Nahrávám...

 •  
   
  Ostrava
 •  
   
  Ostrava radnice
 •  
   
  Šance
 •  
   
  Dolní Vítkovice
 •  
   
  Hukvaldy
 •  
   
  Karviná
 •  
   
  Lysá hora

Aktuality

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 33. týden

16.8.2018

Sledování kvality vody ke koupání v přírodě podle monitorovacího kalendáře bylo prováděno pracovníky Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě v tomto týdnu na Bruntálsku…

Problematika HIV/AIDS

14.8.2018

Problematika HIV/AIDS představuje celosvětově vážný problém. Nakažených a nemocných explozivně přibývá, v současné době se odhaduje…

Informace ke kvalitě vody na Těrlické přehradě

14.8.2018

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se v souvislosti s hlášenými případy onemocnění po koupání v lokalitě Pacalůvka na Těrlické přehradě ...

Obnovení provozu - výroba a prodej zmrzliny v „Nádražní restauraci“, Nádražní 2418/7, 794 01 Krnov.

13.8.2018

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK) provedla dne 9.8.2018 státní zdravotní dozor v provozovně „Prodej zmrzliny“ v Nádražní restauraci v Krnově. Při kontrole byly zjištěny závažné hygienické nedostatky, pro které byl vydán příkaz k pozastavení činnosti...

Společně do práce zdravě

10.8.2018

V posledních letech dochází ve vyspělých zemích k významným změnám v oblasti skladby a využití dopravy, v souvislosti s důrazem na zlepšování kvality životního prostředí ...

Pozastavení výroby a prodeje zmrzliny v „Nádražní restauraci“, Nádražní 2418/7, 794 01 Krnov

10.8.2018

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK) provedla dne 9.8.2018 státní zdravotní dozor v provozovně „Prodej zmrzliny“ v Nádražní restauraci v Krnově...

Myjme lesní plody!

9.8.2018

Borůvky, lesní jahody a jiné lesní plody nejezte přímo z keřů. Důvod? Je možno se nakazit echinokokózou.

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 32. týden

9.8.2018

Začátkem tohoto týdnu pokračovali pracovníci Krajské hygienické stanice v pravidelné kontrole kvality vody ke koupání ve volné přírodě. Vzorky byly odebrány na Novojičínsku (nádrže Kacabaja a Větřkovice) a Frýdeckomístecku (3 místa Žermanické přehrady, 2 místa na nádrži Olešná, VN Baška a VN Brušperk)...

Pohlavní nákazy

8.8.2018

V souvislosti s pohlavním životem se člověk vystavuje riziku nákazy pohlavní nemocí. Jako pohlavní nemoc se označuje každá infekce, která se přenáší převážně pohlavním stykem…

Pozastavení výkonu činnosti v provozovně Hospůdka Na Hájovně, Hostašovice

3.8.2018

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK) provedla dne 2.8.2018 v provozovně Hospůdka Na Hájovně Hostašovice…

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 31. týden

2.8.2018

Pravidelné monitorování kvality vody ke koupání v přírodě prováděli pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje začátkem tohoto týdne na…

Zátěž teplem při práci

2.8.2018

Zátěž teplem při práci se vyskytuje na venkovním pracovišti, kterým se rozumí pracoviště, které není nebo je jen částečně chráněno před venkovními vlivy…

Horké léto, práce a pitný režim

2.8.2018

Letošní léto se vyznačuje extrémně vysokými teplotami v poměrně dlouhých časových úsecích…

Riziko z koupání (Těrlická přehrada)

1.8.2018

Krajská hygienická stanice informuje o aktuálně obdrženém podnětu na zdravotní obtíže spojené s výskytem cerkáriové dermatitidy při koupání v Těrlické přehradě…

Dopravní úrazy – nejčastější příčina úmrtí dětí a dospívajících

1.8.2018

V ČR jsou dopravní nehody nejčastější příčinou úrazových úmrtí dětí a dospívajících, přestože se počet dopravních úrazů u dospělé populace i u dětí v posledních deseti letech snížil více než dvojnásobně…

Méně obvyklé nákazy - Listerióza

31.7.2018

Listerióza je onemocnění způsobené bakterií Listeria monocytogenes, která se vyskytuje v několika subtypech, je poměrně odolná vůči zevním vlivům…

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 30. týden

26.7.2018

Deštivé počasí minulého týdne se projevilo ve zhoršení senzorických vlastností vody v některých sledovaných nádržích…

Kontrola stánků s občerstvením na Colours of Ostrava 2018

24.7.2018

Tradiční letní akce Colours of Ostrava je každoroční výzvou nejen pro fanoušky hudebních zážitků, ale i pro pracovníky Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jejichž úkolem je...

