Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě


_
_
_
_
_
_
_
_


Územní pracoviště
Pracovíště Bruntál Pracovíště Opava Pracovíště Karviná Pracovíště Ostrava Pracovíště Frýdek-Místek Pracovíště Nový jičín
Klikem na mapě vyberete požadované pracoviště

Hygienická služba zajišťuje sběr a zpracování informací o uživatelích drog, kteří prvně v životě požádali o léčebnou, poradenskou či sociální službu v některém z tzv. léčebně-kontaktních center, kterých bylo v roce 2008 v MS kraji evidováno celkem 36.

V roce 2008 bylo hlášeno 500 nových žadatelů o léčbu – uživatelů drog – ze 6 okresů Moravskoslezského kraje, což je nárůst o 4,2 % proti roku 2007. V přepočtu na 100 000 obyvatel je celokrajská incidence v roce 2008 40,0 případů. (Incidence – počet nových případů k celkovému počtu jedinců ve sledované populaci za určité časové období). V okresech MSK se incidence na 100 000 obyvatel pohybuje v rozmezí od 18,5 (Frýdek-Místek) do 70,7 (Opava), což souvisí s umístěním psychiatrické léčebny v tomto okrese.

Nejvíce žadatelů o léčbu (96 %) bylo ve věku 15 - 39 let. Výrazně vyšší je podíl mužů než žen, z celkového počtu 500 žadatelů byly téměř ze 3 muži.

Oblíbenost drog je závislá na věku uživatele. V MS kraji je nejvíce zneužívanou drogou v nižších věkových skupinách marihuana: do 19 let 26,4 %. Ve starším věku 20 – 39 let je nejvíce zneužíván pervitin (31, 4 %) a roste podíl heroinu (do 19 let 0,2 %, 20 – 39 let 2,4 %).

V roce 2008 bylo nově evidováno 95 gamblerů (patologických hráčů), což je incidence 7,6 případů na 100 000 obyvatel a pokles proti roku 2007, kdy byla incidence 8,5 na 100 000. Ve věkové skupině do 24 let je 24 % případů, ve věkové skupině 25 - 39 let 53 % případů a ve věkové skupině nad 40 let 23 % případů.

Do drogové epidemiologie dále spadá hlášení intoxikací, což jsou otravy v souvislosti s užíváním nelegálních návykových látek. V MS kraji došlo k nárůstu intoxikací z 271 případů v roce 2007 na 304 v roce 2008.

Zveřejněno