Nahrávám...

Informace ze semináře

Úvod / Občanům / Informace ze semináře

Ve dnech 22.-24. listopadu 2004 proběhlo v hotelu Vlčina ve Frenštátě pod Radhoštěm "Druhé celostátní pracovní setkání k problematice rekreačních vod". Celorepublikovou akci pořádala Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Odbor ochrany a podpory veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví České republiky a Státní zdravotní ústav v Praze pod záštitou Hlavního hygienika České republiky.

Hlavní náplní pracovního setkání bylo sjednocení metodického a odborného postupu při realizaci státního zdravotního dozoru na úseku hodnocení kvality vod na koupacích místech a koupalištích ve volné přírodě. V programu semináře byly obsaženy např.přednášky - Kvalita rekreační vody v České republice v koupací sezóně 2004, sběr dat a zpracování zprávy pro EU (Jana Ratajová, MZ ČR, Ing. Olga Kupková, SZÚ Praha), Rekapitulace zkušeností a hodnocení kvality vody ve volné přírodě ve druhém roce sledování 30 koupacích míst v Moravskoslezském kraji (MVDr. Radim Mudra, RNDr. Marie Fiedorová, Danuše Hanslíková, KHS MSK Ostrava), Problémy s odběry a laboratorním zpracováním vzorků vod (Mgr. Petr Puman, SZÚ Praha), Zkušenosti s metodickým návodem pro sjednocení hodnocení jakosti vod využívaných ke koupání ve volné přírodě (MUDr. František Kožíšek CSc., SZÚ Praha).

V rámci jednání bylo rovněž diskutováno sjednocení státního zdravotního dozoru v tzv. "mokrých provozech" rehabilitačních zařízení, v provozech služeb apod.

Závěry z porady a vlastní odborná doporučení budou projednána na úrovni útvaru Hlavního hygienika ČR za účelem vytvoření jednotných postupů k provádění státního zdravotního dozoru.

Zveřejněno: 13.12.2004