Nahrávám...

Informace poskytnuté tisku ke zveřejnění

Úvod / Média / Informace poskytnuté tisku ke zveřejnění


Státní zdravotní dozor u poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v roce 2017

19. 4. 2018


V rámci výkonu státní správy v ochraně veřejného zdraví byl pracovníky protiepidemického odboru proveden výkon státního zdravotního dozoru v oblasti hygieny provozu a předcházení infekcím spojeným se zdravotní péčí u poskytovatelů zdravotních služeb nebo poskytovatelů sociálních služeb v týdenních stacionářích, domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem…
Ministerstvo zdravotnictví informuje o zvýšeném výskytu spalniček v České republice

13. 4. 2018


K 6. dubnu 2018 bylo v České republice hlášeno celkem 70 případů spalniček. Nejvíce onemocnění evidujeme na území hlavního města Prahy (48 případů), dále ve Středočeském (10 případů), Libereckém (5 případů), Jihomoravském (3 případy), Pardubickém (2 případy), Plzeňském (1 případ) a Královéhradeckém kraji (1 případ)...
Úspěšné zvládnutí lokální epidemie virové hepatitidy A v Karviné

13. 4. 2018


Koncem prosince 2017 onemocněla patnáctiletá dívka virovou hepatitidou A a byla hospitalizována na Klinice infekčního lékařství FNO. Okamžitě po nahlášení onemocnění bylo pracovníky protiepidemického oddělení Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje zahájeno šetření ...
Hluková prevence v roce 2017

12. 4. 2018


Problematice hluku je trvale věnována pozornost v preventivním dozoru (posuzování dokumentací v rámci územního a stavebního řízení nebo změn v užívání staveb) ...
Kontrola kvality vnitřního prostředí

10. 4. 2018


Pro účely státního zdravotního dozoru nad kvalitou vnitřního prostředí byly v Moravskoslezském kraji v roce 2017 vybrány plavecké bazény…
Státní zdravotní dozor na pracovištích v Moravskoslezském kraji v roce 2017

5. 4. 2018


Odbor hygieny práce svoji činnost zaměřuje na kontroly pracovišť a pracovních podmínek (státní zdravotní dozor), na posuzování a hodnocení předkládané dokumentace – projektová dokumentace, oznámení a žádosti o zařazení prací do kategorie (kategorizace prací)…
Akutní respirační infekce v MS kraji - stav k 29.3.2018

29. 3. 2018


V celém Moravskoslezském regionu výrazně klesá nemocnost na akutně respirační onemocnění (ARI). V 13. kalendářním týdnu činila nemocnost ARI 1095 případů onemocnění / 100 00 obyvatel, což je pokles o 31 % oproti minulému týdnu…