Nahrávám...

 •  
   
  Ostrava
 •  
   
  Ostrava radnice
 •  
   
  Šance
 •  
   
  Dolní Vítkovice
 •  
   
  Hukvaldy
 •  
   
  Karviná
 •  
   
  Lysá hora

Aktuality

Kontrola prodeje občerstvení na Colours of Ostrava 2019

23.7.2019

I v tomto roce se v hledáčku KHS MSK objevil festival Colours of Ostrava v Dolní oblasti Vítkovice. ..

Obtěžuje vás hluk v životním prostředí?

22.7.2019

Ze 159 podnětů na různé druhy hluku, které KHS MSK evidovala v roce 2018, se jich čtvrtina týkala hluku z dopravy…

Chraňte se, aneb klíšťová encefalitida na Severní Moravě

19.7.2019

V tomto kalendářním týdnu zaznamenala Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje 8 nových případů klíšťových encefalitid ...

Kontrola internetového prodeje

19.7.2019

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě se v prvním pololetí letošního roku zaměřila na kontrolu internetových prodejen ...

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 29. týden

18.7.2019

I v tomto kalendářním týdnu pokračuje sledování kvality vody na jednotlivých koupacích místech v kraji…

Strategické hlukové mapy (SHM)

18.7.2019

Hluková problematika je významnou částí životního prostředí a prolíná se do všech stupňů řízení a povolování staveb...

Navštěvujete solné jeskyně?

16.7.2019

Solné jeskyně jsou deklarovány jako čisté prostředí, vhodné k regeneraci organismu…

Ukončení činnosti stánku s občerstvením na akci „Těrlický okruh“

16.7.2019

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě provedla dne 14.7. 2019 státní zdravotní dozor v pojízdném stánku s občerstvením …

Kontrolní činnost KHS MSK v roce 2018

15.7.2019

V roce 2018 jsme provedli celkem 19 565 kontrol a šetření. Bylo vydáno celkem 3 366 rozhodnutí…

V Moravskoslezském kraji klesá počet obyvatel

15.7.2019

MS kraj se rozkládá na ploše 5 430 km2, což představuje 6,9 % z rozlohy celé České republiky…

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 28. týden

11.7.2019

Ani chladné počasí, kterým se vyznačuje letošní začátek prázdnin, není důvodem k přerušení pravidelného vzorkování kvality vody na koupacích místech....

Obnovení činnosti - výroba a příprava pokrmů v kuchyni provozovny Restaurace Sněženka v Sedlnici č.p. 106

10.7.2019

Kontrolou dne 10. 7. 2019 bylo ověřeno, že předmětné závady byly odstraněny a provoz zařízení byl opět obnoven ..

Zpravodaj 2019

9.7.2019


V návaznosti na Ročenku 2018 vydala Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě v těchto dnech také Zpravodaj 2019...

Táborová sezóna 2019 - povinnosti osob pořádajících letní dětskou rekreaci

9.7.2019

Jako každý rok vyráží nesčetné množství nejen českých dětí v průběhu letních prázdnin na tábor. Pořadatelé těchto letních dětských rekreací mají každoročně plno práce s jejich konáním ...

Táborová sezóna 2019 - rady pro rodiče

9.7.2019

Prázdniny jsou tady a s nimi i zahájení letní dětské rekreace. Moravskoslezský kraj tradičně především v oblastech Jeseníků a Beskyd každoročně hostí bezpočet dětských letních táborů...

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 27. týden

4.7.2019

První prázdninový týden letošního roku přinesl sice mírné ochlazení, nicméně v nadcházejících dnech se očekávají letní teploty a zájem veřejnosti o koupání…

V zákrytu stínů – úkol pro rok 2018 v ochraně zaměstnanců při práci

1.7.2019

Oddělení hygieny práce II Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, působící v okrese Ostrava…

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 26. týden

27.6.2019

Ve 26. kalendářním týdnu pokračovali pracovníci KHS MSK ve vzorkování sledovaných přírodních nádrží na území okresů Nový Jičín a Frýdek - Místek...

