Nahrávám...

 •  
   
  Ostrava
 •  
   
  Ostrava radnice
 •  
   
  Šance
 •  
   
  Dolní Vítkovice
 •  
   
  Hukvaldy
 •  
   
  Karviná
 •  
   
  Lysá hora

Aktuality

Komunikace s veřejností, vzdělávací aktivity KHS MSK

25.6.2019

KHS MSK poskytuje laické i odborné veřejnosti pravidelně informace o aktuální situaci v oblasti ochrany veřejného zdraví…

Ročenka 2018

25.6.2019

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, obdobně jako v minulých letech, předkládá svoji tradiční Ročenku…

Léto bez klíšťat

21.6.2019

Nadcházející letní sezóna je spojována se slunečními dny, oblohou bez mraků, obdobím dovolených a zvýšeným pobytem lidí v přírodě…

Lidé lidem 2019

21.6.2019

Akce „Lidé lidem 2019“ pořádaná statutárním městem Ostrava se konala v Komenského sadech za Novou radnicí v Ostravě ...

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 25. týden

20.6.2019

V souvislosti s přetrvávajícími vysokými teplotami stoupá i zájem veřejnosti o koupání jak ve volné přírodě, tak i na umělých letních koupalištích…

Uzavření provozovny - Restaurace Sněženka, 742 56 Sedlnice 106

19.6.2019

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě provedla dne 18.6.2019 státní zdravotní dozor v Restauraci Sněženka…

Mimořádné aktivity KHS MSK

14.6.2019

Součástí činnosti KHS je spolupráce se správními úřady působícími v Moravskoslezském kraji, s orgány samosprávy a s dalšími odbornými institucemi…

Letní horka jsou opět tady

14.6.2019

Je začátek června a už několik dnů nám sluníčko pěkně přitápí…

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 24. týden

13.6.2019

V tomto kalendářním týdnu pokračovaly kontroly kvality vody na místech ke koupání v okresech Frýdek Místek a Nový Jičín...

Na co si dát pozor při výběru školní tašky

11.6.2019

Nejen dlouhodobé sezení v hodinách, ale již samotná cesta do školy může představovat pro dítě a jeho pohybový aparát, zejména pak páteř, jakousi zátěž…

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 23. týden

6.6.2019

S příchodem slunečného a teplého počasí lze předpokládat zvýšený zájem veřejnosti o koupání ve volné přírodě…

Monitoring hraček v mateřských školách Moravskoslezského kraje

6.6.2019

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě se v rámci plnění mimořádného úkolu pro rok 2018 zaměřila mimo jiné na hračky v mateřských školách…

Jste připraveni na dovolenou? Aneb základy prevence infekčních onemocnění na cestách

30.5.2019

Vzhledem k blížící se letní turistické sezóně a s ohledem na zvyšující se oblibu individuální turistiky, bychom chtěli informovat cestovatele o preventivních opatřeních...

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 22. týden

30.5.2019

Ve 22. kalendářním týdnu pokračovaly i přes nepříznivé počasí kontroly kvality vody na místech ke koupání v okresech Frýdek Místek a Nový Jičín...

Informace k vývoji epidemiologické situace ve výskytu spalniček v Moravskoslezském kraji - stav k 28.5.2019

28.5.2019

Od 1. 1. 2019 - 28. 5 2019 zaznamenala Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje 103 případů…

Do práce zdravě

27.5.2019

V posledních letech dochází ve vyspělých zemích k významným změnám v oblasti skladby a využití dopravy…

Parky v pohybu startují opět v OSTRAVĚ 20. května 2019 v Komenského sadech

16.5.2019

Odkaz na stránky projektu na Facebooku

Smogová situace

Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil 12hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu (IPH) 100 mikrogramů/m3 a ve výhledu 24h není předpokládán jeho pokles pod IPH. Aktuální koncentrace na stanicích smogového varovného a regulačního systému jsou uvedeny zde.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ. Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje.

Obyvatelé Moravskoslezského kraje opět trápí zhoršená kvalita ovzduší, která je v tomto období hlavním negativním dopadem smogové situace. K takové situaci dochází při špatných rozptylových podmínkách, tj. bezvětří nebo malém proudění s výrazným přispěním inverzního charakteru teplot, kdy veškeré emitované škodliviny – z průmyslu, vytápění, dopravy i dalších činností zůstávají v místě jejich vzniku a nedochází k naředění jejich koncentrací ve vyšších vrstvách atmosféry. Smogové situace mohou nastat jak v zimním tak v letním období, v letním období jsou nejčastějším zdravotním rizikem vysoké koncentrace ozónu, pro zimní období je v našem kraji charakteristickou škodlivinou poletavý prach.

S ohledem na známé účinky prachových částic na dýchací i oběhový systém jsou obyvatelům oblastí dotčených u situací současně s upozorněním na její vznik doporučeny zásady pro minimalizaci zdravotních dopadů zvýšených koncentrací škodlivin v ovzduší na jejich organismus. Tyto zásady se týkají zejména rizikových skupin obyvatel, ke kterým patří děti, senioři a nemocné osoby, ale lze jej doporučit i širokým vrstvám obyvatel.
• Omezením náročných fyzických aktivit ve venkovním prostředí se sníží energetický výdej
• Způsobem větrání a vytápění, omezením používání dalších zdrojů škodlivin (např. nátěrové hmoty) lze zvýšit ochranu kvality vnitřního prostředí
• K ochraně kvality venkovního prostředí přispějí zásady správného vytápění v domácích topeništích
• Větším využívám hromadné dopravy lze snížit emise výfukových plynů z individuální dopravy
• Zvýšený přísun vitamínů v ovoci a zelenině a zdravý způsob života vede k posílení imunity

Krajská hygienická stanice upozorňuje veřejnost na zodpovědný přístup ke svému zdraví dodržováním opatření podle průběžně zveřejňovaných informací a doporučení.


Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Úřední deska

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo – rada/odborný rada oddělení hygieny práce Nový Jičín Krajské…
6. 6. 2019

Podrobnosti

 

Monitorovací kalendář - Koupací sezóna 2019 jako opatření obecné povahy
26. 4. 2019

Podrobnosti

 

Informace o provozu podatelen a o podmínkách přijímání dokumentů
16. 12. 2015

Podrobnosti

 

Informace o zabezpečení plnění zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
1. 1. 2004

Podrobnosti


Slezské dny preventivní medicíny 2019

20. - 22. března 2019
Horský hotel Sepetná, Ostravice

www stránky konference

Ostrava

Bruntál

Frýdek Místek

Karviná

Nový Jičín

Opava