Nahrávám...

Úvod / Média / Detail

Upozornění k aktuální smogové situaci


Zveřejněno: 21. 1. 2019

Na území celého Moravskoslezského kraje je aktuálně kvalita ovzduší zhoršená do té míry, že došlo ke vzniku smogové situace. Krátkodobé koncentrace prachových částic přesahují 100 µg/m3. K takové situaci dochází při špatných rozptylových podmínkách, tj. bezvětří nebo malém proudění s výrazným přispěním inverzního charakteru teplot, kdy veškeré emitované škodliviny – z průmyslu, vytápění, dopravy i dalších činností zůstávají v místě jejich vzniku a nedochází k naředění jejich koncentrací ve vyšších vrstvách atmosféry.

S ohledem na známé účinky prachových částic na dýchací i oběhový systém doporučuje Krajská hygienická stanice obyvatelům oblastí dotčených smogovou situací, současně s upozorněním na její vznik, zásady pro minimalizaci zdravotních dopadů zvýšených koncentrací škodlivin v ovzduší na jejich organismus. Tyto zásady se týkají zejména rizikových skupin obyvatel, ke kterým patří děti, senioři a nemocné osoby, ale lze jej doporučit i širokým vrstvám obyvatel.

  • Omezením náročných fyzických aktivit ve venkovním prostředí se sníží energetický výdej
  • Způsobem větrání a vytápění, omezením používání dalších zdrojů škodlivin (např. nátěrové hmoty) lze zvýšit ochranu kvality vnitřního prostředí
  • K ochraně kvality venkovního prostředí přispějí zásady správného vytápění v domácích topeništích
  • Větším využívám hromadné dopravy lze snížit emise výfukových plynů z individuální dopravy
  • Zvýšený přísun vitamínů obsažených v ovoci a zelenině a zdravý způsob života vede k posílení imunity

Krajská hygienická stanice upozorňuje veřejnost na zodpovědný přístup ke svému zdraví dodržováním opatření podle průběžně zveřejňovaných informací a doporučení.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ.Zpět