Nákazy přenášené různými přenašeči

24.7.2018

Tato skupina infekcí se vyznačuje tím, že zdrojem a rezervoárem nákazy obvykle bývají zvířata, nemoc se přenáší prostřednictvím krev sajícího přenašeče, který může nakazit člověka, který se pohybuje v oblasti přírodního ohniska nákazy …

Na co si dát pozor při výběru školní tašky

23.7.2018

Nejen dlouhodobé sezení v hodinách, ale již samotná cesta do školy může představovat pro dítě a jeho pohybový aparát, zejména pak páteř, jakousi zátěž…

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 29. týden

19.7.2018

I v tomto kalendářním týdnu prováděli pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje kontroly kvality vody na vodních plochách sloužících ke koupání ve volné přírodě…

Akutní průjmová onemocnění (APO)

17.7.2018

Akutní průjmová onemocnění patří k nejčastěji epidemiologem šetřeným onemocněním. Potíže začínají zpravidla velice náhle. Vedle průjmu se může objevit také horečka, zvracení, celková slabost a únava. Ve většině případů se objevují také nepříjemné křeče v břiše...

Smogová situace

Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil 12hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu (IPH) 100 mikrogramů/m3 a ve výhledu 24h není předpokládán jeho pokles pod IPH. Aktuální koncentrace na stanicích smogového varovného a regulačního systému jsou uvedeny zde.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ. Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje.

Obyvatelé Moravskoslezského kraje opět trápí zhoršená kvalita ovzduší, která je v tomto období hlavním negativním dopadem smogové situace. K takové situaci dochází při špatných rozptylových podmínkách, tj. bezvětří nebo malém proudění s výrazným přispěním inverzního charakteru teplot, kdy veškeré emitované škodliviny – z průmyslu, vytápění, dopravy i dalších činností zůstávají v místě jejich vzniku a nedochází k naředění jejich koncentrací ve vyšších vrstvách atmosféry. Smogové situace mohou nastat jak v zimním tak v letním období, v letním období jsou nejčastějším zdravotním rizikem vysoké koncentrace ozónu, pro zimní období je v našem kraji charakteristickou škodlivinou poletavý prach.

S ohledem na známé účinky prachových částic na dýchací i oběhový systém jsou obyvatelům oblastí dotčených u situací současně s upozorněním na její vznik doporučeny zásady pro minimalizaci zdravotních dopadů zvýšených koncentrací škodlivin v ovzduší na jejich organismus. Tyto zásady se týkají zejména rizikových skupin obyvatel, ke kterým patří děti, senioři a nemocné osoby, ale lze jej doporučit i širokým vrstvám obyvatel.
• Omezením náročných fyzických aktivit ve venkovním prostředí se sníží energetický výdej
• Způsobem větrání a vytápění, omezením používání dalších zdrojů škodlivin (např. nátěrové hmoty) lze zvýšit ochranu kvality vnitřního prostředí
• K ochraně kvality venkovního prostředí přispějí zásady správného vytápění v domácích topeništích
• Větším využívám hromadné dopravy lze snížit emise výfukových plynů z individuální dopravy
• Zvýšený přísun vitamínů v ovoci a zelenině a zdravý způsob života vede k posílení imunity

Krajská hygienická stanice upozorňuje veřejnost na zodpovědný přístup ke svému zdraví dodržováním opatření podle průběžně zveřejňovaných informací a doporučení.


Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Úřední deska

 

Dočasný zákaz používání povrchové vody ke koupání v koupacím místě VN Brušperk
16. 8. 2018

Podrobnosti

 

Dočasný zákaz používání povrchové vody ke koupání v koupacím místě VN Baška
2. 8. 2018

Podrobnosti

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného „vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých…
31. 7. 2018

Podrobnosti

 

Informace o provozu podatelen a o podmínkách přijímání dokumentů
16. 12. 2015

Podrobnosti

 

Informace o zabezpečení plnění zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
1. 1. 2004

Podrobnosti


Slezské dny preventivní medicíny 2019

20. - 22. března 2019
Horský hotel Sepetná, Ostravice

www stránky konference

Ostrava

Bruntál

Frýdek Místek

Karviná

Nový Jičín

Opava