Nahrávám...

Aktuální informace ke kvalitě ovzduší v MSK

Úvod / Občanům / Aktuální informace ke kvalitě ovzduší v MSK

V souvislosti s extrémně vysokými hodnotami prachových částic v ovzduší na území celého Moravskoslezského kraje a předpokladem trvání tohoto stavu i v následujících dnech upozorňuje Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje občany na dodržování zásad, kterými mohou zmírnit eventuelní zdravotní dopady související s vysokou prašností v ovzduší. Doporučení platí zejména pro děti, seniory, osoby trpící srdečně cévními a respiračními chorobami a se sníženou imunitou

  • omezit pobyt ve venkovním prostředí
  • vyhýbat se namáhavé práci a sportování venku
  • zvýšit přísun vitamínů, zejména vitamínu C (ovoce, zelenina)
  • nekouřit, vyhýbat se zakouřeným prostorám
  • obytné místnosti větrat jen nárazově, krátce
  • omezit v domácnostech používání otevřených plynových spotřebičů a krbových topenišť
  • dle možnosti se zdržet práce s chemickými látkami (např. barvy, rozpouštědla)

Vývoj situace je možno průběžně sledovat na http://www.chmi.cz/poboc/OS/salamoun/imise.html nebo na telefonním čísle: 596 900 265.

Zveřejněno: 25.1.2010