18.8 25.8 1.9
Opava
Štěrkovna Hlučín - Bazén B1
Ostrava
Letní koupaliště Poruba
Frýdek-Místek
RA Krkoška - velká nádrž
RA Krkoška - malá nádrž
Wellness Hotel Bahenec – velká nádrž
Wellness Hotel Bahenec – malá nádrž
Nádrž u chaty Dukla, Čeladná
Nový Jičín
Tošovice, areál Heipark

Legenda:

Voda vhodná ke koupání
Voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi
Zhoršená jakost vody
Voda nevhodná ke koupání
Voda nebezpečná ke koupání
Měření nebylo provedeno

Informace o kvalitě vody ke koupání v celé ČR můžete získat na portálu Koupací vody

Podrobné informace ke kvalitě koupacích vod najdete i na stránkách Státního zdravotního ústavu

Informace o kvalitě vody ke koupání v členských zemích EU najdete na:
www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-of-bathing-water, nebo
www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-of-bathing-water/bathing-water-data-viewer.