Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě


_
_
_
_


Územní pracoviště
Pracovíště Bruntál Pracovíště Opava Pracovíště Karviná Pracovíště Ostrava Pracovíště Frýdek-Místek Pracovíště Nový jičín
Klikem na mapě vyberete požadované pracoviště

V souladu s požadavky vyhlášky č.77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví pořádá Krajská hygienická stanice MSK k prohlubování znalostí a zabezpečení odborného růstu svých zaměstnanců semináře, a to jak s celostaniční působností, tak v rámci odborných náplní jednotlivých odborů.

Celostátní semináře

03/2014Slezské dny preventivní medicíny (Karviná)
10/2014Celostátní porada náměstků pro správní činnost a právníků
11/201412.pracovní setkání k problematice vod

Semináře pro zdravotníky a samosprávu

01/2014Vysoce nebezpečné nákazy - nová legislativa a rizika (ve spolupráci s ČLK a Podhorskou nemocnicí)
02/2014Zásady správné hygienické praxe ve školním stravování
03/2014Hygienické minimum pro nové provozovatele služeb péče o tělo
04/2014Zásady správné hygienické praxe ve stravovacích zařízeních (seminář pro provozovatele)
06/2014Seminář pro lékaře vykonávající pracovnělékařské služby
08/2014Zásady správné hygienické praxe ve školním stravování, Doporučená pestrost stravy ve školních jídelnách
09/2014Zásady správné hygienické praxe ve školním stravování, Doporučená pestrost stravy ve školních jídelnách
10/2014Hygienické minimum pro nové provozovatele služeb péče o tělo
10/2014Besedy s rodiči k ozdravování jídelníčků a pestrost stravy dětí
10/2014Zásady správné hygienické praxe ve stravovacích zařízeních (semináře pro provozovatele)
11/2014Problematika hygieny práce pro bezpečnostní techniky
11/2014Legislativa v praxi a problematika infekčních onemocnění (pro zdravotníky)