Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě


_
_
_
_
_
_
_
Územní pracoviště
Pracovíště Bruntál Pracovíště Opava Pracovíště Karviná Pracovíště Ostrava Pracovíště Frýdek-Místek Pracovíště Nový jičín
Klikem na mapě vyberete požadované pracoviště

  • Na jak staré vzorky se upozornění vztahuje?

  • Jedná se o vzorky lihovin z období leden 2013.
  • Co mají lidé s alkoholem, který jim vypálili ve zmíněné pálenici, udělat?

  • Občanům, kteří si v pálenici lihovinu zakoupili, v rámci předběžné opatrnosti doporučujeme nechat si vyšetřit vzorky nebo alkohol reklamovat u výrobce.
  • Kde bych si mohl nechat udělat test na alkohol, který mi v Radvanicích vypálili? Budu za to muset platit?

  • Laboratorní analýzu lihovin (stanovení methanolu a 2-propanolu) provádí např. Zdravotní ústav v Ostravě (tel. 596 200 111) nebo laboratoř VŠB v Ostravě-Porubě (tel. 596 991 554). Cenu vyšetření si hradí občan.
  • Jaké účinky bych mohl na svém organismu pociťovat, pokud bych vypil alkohol s obsahem uvedených látek, na které hygienici upozorňují?

  • Projevy otravy jsou podobné jako u alkoholového opojení, tedy útlum, ospalost, bolesti hlavy, slabost, závratě, nevolnost, poruchy vidění. 2-propanol má 2x silnější depresivní působení na CNS než etanol, otrava trvá 2-4x déle, než otrava alkoholem.

Znění tiskové zprávy ze dne 27.3.2013:


Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě na základě posouzení zdravotního rizika upozorňuje občany na produkty vztahující se ke společnosti PP FAKR, spol..s r.o., Těšínská 276/275 Ostrava-Radvanice, která se zabývá výrobou produktů zemědělského pálení v rámci činnosti pěstitelské pálenice, a to na

  • jablkový destilát, ve kterém byla zjištěna přítomnost 2-propanolu, 2-metyl-2-propanolu a nadlimitní množství metanolu a
  • hruškový destilát, ve kterém laboratorní analýzy potvrdily přítomnost 2-propanolu a 2-metyl-2-propanolu.

Obě látky 2-propanol a 2-metyl-2-propanol jsou používané k denaturaci lihu a nejsou přirozenou součástí lihovin. Pro metanol jsou limity stanoveny legislativně.

Z výše uvedeného vyplývá, že uvedené produkty nejsou vhodné k lidské spotřebě.

Informace o laboratorních analýzách byla poskytnuta Celním úřadem pro Moravskoslezský kraj. Následná šetření v rámci plnění mimořádného opatření MZ ČR probíhají ve spolupráci s ostatními kontrolními složkami. O součinnost při kontrolách byla požádána Státní zemědělská a potravinářská inspekce.


Zveřejněno