Nahrávám...

 •  
   
  Ostrava
 •  
   
  Ostrava radnice
 •  
   
  Šance
 •  
   
  Dolní Vítkovice
 •  
   
  Hukvaldy
 •  
   
  Karviná
 •  
   
  Lysá hora

Aktuality

Akutní respirační infekce v MS kraji - stav k 23.3.2018

23.3.2018

V tomto týdnu v Moravskoslezském kraji došlo k poklesu onemocnění o 27,3 % v porovnání s minulým kalendářním týdnem. Ve 12. kalendářním týdnu činila nemocnost na akutně respirační onemocnění (ARI) 1587 případů onemocnění/100 000 obyvatel...

Zákazy návštěv ve zdravotnických zařízeních v MSK hlášené k 23. 3. 2018, 14.00 hod.

23.3.2018

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Kontroly předmětů běžného užívání v roce 2017

22.3.2018

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě v rámci své dozorové činnosti provádí kontroly u výrobců, dovozců a distributorů předmětů běžného užívání - materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami, kosmetických přípravků, výrobků pro děti ve věku do tří let...

Školení pro pracovníky školního stravování 2018

20.3.2018

Již tradičně každým rokem v době jarních prázdnin bylo Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále jen „KHS MSK“) uskutečněno pro pracovníky činné ve školním stravování školení, jehož nosným tématem bylo…

Projekt Zdravá školní jídelna v Moravskoslezském kraji

20.3.2018

Za vznikem projektu stojí odborníci na výživu ze Státního zdravotního ústavu ve spolupráci s týmem hygieniků. Projekt podporuje také Ministerstvo zdravotnictví...

Spalničky – informace o onemocnění a opatření k zamezení šíření

19.3.2018

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Hodnocení zdravotního rizika ze sanace lagun

19.3.2018

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK) informuje o závěrech hodnocení zdravotního rizika ze sanace lagun, které bylo na její žádost zpracováno osobou s autorizací dle § 83e zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví...

Akutní respirační infekce v MS kraji - stav k 16.3.2018

16.3.2018

V Moravskoslezském kraji nadále pokračuje chřipková epidemie s mírným poklesem onemocnění o 13,5 % v porovnání s minulým kalendářním týdnem. V 11. kalendářním týdnu činila nemocnost na akutně respirační onemocnění (ARI) 2184 případů onemocnění/100 tis. obyvatel ...

Výsledky kontrol ve stravovacích provozech v roce 2017

15.3.2018

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě provádí pravidelný státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování ...

Hlavní cíle programu Zdraví 2020

14.3.2018

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Akutní respirační infekce v MS kraji - stav k 9.3.2018

9.3.2018

V Moravskoslezském regionu již 6. kalendářní týden trvá chřipková epidemie. V tomto sledovaném týdnu činila nemocnost na akutně respirační onemocnění (ARI) 2 524 případů onemocnění/ 100 00 obyvatel, což je pokles o cca. 3 %…

Sanace ropných lagun v Ostravě z pohledu hygieny práce

7.3.2018

Dne 01.11.2017 opět započaly práce na sanaci ropných lagun v Ostravě. V souvislosti s touto problematikou Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě věnuje pozornost nejen komunálnímu prostředí, ale také pracovnímu prostředí…

Pozastavení výkonu činnosti v provozovně „Bistro Mama´s“ v objektu Diagnostického centra, Sokolská 1925/49, Moravská Ostrava

6.3.2018

Pozastavení výkonu činnosti v provozovně „Bistro Mama´s“ v objektu Diagnostického centra, Sokolská 1925/49, Moravská Ostrava

Pachy ze sanací na lagunách Ostramo

5.3.2018

Krajská hygienická stanice v Ostravě obdržela v posledních týdnech několik podnětů na zápach, který aktuálně vnímají obyvatelé částí Ostravy – zejména Fifejd, Mariánských Hor a Přívozu…

Akutní respirační infekce v MS kraji - stav k 2.3.2018

2.3.2018

Ve všech okresech Moravskoslezského kraje nadále trvá chřipková epidemie. V 9. kalendářní týdnu došlo dalšímu nárůstu nemocnosti (13%) na akutně respirační onemocnění (ARI) v kraji, kdy nemocnost dosáhla 2 595 případů onemocnění/ 100 00 obyvatel...

