Nahrávám...

Aktuální situace ve výskytu ARI a průběžná zpráva k výsledkům šetření v souvislosti s vyšším výskytem listeriových onemocnění

Úvod / Občanům / Aktuální situace ve výskytu ARI a průběžná zpráva k výsledkům šetření v souvislosti s vyšším výskytem listeriových onemocnění

V posledních týdnech došlo k pozvolnému nárůstu týdenní nemocnosti akutních respiračních onemocnění (ARI), avšak nemocnost se stále pohybuje na hodnotách obvyklých v tomto sezónním neepidemickém období (v 51. kal. týdnu 1 701 případ na 100 000 obyvatel).

Národní referenční laboratoř pro chřipku hodnotí situaci v České republice jako příznivou, sporadický výskyt chřipky byl zaznamenán jen některých lokalitách ve Francii, Skotsku, Norsku, Lucembursku a Rumunsku.

Mezi původci ARI v MS kraji i v ČR jsou nejčastěji diagnostikovány mykoplasmatické infekce.

S ohledem zvýšený výskyt listeriových onemocnění na území Moravskoslezského kraje provedli pracovníci Krajské hygienické stanice za období od 15.12.2006 48 šetření ve výrobnách lahůdek s konzumací na místě a v zařízeních společného stravování ,které vyrábí lahůdkářské výrobky. V rámci této kontrolní činnosti bylo odebráno 12 vzorků pro mikrobiologické vyšetření. Předběžné laboratorní výsledky 8 vzorků odebraných počátkem tohoto týdne jsou vyhovujících, předběžné výsledky zbývajících vzorků budou známy během několika následujících dnů. V několika z kontrolovaných provozoven byly zjištěny závady v osobní, provozní hygieně, ve skladování potravin, v dodržování lhůt spotřeby a v jedné provozovně bylo zjištěno křížení provozu. Zjištěné závady budou s provozovateli těchto zařízení řešeny v rámci správního řízení.

Zveřejněno: 28.12.2006