Nahrávám...

Odvolání smogové situace z důvodu vysokých koncentrací troposférického ozonu

Úvod / Občanům / Odvolání smogové situace z důvodu vysokých koncentrací troposférického ozonu

Vydáno: sobota 15.08.2015, 17:44 LSEČ (15:44 UTC) Pro území: Moravskoslezský kraj kromě aglomerace O/K/F-M a Třinecka

SMOGOVÁ SITUACE vyhlášená z důvodů vysokých koncentrací troposferickeho OZONU byla ODVOLÁNA pro území uvedené v záhlaví. Smogová situace skončila vydáním tohoto bulletinu.

Vydalo: Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Ostrava/Tobolová

Zveřejněno: 17.8.2015