Seznam poskytovatelů zdravotních služeb, kteří provádějí očkování proti žluté zimnici

2.3.2018

Seznam poskytovatelů zdravotních služeb, kteří provádějí očkování proti žluté zimnici v souladu s § 47a odst. 4, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ...

Sankční činnost KHS Ostrava 2017

1.3.2018

V problematice ochrany veřejného zdraví provádí Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále KHS) státní zdravotní dozor v oblasti životních a pracovních podmínek a v předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění...

Pozastavení výroby lahůdkářského výrobku, nařízení sanitace a dezinfekce v provozovně Bistro Centrál v Hlučíně

1.3.2018

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK) provedla ve dnech 15. 2. – 28. 2. 2018 plánovaný státní zdravotní dozor spojený s odběrem dvou vzorků ...

Zdraví 2020 – víte, co znamená?

28.2.2018

s tímto pojmem jste se už určitě setkali v našich sdělovacích prostředcích. Co si však pod touto formulací představit?

Smogová situace

Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil 12hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu (IPH) 100 mikrogramů/m3 a ve výhledu 24h není předpokládán jeho pokles pod IPH. Aktuální koncentrace na stanicích smogového varovného a regulačního systému jsou uvedeny zde.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ. Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje.

Obyvatelé Moravskoslezského kraje opět trápí zhoršená kvalita ovzduší, která je v tomto období hlavním negativním dopadem smogové situace. K takové situaci dochází při špatných rozptylových podmínkách, tj. bezvětří nebo malém proudění s výrazným přispěním inverzního charakteru teplot, kdy veškeré emitované škodliviny – z průmyslu, vytápění, dopravy i dalších činností zůstávají v místě jejich vzniku a nedochází k naředění jejich koncentrací ve vyšších vrstvách atmosféry. Smogové situace mohou nastat jak v zimním tak v letním období, v letním období jsou nejčastějším zdravotním rizikem vysoké koncentrace ozónu, pro zimní období je v našem kraji charakteristickou škodlivinou poletavý prach.

S ohledem na známé účinky prachových částic na dýchací i oběhový systém jsou obyvatelům oblastí dotčených u situací současně s upozorněním na její vznik doporučeny zásady pro minimalizaci zdravotních dopadů zvýšených koncentrací škodlivin v ovzduší na jejich organismus. Tyto zásady se týkají zejména rizikových skupin obyvatel, ke kterým patří děti, senioři a nemocné osoby, ale lze jej doporučit i širokým vrstvám obyvatel.
• Omezením náročných fyzických aktivit ve venkovním prostředí se sníží energetický výdej
• Způsobem větrání a vytápění, omezením používání dalších zdrojů škodlivin (např. nátěrové hmoty) lze zvýšit ochranu kvality vnitřního prostředí
• K ochraně kvality venkovního prostředí přispějí zásady správného vytápění v domácích topeništích
• Větším využívám hromadné dopravy lze snížit emise výfukových plynů z individuální dopravy
• Zvýšený přísun vitamínů v ovoci a zelenině a zdravý způsob života vede k posílení imunity

Krajská hygienická stanice upozorňuje veřejnost na zodpovědný přístup ke svému zdraví dodržováním opatření podle průběžně zveřejňovaných informací a doporučení.


Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Úřední deska

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo – odborný referent/vrchní referent oddělení ekonomického …
20. 3. 2018

Podrobnosti

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného „vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých…
7. 3. 2018

Podrobnosti

 

Informace o provozu podatelen a o podmínkách přijímání dokumentů
16. 12. 2015

Podrobnosti

 

Informace o zabezpečení plnění zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
1. 1. 2004

Podrobnosti


Slezské dny preventivní medicíny 2018

21. - 23. března 2018
Horský hotel Sepetná, Ostravice

K účasti na konferenci jsou pozvány významné osobnosti působící v oblasti ochrany veřejného zdraví a prevence onemocnění, zástupci vědeckých institucí, vysokých škol a další odborné veřejnosti.

Hlavními tématy konference budou:

 • Výživa a zdraví
 • Problematika pitné vody
 • ATB resistence, nemocniční nákazy
 • Očkování
 • Životní a pracovní prostředí
 • Internetový obchod
 • Komunikace, zvládání krizových situací

www stránky konference

Ostrava

Bruntál

Frýdek Místek

Karviná

Nový Jičín

Opava