Nahrávám...

 •  
   
  Ostrava
 •  
   
  Ostrava radnice
 •  
   
  Šance
 •  
   
  Dolní Vítkovice
 •  
   
  Hukvaldy
 •  
   
  Karviná
 •  
   
  Lysá hora

Aktuality

Dny NATO 2018

18.9.2018

Ve dnech 15. a 16. září 2018 prezentovali zaměstnanci KHS MSK Ostrava svoji činnost na tradiční akci Dny NATO na ostravském Letišti Leoše Janáčka v Mošnově…

Pozastavení činnosti v Kuchyni Gazel centrum, Březová

14.9.2018

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě provedla dne 11.9.2018 státní zdravotní dozor v provozovně Kuchyně Gazel centrum…

Nařízení sanitace v restauraci Kruhovka, CSS Hrabyně

14.9.2018

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK) provedla dne 12.9.2018 státní zdravotní dozor v restauraci Kruhovka…

Kontinentální pohár v atletice Ostrava – kontrola občerstvení

14.9.2018

Během víkendu 8. a 9. září hostil Městský stadion v Ostravě-Vítkovicích prestižní sportovní událost - IAAF Kontinentální pohár v atletice…

Jak se vyvíjí kvalita venkovního ovzduší v našem kraji

11.9.2018

Alfou a omegou pro dozor nad kvalitou ovzduší je v národní legislativě ČR zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů s poslední novelou č. 225 z roku 2017…

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 36. týden

6.9.2018

S ohledem na přetrvávající teplé počasí pokračovali pracovníci KHS MSK v kontrolách kvality vody na koupacích místech v kraji. Nad rámec monitorovacího kalendáře pro rok 2018 byly v tomto kalendářním týdnu odebrány vzorky vody na sledovaných nádržích v okrese Nový Jičín a Frýdek Místek ...

Demografické a sociální ukazatele obyvatel Moravskoslezského kraje

4.9.2018

Moravskoslezský kraj se rozkládá na ploše 5 430 km2, což představuje 6,9 % z rozlohy celé České republiky, na obyvatelstvu se na konci roku 2016 podílel 11,4 %. Hustota osídlení v kraji je 223 obyvatel na km2, což je po Praze druhá nejvyšší v rámci ČR...

Spalničky nehledí na věk

31.8.2018

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje od začátku letošního roku zaznamenává již 5 onemocnění spalničkami…

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 35. týden

30.8.2018

Podle monitorovacího kalendáře pro rok 2018 byly v tomto kalendářním týdnu odebrány poslední vzorky vody na sledovaných koupacích místech v okresech Opava, Bruntál a Karviná…

Sanace ropných lagun v Ostravě z pohledu hygieny práce - pokračování

30.8.2018

Tak, jak pokračuje léto, pokračují také práce na ropných lagunách v Ostravě. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě se po celou…

Vzdušné nákazy – např. plané neštovice, spalničky, ARI (akutní respirační infekce) a další

28.8.2018

Akutní respirační infekce (ARI), včetně chřipky, patří mezi onemocnění, která mohou mít závažné zdravotní komplikace. Velmi podobné klinické příznaky mohou být způsobeny celou řadou virových původců. ...

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 34. týden

23.8.2018

V souvislosti s dlouhotrvající vlnou veder zaznamenávají pracovníci Krajské hygienické stanice MSK zhoršující se kvalitu vody v některých sledovaných nádržích ke koupání…

Uzavření stánku Zmrzlina Lindt, Husova 339 v Kopřivnici

23.8.2018

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK) provedla dne 22.8.2018 státní zdravotní dozor v provozovně Zmrzlina Lindt v Kopřivnici, Husova 339...

Solíme příliš - pokračování

23.8.2018

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě se v průběhu měsíce června letošního roku zaměřila na obsah soli v pokrmech připravovaných v závodních jídelnách...

