Nahrávám...

Úvod / Média / Detail

Kontrola značení alergenů ve stravovacích službách


Zveřejněno: 3. 10. 2017

Stejně jako v loňském roce i letos KHS MSK ověřovala, v jaké míře informace o přítomnosti některé ze 14 skupin látek způsobujících alergie nebo nesnášenlivost, zkráceně „alergenů“, v nabízených pokrmech odpovídají skutečnosti. Provozovatelé mají tuto povinnost legislativně danou od prosince 2014 a způsobů jak ji splnit je několik. Obvykle je výčet alergenů součástí nabídky pokrmů anebo je možné se obrátit na obsluhu, která by měla být v tomto smyslu poučená. Zákazník se tak může vyhnout potravinám resp. jejich složkám, které u něj mohou vyvolat nežádoucí reakci, případně závažné zdravotní komplikace za předpokladu, že poskytnutá informace je validní. Potravinovou alergií trpí 2 - 4 % populace.

V rámci úřední kontroly KHS MSK v 16 provozovnách namátkově vybrala 21 pokrmů, u kterých se zajímala o způsob značení alergenů, následoval odběr vzorků pro laboratorní vyšetření, zda pokrm neobsahuje další, neznačené alergeny.

Ani letos nejsou obdržené výsledky laboratorních vyšetření pro většinu zkontrolovaných restaurací příznivé, protože v cca 2/3 sledovaných pokrmů byla zjištěna přítomnost nedeklarovaných alergenů, kterým se tak zákazník spoléhající na poskytnuté údaje nemohl vyhnout. Nejčastěji opomíjenými alergeny byly celer, hořčice a vejce. Protože se jedná o porušení povinností, KHS MSK jako správní orgán uložil provozovatelům za chyby ve značení alergenů pokuty.

Vzhledem k výsledkům kontrol KHS MSK apeluje na provozovatele resp. personál stravovacích zařízení, aby průběžně sledoval jak základní suroviny, tak údaje o zastoupení alergenů na etiketách vícesložkových výrobků (směsi, polotovary apod.) používaných k přípravě pokrmů a poskytované informace aktualizoval. V kontrolách alergenů bude KHS MSK pokračovat.Zpět