Nahrávám...

Aktuality - archív

Úvod / Aktuality - archív


Blíží se koupací sezóna 2018

11. 5. 2018


V rámci letní koupací sezóny máme na výběr, jakým způsobem a kde prožijeme teplé letní dny s možností koupání…Jak předcházet žloutence typu E aneb zvýšený výskyt na Opavsku

23. 4. 2018


V letošním roce zaznamenala Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje zvýšený výskyt onemocnění žloutenkou typu E (VHE) na Opavsku, kdy v měsíci březnu bylo hlášeno 6 nemocných osob…Státní zdravotní dozor u poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v roce 2017

19. 4. 2018


V rámci výkonu státní správy v ochraně veřejného zdraví byl pracovníky protiepidemického odboru proveden výkon státního zdravotního dozoru v oblasti hygieny provozu a předcházení infekcím spojeným se zdravotní péčí u poskytovatelů zdravotních služeb nebo poskytovatelů sociálních služeb v týdenních stacionářích, domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem…Světový den astmatu 1. května 2018

17. 4. 2018


Globální iniciativa pro astma (GINA) vyhlásila opět Světový den astmatu. Letošní heslo je: Nikdy není moc brzy, nikdy není moc pozdě.Úspěšné zvládnutí lokální epidemie virové hepatitidy A v Karviné

13. 4. 2018


Koncem prosince 2017 onemocněla patnáctiletá dívka virovou hepatitidou A a byla hospitalizována na Klinice infekčního lékařství FNO. Okamžitě po nahlášení onemocnění bylo pracovníky protiepidemického oddělení Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje zahájeno šetření ...Ministerstvo zdravotnictví informuje o zvýšeném výskytu spalniček v České republice

13. 4. 2018


K 6. dubnu 2018 bylo v České republice hlášeno celkem 70 případů spalniček. Nejvíce onemocnění evidujeme na území hlavního města Prahy (48 případů), dále ve Středočeském (10 případů), Libereckém (5 případů), Jihomoravském (3 případy), Pardubickém (2 případy), Plzeňském (1 případ) a Královéhradeckém kraji (1 případ)...Hluková prevence v roce 2017

12. 4. 2018


Problematice hluku je trvale věnována pozornost v preventivním dozoru (posuzování dokumentací v rámci územního a stavebního řízení nebo změn v užívání staveb) ...Kontrola kvality vnitřního prostředí

10. 4. 2018


Pro účely státního zdravotního dozoru nad kvalitou vnitřního prostředí byly v Moravskoslezském kraji v roce 2017 vybrány plavecké bazény…7.4.2018 - Světový den zdraví: Starejme se o své zdraví, nic cennějšího nemáme!

6. 4. 2018


U příležitosti Světového dne zdraví (7. 4. 2018) přinášíme tiskovou zprávu Ministerstva zdravotnictví ČR a taky Doporučení k prevenci a k péči o vlastní zdraví a Prohlášení Dr. Zsuzsanny Jakab, ředitelky Regionální úřadovny WHO pro Evropu, pro letošní Světový den zdraví.Státní zdravotní dozor na pracovištích v Moravskoslezském kraji v roce 2017

5. 4. 2018


Odbor hygieny práce svoji činnost zaměřuje na kontroly pracovišť a pracovních podmínek (státní zdravotní dozor), na posuzování a hodnocení předkládané dokumentace – projektová dokumentace, oznámení a žádosti o zařazení prací do kategorie (kategorizace prací)…Strana 1 z 223