Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě


_
_
_
_
_
_
_
_


'1' AND tisk='1' and odbor='$odb' ORDER by datum DESC LIMIT $pageNum10,$rowsPerPage;"; $sOutputTable = ''; $i=false; $rs = mysql_query($sSQL) or die (mysql_error()); while ($row = mysql_fetch_array($rs)): if ($row['cesta']=="") { $odkaz=""; $odkaz_konec=""; } else { $odkaz=""; $odkaz_konec=""; } if ($row["cervena"]=="A") { print "
".$odkaz.$row['nadpis'].$odkaz_konec."
"; } else { print "
".$odkaz.$row['nadpis'].$odkaz_konec."
"; } if ($row["datum"]<>'0000-00-00') { print "".date("d.m.Y", strtotime($row["datum"])).""; } print "
".$row["obsah"]."
"; endwhile; mysql_free_result($rs); $query = "SELECT COUNT(id) AS numrows FROM 01_hlavni WHERE pozvanka<>'1' AND tisk='1' and odbor='$odb';"; $result = mysql_query($query) or die('Error, query failed2'); $row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC); $pocet = $row['numrows']; if ($pocet>$rowsPerPage) { print "
"; print ""; } // ?>