Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě


_
_
_
_
_
_
_


Územní pracoviště
Pracovíště Bruntál Pracovíště Opava Pracovíště Karviná Pracovíště Ostrava Pracovíště Frýdek-Místek Pracovíště Nový jičín
Klikem na mapě vyberete požadované pracoviště

Vzory žádostí a formulářů, návody a pokyny

Obecné

 1. Vzor žádosti o vydání stanoviska orgánu ochrany veřejného zdraví - [PDF - 74 kB, [DOC - 36 kB
 2. Vzor Podnět - [PDF - 65 kB], [DOC - 36 kB]
 3. Vzor Žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - [PDF - 62 kB], [DOC - 36 kB]
 4. Vzor Odvolání proti rozhodnutí - [PDF - 84 kB], [DOC - 36 kB]

Hygiena obecná a komunální

 1. Vzor žádosti o vystavení Průvodního listu těla zemřelého a čestné prohlášení - [PDF - 87 kB, [DOC - 42 kB

Hygiena práce

 1. pokyny pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky
 2. návod kategorizace prací - [XLS - 64 kB]

Hygiena dětí a mladistvých

 1. Vzor Oznámení o pořádání zotavovací akce pro děti- [PDF - 77 kB], [DOC - 37 kB]
 2. Vzor Ohlášení školy v přírodě - [PDF - 75 kB], [DOC - 37 kB]

Hygiena výživy a předmětů běžného užívání

 1. Vzor žádosti o provedení zkoušky znalosti hub - [PDF - 70 kB], [DOC - 36 kB]
 2. Vzor ohlášení zahájení/ukončení činnosti-stravovací služba - [PDF - 70 kB], [DOC - 37 kB]