Nahrávám...

Úvod / Média / Detail

Kontroly občerstvení na kulturních akcích


Zveřejněno: 10. 8. 2022


Po dvouletém útlumu se opět rozjely hudební festivaly a další kulturní události. K těmto akcím nedílně patří také stánky s občerstvením, které jsou vítanou a často jedinou možností, kde se mohou návštěvníci stravovat. Ačkoliv sortiment ve stáncích nemůže být z praktických důvodů nijak široký, jistá rizika zde z pohledu bezpečnosti potravin existují. Vysoké letní teploty, omezená skladovací kapacita potravin a do toho nápor zákazníků mohou být příčinou zhoršení kvality poskytovaného občerstvení s následnými zdravotními potížemi zákazníka.
Jak si prodejci s těmito výzvami poradili sledovali hygienici při akcích Colours of Ostrava (zkontrolováno 24 stánků, v 1 zjištěny závady), Štěrkovna Open Music v Ostravě (15 stánků, bez závad), Gorolské slavnosti v Jablunkově (15 stánků, bez závad) a Ladná Čeladná (9 stánků, v 1 zjištěny závady). Ze zjištěných závad lze jako závažné označit ponechání polotovarů při teplotě prostředí, kdy dochází k rychlému množení mikroorganismů a případně tvorbě toxinů, které ani následná tepelná úprava nemusí spolehlivě zneškodnit a dále uchování surovin v chladničkách či mrazničkách se znečištěnými vnitřními povrchy a zkorodovanými mřížkami polic, což je příznivé prostředí pro přežívání patogenních bakterií a zbytečně se tak zvyšuje riziko kontaminace skladovaných potravin. Za tyto nedostatky KHS uložila prodejcům pokuty.

Zpět