Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě


_
_
_
_
_
_


0) { $sSQL = "SELECT * FROM 01_legislativa_n where odbor='$odbor' and typ='Zákony' order by poradi;"; print "

Zákony

"; $sOutputTable = ''; $i=false; $rs = mysql_query($sSQL) or die (mysql_error()); print "
  "; while ($row = mysql_fetch_array($rs)): if (($row["cesta"])<>"") { print "
 • ".$row["nazev"]."
 • "; } else { print "
 • ".$row['nazev']."
 • "; } endwhile; print "
"; mysql_free_result($rs); } ?> 0) { $sSQL = "SELECT * FROM 01_legislativa_n where odbor='$odbor' and typ='Prováděcí právní předpisy' order by poradi;"; print "

Prováděcí právní předpisy

"; $sOutputTable = ''; $i=false; $rs = mysql_query($sSQL) or die (mysql_error()); print "
  "; while ($row = mysql_fetch_array($rs)): if (($row["cesta"])<>"") { print "
 • ".$row["nazev"]."
 • "; } else { print "
 • ".$row['nazev']."
 • "; } endwhile; print "
"; mysql_free_result($rs); } ?> 0) { $sSQL = "SELECT * FROM 01_legislativa_n where odbor='$odbor' and typ='Jiné právní předpisy';"; print "

Jiné právní předpisy

"; $sOutputTable = ''; $i=false; $rs = mysql_query($sSQL) or die (mysql_error()); print "
  "; while ($row = mysql_fetch_array($rs)): if (($row["cesta"])<>"") { print "
 • ".$row["nazev"]."
 • "; } else { print "
 • ".$row['nazev']."
 • "; } endwhile; print "
"; mysql_free_result($rs); } ?> 0) { $sSQL = "SELECT * FROM 01_legislativa_n where odbor='$odbor' and typ='Evropská legislativa';"; print "

Evropská legislativa

"; $sOutputTable = ''; $i=false; $rs = mysql_query($sSQL) or die (mysql_error()); print "
  "; while ($row = mysql_fetch_array($rs)): if (($row["cesta"])<>"") { print "
 • ".$row["nazev"]."
 • "; } else { print "
 • ".$row['nazev']."
 • "; } endwhile; print "
"; mysql_free_result($rs); } ?>