Nahrávám...

Povinné oznamování stravovacích služeb

Úvod / Občanům / Povinné oznamování stravovacích služeb

  • Hlásí všechny osoby, které hodlají provozovat stravovací službu s výjimkou přechodných, krátkodobých, mobilních a přenosných zařízení.
  • Hlášení je nutno provést nejpozději v den zahájení stravovací služby.
  • Hlášení se podává písemně místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.
  • Hlášení musí obsahovat: den zahájení činnosti, její předmět a rozsah,umístění provozoven.
  • Hlášení se podává i k ukončení provozu stravovací služby.
  • Právnické osoby v hlášení dále uvádějí: obchodní firmu, sídlo a právní formu.
  • Fyzické osoby v hlášení uvádějí i obchodní firmu i bydliště.
  • Osoby, které zahájily činnost před 1. 10. 2003 jsou povinny toto oznámení podat nejpozději do 30. 3. 2003.

Zveřejněno: 12.9.2003