Nahrávám...

Informace k celoplošné deratizaci

Úvod / Občanům / Informace k celoplošné deratizaci

V souvislosti s vydáním obecně závazné vyhlášky č.6/2008 o provedení speciální ochranné deratizace na území města Ostravy upozorňuje Krajská hygienická stanice občany na povinnosti, které z této vyhlášky vyplývají.

Nařízení celoplošné deratizace představuje situaci, kdy bylo na větším území zjištěno přemnožení hlodavců, v tomto případě potkana obecného. Příčiny zvýšeného výskytu souvisí s dostatkem potravy hlodavců (zbytky potravy, kterými jsou krmeni ptáci, kočky, rozsypané odpadky), vytvořením podmínek pro jejich úkryt a rozmnožování (černé skládky, zanedbané porosty), usnadnění podmínek jejich migrace (prasklá kanalizace, nezajištěné prostupy do sklepů a objektů), ale i klimatickými podmínkami nebo neprováděním průběžné deratizace. Všichni občané jsou tedy vyzývání k udržování čistoty a pořádku ve svých domech, jejich okolích i na veřejných prostranstvích, neboť se jedná o související opatření k zajištění účinné akce. Vlastní deratizační plošný zásah proběhne v období od 10.září do 10.listopadu 2008 jak na povrchu, tak i v podzemí, vzhledem k rozsáhlosti území bylo pro potřeby lepší koordinace postupu a zvýšení efektu akce navrženo rozdělení prací do 3.etap.

  • 1.etapa v období září/říjen – Slezská Ostrava (Michálkovice, Radvanice, Bartovice), Petřkovice (Hošťálkovice, Lhotka), Poruba, Pustkovec, Svinov, Třebovice – tj. oblast za řekami Odrou a Ostravicí
  • 2.etapa v období října – Ostrava-Jih, Vítkovice, Hrabová (Stará Bělá, Proskovice, Nová Bělá) – tj. oblast mezi řekami
  • 3.etapa v období listopadu – Moravská Ostrava a Přívoz, Mariánské Hory, Nová Ves – tj. střed města

Nástrahy budou kladeny odbornými firmami, které se zabývají prováděním deratizace a jejichž seznam je možno najít prostřednictvím Zlatých stránek nebo internetu. U těchto speciálních firem si musí vlastníci staveb zajistit objednání služby, přitom povinností firem je provést i následnou kontrolu, tj. sběr uhynulých hlodavců, doplnění návnady nebo odstranění nespotřebované návnady. Tato kontrola bude provedena minimálně po měsíci od prvého položení nástrahy.

Povinnosti zajistit provedení speciální deratizace vyplývají nejen vlastníkům bytových domů a komerčních objektů, ale i průmyslovým či zemědělským podnikům, včetně vlastníkům nezastavěných pozemků, zejména, je –li na nich prokázán výskyt potkanů.

Snahou této celoplošné deratizace je snížit počty hlodavců na takovou úroveň, aby nedocházelo k jejich pohybu po venkovních prostranstvích a vnikání do obydlí.

Zveřejněno

Zveřejněno: 11.7.2008