Nahrávám...

Aktuality - archív

Úvod / Aktuality - archív


Motivované vyhledávání nemocných TBC

7. 3. 2005


Na podzim roku 2004 byl realizován projekt motivovaného vyhledávání nemocných TBC u rizikových skupin obyvatelstva. Koordinátorem studie byla Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje a na její realizaci se významně podíleli pracovníci Fakultní nemocnice v Ostravě Porubě, Národní jednotky dohledu nad TBC FN Praha - Bulovka, magistrátů příslušných měst a charitativních organizací (Armáda spásy, Charita, Slezská diakonie)…Aktuální epidemiologická situace ve výskytu akutních respiračních infekcí (ARI) v MS kraji

25. 2. 2005


Epidemiologická situace ve výskytu ARI se v kraji, ve srovnání s minulým týdnem, výrazně zhoršila. V 8 kal. týdnu dosáhla hodnoty 3 907 nemocných na 100 000 obyvatel, což je nejvyšší nemocnost v rámci ČR, kde republikový průměr představuje 3 029 nemocných na 100 000 obyvatel…Státní zdravotní dozor v komunální hygieně v roce 2004

24. 2. 2005


Odbor hygieny obecné a komunální zpracoval pro rok 2004 plán kontrol, podle něhož pak byl vykonáván státní dozor nad kvalitou pitné vody, vodami pro koupání a objekty pro výkon činností epidemiologicky závažných (služeb péče o tělo.). Nově zde byla zařazena problematika vnitřního prostředí vybraných staveb a ubytovacích zařízení, samostatnou část tvoří rovněž problematika hluku ve venkovním prostředí…Výsledky kontrolní činnosti na úseku hygieny výživy odboru hygieny výživy a PBU za rok 2004

3. 2. 2005


Pracovníci odboru hygieny výživy Moravskoslezského kraje kontrolují na území kraje celkem 10 182 potravinářských zařízení z tohoto počtu je 5 541 zařízení společného stravování, na které se kontrola s ohledem na stávající kompetence orgánu ochrany veřejného zdraví zaměřuje především…Pokyn hlavního hygienika ČR k očkování osob poskytujících humanitární pomoc…

17. 1. 2005


S odvoláním na bod III usnesení č. 1/05 materiálu pro schůzi vlády ČR č.j. 144521/2005 - Asie "Aktivity ČR v souvislosti s živelní katastrofou v Asii" je vydáván níže uvedený pokyn hlavního hygienika ČR k očkování osob poskytujících humanitární pomoc a osob podílejících se na obnově a rekonstrukci postižených oblastí s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci…Zdravotní indikace očkování dětí konjugovanou pneumokokovou vakcínou – úhrada pojišťovnou - <a href="../01_obcanum/files/prevenar.pdf" class="download"> [PDF]</a>

17. 1. 2005
Informace pro cestující přijíždějící a hodlající vycestovat do oblastí postižených vlnou tsunami

6. 1. 2005


V následujícím textu jsou uvedeny příznaky nejčastějších onemocnění, kterými by se cestující mohli nakazit za pobytu v oblastech postižených vlnou tsunami. (Bacilární úplavice, žloutenka typu A a E, břišní tyf, cholera, malárie)…Z odborné činnosti protiepidemického odboru</i>

6. 1. 2005


Hotel Atom v Ostravě přivítal v listopadu 2004 značné množství zájemců o seminář, který pro zdravotnický personál okresu Ostrava a přilehlého okolí zajistil protiepidemický odbor ....Výběrové řízení na obsazení funkce </i>Asistentka/asistent ředitele</i>

6. 1. 2005


Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále "KHS MSK") vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce asistentky/asistenta ředitele …Informace ze semináře

13. 12. 2004


Ve dnech 22.-24. listopadu 2004 proběhlo v hotelu Vlčina ve Frenštátě pod Radhoštěm "Druhé celostátní pracovní setkání k problematice rekreačních vod". Celorepublikovou akci pořádala Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Odbor ochrany a podpory veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví České republiky a Státní zdravotní ústav v Praze pod záštitou Hlavního hygienika České republiky…Strana 217 z 223