Nahrávám...

 •  
   
  Ostrava
 •  
   
  Ostrava radnice
 •  
   
  Šance
 •  
   
  Dolní Vítkovice
 •  
   
  Hukvaldy
 •  
   
  Karviná
 •  
   
  Lysá hora

Aktuality

Světový den výživy

11.10.2019

Světový den výživy (World Food Day) je dnem akcí proti hladu. Byl ustanoven specializovanou agenturou OSN – Organizací pro výživu a zemědělství – v roce 1979...

Už po dvanácté si připomínáme Světový den mytí rukou

9.10.2019

Historicky první Světový den mytí rukou vyhlásila Světová zdravotnická organizace (WHO) k 15. 10. 2008...

Kontrola zakázaných látek v kosmetických přípravcích

8.10.2019

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě se v letním období letošního roku zaměřila cíleně na kontrolu označení kosmetických přípravků z hlediska obsahu zakázaných látek, uvedených ve složení výrobků...

Chodí kovářova kobyla bosa?

2.10.2019

Zaměstnanci ostrahy hlídající majetek a dbající na bezpečnost osob mají bezesporu složitou práci…

Ztrácíte dech? Víme, kdo za to může.

25.9.2019

Akutní respirační infekce (ARI), včetně chřipky, patří mezi běžná a velmi častá onemocnění, která…

Informace Ministerstva zdravotnictví ČR k používání e-cigaret / vapovacích zařízení v souvislosti s varováním amerického CDC

24.9.2019

Odkaz na stránky Ministerstva zdravotnictví ČR

Dny NATO 2019

23.9.2019

Ve dnech 21. a 22. září 2019 se konaly na ostravském Letišti Leoše Janáčka v Mošnově tradiční Dny NATO a Dny…

Azbest

23.9.2019

Krajská hygienická stanice je podle stavebního zákona dotčeným orgánem při posuzování projektových dokumentaci…

Zhodnocení táborové sezóny 2019

19.9.2019

V letošním roce proběhlo na území Moravskoslezského kraje 164 zotavovacích akcí…

POHNI SE SVÝM ZDRAVÍM, HAVLÍČKOVO NÁMĚSTÍ OSTRAVA-PORUBA, 19. 9. 2019, 10 – 17 HODIN

18.9.2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Závěrečné hodnocení koupacích míst v sezóně 2019 v Moravskoslezském kraji

16.9.2019

V rámci Moravskoslezského kraje byla v letošním roce krajskou hygienickou stanicí pravidelně sledována kvalita vody na 23 místech a 2 přírodních koupalištích s provozovatelem ...

Smogová situace

Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil 12hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu (IPH) 100 mikrogramů/m3 a ve výhledu 24h není předpokládán jeho pokles pod IPH. Aktuální koncentrace na stanicích smogového varovného a regulačního systému jsou uvedeny zde.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ. Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje.

Obyvatelé Moravskoslezského kraje opět trápí zhoršená kvalita ovzduší, která je v tomto období hlavním negativním dopadem smogové situace. K takové situaci dochází při špatných rozptylových podmínkách, tj. bezvětří nebo malém proudění s výrazným přispěním inverzního charakteru teplot, kdy veškeré emitované škodliviny – z průmyslu, vytápění, dopravy i dalších činností zůstávají v místě jejich vzniku a nedochází k naředění jejich koncentrací ve vyšších vrstvách atmosféry. Smogové situace mohou nastat jak v zimním tak v letním období, v letním období jsou nejčastějším zdravotním rizikem vysoké koncentrace ozónu, pro zimní období je v našem kraji charakteristickou škodlivinou poletavý prach.

S ohledem na známé účinky prachových částic na dýchací i oběhový systém jsou obyvatelům oblastí dotčených u situací současně s upozorněním na její vznik doporučeny zásady pro minimalizaci zdravotních dopadů zvýšených koncentrací škodlivin v ovzduší na jejich organismus. Tyto zásady se týkají zejména rizikových skupin obyvatel, ke kterým patří děti, senioři a nemocné osoby, ale lze jej doporučit i širokým vrstvám obyvatel.
• Omezením náročných fyzických aktivit ve venkovním prostředí se sníží energetický výdej
• Způsobem větrání a vytápění, omezením používání dalších zdrojů škodlivin (např. nátěrové hmoty) lze zvýšit ochranu kvality vnitřního prostředí
• K ochraně kvality venkovního prostředí přispějí zásady správného vytápění v domácích topeništích
• Větším využívám hromadné dopravy lze snížit emise výfukových plynů z individuální dopravy
• Zvýšený přísun vitamínů v ovoci a zelenině a zdravý způsob života vede k posílení imunity

Krajská hygienická stanice upozorňuje veřejnost na zodpovědný přístup ke svému zdraví dodržováním opatření podle průběžně zveřejňovaných informací a doporučení.


Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Úřední deska

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo – odborný referent/vrchní referent oddělení hygieny práce Nový…
2. 10. 2019

Podrobnosti

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo – odborný referent/vrchní referent oddělení hygieny práce Nový…
2. 10. 2019

Podrobnosti

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo – rada/odborný rada oddělení hygieny práce Bruntál Krajské…
2. 10. 2019

Podrobnosti

 

Informace o provozu podatelen a o podmínkách přijímání dokumentů
16. 12. 2015

Podrobnosti

 

Informace o zabezpečení plnění zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
1. 1. 2004

Podrobnosti


Slezské dny preventivní medicíny 2019

20. - 22. března 2019
Horský hotel Sepetná, Ostravice

www stránky konference

Ostrava

Bruntál

Frýdek Místek

Karviná

Nový Jičín

Opava