Nahrávám...

Akutní respirační infekce v MS kraji - stav k 17.3.2017

Úvod / Občanům / Akutní respirační infekce v MS kraji - stav k 17.3.2017

V tomto kalendářním týdnu dosáhla nemocnost 945 případů na 100 000 obyvatel, což je oproti minulému týdnu pokles o 13,4 %. K poklesu došlo ve všech věkových skupinách, kromě předškolních dětí.

Během tohoto týdne se počet sledovaných osob ošetřených pro ARI na LSPP v kraji pohyboval v průměru kolem 23 % s navýšením ve dnech pracovního volna na 26 %.

V Moravskoslezském kraji v této sezóně ARI 2016/2017 došlo před vánoci k pozvolnému narůstání nemocnosti akutních respiračních onemocnění. Další nárůst pokračoval během ledna, kdy byl překročen epidemický práh. Nejvyšší nemocnost byla ve čtvrtém kalendářním týdnu letošního roku a dosáhla 2334 nemocných na 100 000 obyvatel. Během měsíce února již docházelo k poklesu nemocnosti.

Dle Národní referenční laboratoře byl letos dominujícím kmenem subtyp A/H3N2, subtyp A/H1N1 se vyskytoval zcela okrajově, typ B byl s mírně vyšší četností prokazován v několika posledních týdnech.

Pokud jde o závažné onemocnění chřipkou, v této sezóně je hlášeno celkem 72 klinicky závažných případů chřipky vyžadujících intenzivní péči, z nichž v 19 případech došlo k úmrtí. Oproti loňskému roku jde o navýšení o 15 případů. Z uvedeného počtu pacientů se jednalo ve 33 případech o ženy a v 39 případech o muže. Nejvíce nemocných - 57 případů je ve věkové skupině nad 60 let.

Všechny osoby, až na jednu, měly závažné chronické onemocnění. U 69 osob byla diagnostikována chřipka typu A, očkováno nebylo 67 osob.

Zveřejněno: 17.3.2017