Nahrávám...

Foto postřehy vybrané ze závad, zjišťovaných na pracovištích v roce 2017

Úvod / / Foto postřehy vybrané ze závad, zjišťovaných na pracovištích v roce 2017

Kromě závad v oblasti kategorizace prací a zajištění pracovnělékařské péče bývá velmi často zjišťovanou závadou nedostatečný úklid a údržba sanitárního a pomocného zázemí.

Při kontrolách se setkáváme s různými závadami např. v šatnách a umývárnách zaměstnanců.

Je vždy dobré, když si na pracovišti můžete odložit civilní a pracovní oděv do uzamykatelné skříňky, …pokud se ke skříňce vůbec dostanete…“.

Jindy jsme narazili i na poměrně „otevřenější“ a „vzdušnější“ řešení šatny:

Častým problémem v šatnách a umývárnách bývá udržení čistoty úklidem nebo i celkovou údržbou povrchu stěn.

Znečistěné povrchy podlah a stěn, opadávající nátěry a malba spolu s vlhkostí nedostatečně větraných prostor dávají ideální podmínky pro vznik plísní, které bývají příčinou mnohých kožních onemocnění a jejichž spóry mohou být i karcinogenní.

U nuceně větraných prostor bývá je poměrně častou závadou znečistění přívodních nebo odvodních elementů.

Nánosy špíny nejen znesnadňují proudění vzduchu, ale jsou i ideální půdou pro usazování kolonií bakterií, které pak mohou infikovat větraný prostor a vzduchotechnickou soustavou se šířit dále.

Na takovém pracovišti pak nepřekvapí ani „vhodně“ ergonomicky řešená pracovní židle.

Pracoviště s technologií produkující prach nutno pravidelně čistit a malovat …