Nahrávám...

Podpora oprav domovních olověných rozvodů pitné vody – pokračování dotačního programu pro rok 2011

Úvod / Občanům / Podpora oprav domovních olověných rozvodů pitné vody – pokračování dotačního programu pro rok 2011

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlásilo ke dni 9.5.2011 další kolo dotačního programu na výměnu olověných rozvodů pitné vody v bytových domech pod názvem „Podpora oprav domovních olověných rozvodů pro rok 2011“(podprogram 117 515). Program umožňuje získat dotaci na výměnu starého a hygienicky nevyhovujícího rozvodu pitné vody z olova za nový, zdravotně nezávadný materiál. Na webových stránkách MMR je zveřejněno znění všech podprogramů, kritéria hodnocení žádostí a výzva k podávání žádosti o dotace z podprogramu. Lhůta pro doručení žádosti začíná běžet dnem 9. května 2011 a končí 29. července 2011. Další podrobnosti jsou uvedeny na následujících webových stránkách: http://www.mmr.cz/Pro-media/Tiskove-zpravy/2010/Program-Podpora-bydleni-pro-rok-2011 a http://www.mmr.cz/Bytova-politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-bydleni/Programy-podpory-bydleni-pro-rok-2011/Podprogram-Podpora-oprav-domovnich-olovenych-rozvo

V rámci podávaných žádostí o dotaci musí žadatel kromě jiného předložit také tzv. „Monitoring obsahu olova v pitné vodě“. Tento „Monitoring…“ provádějí zdravotní ústavy podle metodiky, kterou vypracoval Státní zdravotní ústav v Praze. Seznam zdravotních ústavů oprávněných tuto činnost provádět získáte zde.

Zveřejněno: 19.5.2011