Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě


_
_
_
_
_
_


Územní pracoviště
Pracovíště Bruntál Pracovíště Opava Pracovíště Karviná Pracovíště Ostrava Pracovíště Frýdek-Místek Pracovíště Nový jičín
Klikem na mapě vyberete požadované pracoviště

Přehled vybraných právních předpisů, vztahující se k činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví

[texty jsou uvedeny např. na adrese http://www.mvcr.cz/clanek/sbirka-zakonu-stejnopisy-sbirky-zakonu.aspx nebo Portálu veřejné správy, evropské předpisy naleznete na: http://eur-lex.europa.eu]


 1. Metodická opatření
  • Metodické opatření: "Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotnictví" - [PDF -
  • Metodické opatření "Postup při ochraně před vznikem a šířením vztekliny u lidí po poranění zvířetem" - [PDF - ]
 2. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS;
  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách za účelem ověřování dodržování právních předpisů o krmivech a potravinách a ustanovení o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat;
  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu;
  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin;
  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin;
 3. Zákony, vyhlášky a nařízení vlády
 4. Vybrané zákony, vyhlášky a nařízení vlády jsou rozděleny podle jednotlivých oblastí.
  Můžete si je zobrazit kliknutím na příslušnou oblast.