Obnovení výroby a prodeje točené zmrzliny a ledové tříště ve stánku vedle parkoviště u prodejny Hruška, Opavská 294, 747 22 Dolní Benešov

23.8.2018

Dne 21 .8. 2018 byly předmětné závady odstraněny, výroba a prodej zmrzliny a ledové tříště ve stánku byly obnoveny.

Pozastavení výroby a prodeje točené zmrzliny a ledové tříště ve stánku vedle parkoviště u prodejny Hruška,

22.8.2018

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále jen KHS MSK) provedla dne 20. 8. 2018 státní zdravotní dozor ve stánku se zmrzlinou a ledovou tříští vedle parkoviště u prodejny Hruška, Opavská 294, 747 22 Dolní Benešov.

Tuberkulóza

21.8.2018

Tuberkulóza je infekční onemocnění, jehož původcem je Mycobacterium tuberculosis. Zdrojem nákazy je nemocný člověk a tuberkulóza je přenosná vzdušnou cestou, nebo přímým kontaktem s nemocným…

Volná pracovní místa

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - rada/odborný rada oddělení protiepidemického Karviná Krajské…
6. 9. 2018

Podrobnosti


Smogová situace

Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil 12hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu (IPH) 100 mikrogramů/m3 a ve výhledu 24h není předpokládán jeho pokles pod IPH. Aktuální koncentrace na stanicích smogového varovného a regulačního systému jsou uvedeny zde.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ. Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje.

Obyvatelé Moravskoslezského kraje opět trápí zhoršená kvalita ovzduší, která je v tomto období hlavním negativním dopadem smogové situace. K takové situaci dochází při špatných rozptylových podmínkách, tj. bezvětří nebo malém proudění s výrazným přispěním inverzního charakteru teplot, kdy veškeré emitované škodliviny – z průmyslu, vytápění, dopravy i dalších činností zůstávají v místě jejich vzniku a nedochází k naředění jejich koncentrací ve vyšších vrstvách atmosféry. Smogové situace mohou nastat jak v zimním tak v letním období, v letním období jsou nejčastějším zdravotním rizikem vysoké koncentrace ozónu, pro zimní období je v našem kraji charakteristickou škodlivinou poletavý prach.

S ohledem na známé účinky prachových částic na dýchací i oběhový systém jsou obyvatelům oblastí dotčených u situací současně s upozorněním na její vznik doporučeny zásady pro minimalizaci zdravotních dopadů zvýšených koncentrací škodlivin v ovzduší na jejich organismus. Tyto zásady se týkají zejména rizikových skupin obyvatel, ke kterým patří děti, senioři a nemocné osoby, ale lze jej doporučit i širokým vrstvám obyvatel.
• Omezením náročných fyzických aktivit ve venkovním prostředí se sníží energetický výdej
• Způsobem větrání a vytápění, omezením používání dalších zdrojů škodlivin (např. nátěrové hmoty) lze zvýšit ochranu kvality vnitřního prostředí
• K ochraně kvality venkovního prostředí přispějí zásady správného vytápění v domácích topeništích
• Větším využívám hromadné dopravy lze snížit emise výfukových plynů z individuální dopravy
• Zvýšený přísun vitamínů v ovoci a zelenině a zdravý způsob života vede k posílení imunity

Krajská hygienická stanice upozorňuje veřejnost na zodpovědný přístup ke svému zdraví dodržováním opatření podle průběžně zveřejňovaných informací a doporučení.


Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Úřední deska

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - rada/odborný rada oddělení protiepidemického Karviná Krajské…
6. 9. 2018

Podrobnosti

 

Informace o provozu podatelen a o podmínkách přijímání dokumentů
16. 12. 2015

Podrobnosti

 

Informace o zabezpečení plnění zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
1. 1. 2004

PodrobnostiPozvánky

Zásady správné hygienické praxe ve stravovacích zařízeních

24.10.2018, 26.10.2018, 6.11.2018, 15.11.2018,

Slezské dny preventivní medicíny 2019

20. - 22. března 2019
Horský hotel Sepetná, Ostravice

www stránky konference

Ostrava

Bruntál

Frýdek Místek

Karviná

Nový Jičín

Opava