Nahrávám...

Akutní respirační infekce v MS kraji - stav k 9.12.2016

Úvod / Občanům / Akutní respirační infekce v MS kraji - stav k 9.12.2016

V tomto týdnu ARI v kraji představovala 1236 případů na 100 000 obyvatel, což je zvýšení oproti minulému týdnu o 7,8%. Co se týká věkové distribuce nemocných nejvyšší nemocnost je zaznamenána u předškolních dětí. Dle území je nejvyšší nemocnost v okrese Opava.

Během tohoto týdne se počet sledovaných osob ošetřených pro ARI na LSPP v kraji pohyboval v průměru kolem 22 % s navýšením ve dnech pracovního volna na 27%.

Dle sdělení Národní referenční laboratoře pro chřipku odpovídá epidemiologická situace včetně nemocnosti roční době. NRL pro chřipku zachytila první virus chřipky A/H3N2 u ambulantního pacienta v rámci celostátní sentinelové surveillance ARI.

Situace v Evropě je stále relativně klidná. Nicméně je evidentní, že počet průkazů chřipky velmi pomalu narůstá. Zvyšující se záchytnost chřipky hlásí Belgie, Německo, Španělsko a Francie. Portugalsko a Chorvatsko situaci hodností již jako plošnou epidemii, Švédsko, Finsko, Holandsko a Ukrajina jako epidemie regionální. Většina zemí situaci zatím hodnotí jako sporadický výskyt.

Zveřejněno: 9.12.2016