Nahrávám...

Zkušenosti KHS MSK s vymáháním „protikuřáckého“ zákona v otázkách a odpovědích

Úvod / Občanům / Zkušenosti KHS MSK s vymáháním „protikuřáckého“ zákona v otázkách a odpovědích


  • Jak hodnotíte přinos protikuřáckého zákona?

  • Z pohledu orgánu ochrany veřejného zdraví vnímá KHS MSK protikuřácký zákon (tedy zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek) jako přínosný, protože vychází vstříc nekuřácké většině, která nyní může navštívit takové restaurace, kavárny a další provozovny stravovacích služeb, kterým se kvůli přítomnosti cigaretového kouře vyhýbala a alespoň některé kuřáky přiměje k přehodnocení svého postoje ke kouření. Opomenout nelze ani zlepšení pracovního prostředí pro personál těchto zařízení.

  • Jaké jsou dosavadní výsledky kontrol?

  • Na základě výsledků kontrol lze říci, že většina provozovatelů stravovacích služeb se zákazu kouření přizpůsobila ihned, případně po kontrolách ze strany KHS MSK a totéž platí i pro jejich zákazníky. Přesto jsou ukládány i pokuty, jednak za to, že provozovatel nevyzval osobu, která porušuje zákaz kouření, aby kouřit přestala nebo aby prostor opustila a dále za nesplnění povinnosti označit provozovnu, kde je kouření zakázáno příslušnou značkou. Mezi zjišťované nedostatky patří i chybně uvedené informace o zákazu prodeje některých výrobků uvedených v zákoně osobám mladším 18 let.

  • Obdržela KHS MSK podněty na kontrolu dodržování zákona?

  • Stížnosti ze strany zákazníků provozoven společného stravování se týkají nejčastěji porušování zákazu kouření. Je třeba dodat, že zákon se týká i fyzických osob, které mohou být za porušení zákazu kouření pokutovány částkou až 5000 Kč.