Jak si vybrat bezpečné tetování aneb rizika spojená s tetováním (a piercingem)

26.6.2019

Zdobení těla tetováním představuje pro mnohé lidi způsob, jak vyjádřit svůj postoj, svoje názory nebo záliby.

Komunikace s veřejností, vzdělávací aktivity KHS MSK

25.6.2019

KHS MSK poskytuje laické i odborné veřejnosti pravidelně informace o aktuální situaci v oblasti ochrany veřejného zdraví…

Ročenka 2018

25.6.2019


Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, obdobně jako v minulých letech, předkládá svoji tradiční Ročenku…

Smogová situace

Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil 12hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu (IPH) 100 mikrogramů/m3 a ve výhledu 24h není předpokládán jeho pokles pod IPH. Aktuální koncentrace na stanicích smogového varovného a regulačního systému jsou uvedeny zde.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ. Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje.

Obyvatelé Moravskoslezského kraje opět trápí zhoršená kvalita ovzduší, která je v tomto období hlavním negativním dopadem smogové situace. K takové situaci dochází při špatných rozptylových podmínkách, tj. bezvětří nebo malém proudění s výrazným přispěním inverzního charakteru teplot, kdy veškeré emitované škodliviny – z průmyslu, vytápění, dopravy i dalších činností zůstávají v místě jejich vzniku a nedochází k naředění jejich koncentrací ve vyšších vrstvách atmosféry. Smogové situace mohou nastat jak v zimním tak v letním období, v letním období jsou nejčastějším zdravotním rizikem vysoké koncentrace ozónu, pro zimní období je v našem kraji charakteristickou škodlivinou poletavý prach.

S ohledem na známé účinky prachových částic na dýchací i oběhový systém jsou obyvatelům oblastí dotčených u situací současně s upozorněním na její vznik doporučeny zásady pro minimalizaci zdravotních dopadů zvýšených koncentrací škodlivin v ovzduší na jejich organismus. Tyto zásady se týkají zejména rizikových skupin obyvatel, ke kterým patří děti, senioři a nemocné osoby, ale lze jej doporučit i širokým vrstvám obyvatel.
• Omezením náročných fyzických aktivit ve venkovním prostředí se sníží energetický výdej
• Způsobem větrání a vytápění, omezením používání dalších zdrojů škodlivin (např. nátěrové hmoty) lze zvýšit ochranu kvality vnitřního prostředí
• K ochraně kvality venkovního prostředí přispějí zásady správného vytápění v domácích topeništích
• Větším využívám hromadné dopravy lze snížit emise výfukových plynů z individuální dopravy
• Zvýšený přísun vitamínů v ovoci a zelenině a zdravý způsob života vede k posílení imunity

Krajská hygienická stanice upozorňuje veřejnost na zodpovědný přístup ke svému zdraví dodržováním opatření podle průběžně zveřejňovaných informací a doporučení.


Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Úřední deska

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo – odborný referent/vrchní referent oddělení hygieny práce Nový…
10. 7. 2019

Podrobnosti

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo – rada/odborný rada oddělení podpory zdraví a zdravotní…
9. 7. 2019

Podrobnosti

 

Monitorovací kalendář - Koupací sezóna 2019 jako opatření obecné povahy
26. 4. 2019

Podrobnosti

 

Informace o provozu podatelen a o podmínkách přijímání dokumentů
16. 12. 2015

Podrobnosti

 

Informace o zabezpečení plnění zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
1. 1. 2004

Podrobnosti


Slezské dny preventivní medicíny 2019

20. - 22. března 2019
Horský hotel Sepetná, Ostravice

www stránky konference

Ostrava

Bruntál

Frýdek Místek

Karviná

Nový Jičín

Opava