Nahrávám...

 •  
   
  Ostrava
 •  
   
  Ostrava radnice
 •  
   
  Šance
 •  
   
  Dolní Vítkovice
 •  
   
  Hukvaldy
 •  
   
  Karviná
 •  
   
  Lysá hora

Aktuality

Informace k vývoji epidemiologické situace ve výskytu spalniček v Moravskoslezském kraji - stav k 19.3.2019

19.3.2019

Od 1. ledna tohoto roku do 19.3.2019 zaznamenala Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje 64 případů spalničkami...

Informace k vývoji epidemiologické situace ve výskytu spalniček v Moravskoslezském kraji - stav k 15.3.2019

15.3.2019

Od 1. ledna tohoto roku do 15.3.2019 zaznamenala Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje 51 případů spalničkami…

Akutní respirační infekce v Moravskoslezském kraji - stav ke dni 15.3.2019

15.3.2019

V 11. kalendářním týdnu má nemocnost na akutně respirační onemocnění (ARI), včetně chřipky, ve všech okresech Moravskoslezského kraje kromě Karviné, nadále sestupnou tendenci…

Modré světlo negativně ovlivňuje kvalitu spánku,

15.3.2019

Tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví ČR

Kontrola předmětů běžného užívání

14.3.2019

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě kontroluje v rámci státního zdravotního dozoru kosmetické přípravky, výrobky určené pro styk s potravinami, elektronické cigarety, hračky a výrobky pro děti do 3 let...

Kontroly ve stravovacích zařízeních v Moravskoslezském kraji v roce 2018

12.3.2019

Kontroly dodržování požadavků v oblasti hygieny a bezpečnosti potravin byly v roce 2018 provedeny v téměř 2500 provozovnách společného stravování...

Akutní respirační infekce v Moravskoslezském kraji - stav ke dni 8.3.2019

8.3.2019

V 10. kalendářním týdnu má nemocnost na akutně respirační onemocnění (ARI), včetně chřipky, v Moravskoslezském kraji sestupnou tendenci ...

Zdravá školní jídelna

6.3.2019

Projekt Státního zdravotního ústavu Praha, jehož cílem je v rámci školního stravování podávat pestrou, nutričně vyváženou a chutnou stravu…

Informace k vývoji epidemiologické situace ve výskytu spalniček v Moravskoslezském kraji - stav k 6.3.2019

6.3.2019

Od 1. ledna tohoto roku do 6.3.2019 zaznamenala Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje 35 případů spalničkami...

Akutní respirační infekce v Moravskoslezském kraji - stav ke dni 1.3.2019

1.3.2019

V 9. kalendářním týdnu dosáhla nemocnost ve výskytu akutně respiračních onemocnění (ARI), včetně chřipky, v Moravskoslezském kraji 1338 případů na 100 000 obyvatel…

Informace k vývoji epidemiologické situace ve výskytu spalniček v Moravskoslezském kraji - stav k 1.3.2019

1.3.2019

Od 1. ledna tohoto roku do 28.2.2019 zaznamenala Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje 28 případů onemocnění spalničkami…

Kontrola internetového prodeje odhalila závady u kosmetiky

1.3.2019

Nákupy prováděné prostřednictvím e-shopů z pohodlí domova jsou rychlé, snadné a využívá je stále větší počet spotřebitelů

Preventivní dozor ve zdravotnických zařízeních MSK v roce 2018

26.2.2019

Mimo státního zdravotního dozoru ve zdravotnických zařízeních pracovníci KHS MSK prováděli preventivní hygienický dozor…

Akutní respirační infekce v Moravskoslezském kraji - stav ke dni 22.2.2019

22.2.2019

V uplynulém 8. kalendářním týdnu má nemocnost na akutně respirační onemocnění (ARI), včetně chřipky, ve všech okresech Moravskoslezského kraje kromě Ostravy sestupnou tendenci…

Kontrola kvality vody rehabilitačních bazénů

21.2.2019

Rehabilitační bazény, tj. bazény ve zdravotnických zařízeních jsou součástí pravidelně prováděného státního zdravotního dozoru ...

Smogová situace

Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil 12hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu (IPH) 100 mikrogramů/m3 a ve výhledu 24h není předpokládán jeho pokles pod IPH. Aktuální koncentrace na stanicích smogového varovného a regulačního systému jsou uvedeny zde.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ. Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje.

Obyvatelé Moravskoslezského kraje opět trápí zhoršená kvalita ovzduší, která je v tomto období hlavním negativním dopadem smogové situace. K takové situaci dochází při špatných rozptylových podmínkách, tj. bezvětří nebo malém proudění s výrazným přispěním inverzního charakteru teplot, kdy veškeré emitované škodliviny – z průmyslu, vytápění, dopravy i dalších činností zůstávají v místě jejich vzniku a nedochází k naředění jejich koncentrací ve vyšších vrstvách atmosféry. Smogové situace mohou nastat jak v zimním tak v letním období, v letním období jsou nejčastějším zdravotním rizikem vysoké koncentrace ozónu, pro zimní období je v našem kraji charakteristickou škodlivinou poletavý prach.

S ohledem na známé účinky prachových částic na dýchací i oběhový systém jsou obyvatelům oblastí dotčených u situací současně s upozorněním na její vznik doporučeny zásady pro minimalizaci zdravotních dopadů zvýšených koncentrací škodlivin v ovzduší na jejich organismus. Tyto zásady se týkají zejména rizikových skupin obyvatel, ke kterým patří děti, senioři a nemocné osoby, ale lze jej doporučit i širokým vrstvám obyvatel.
• Omezením náročných fyzických aktivit ve venkovním prostředí se sníží energetický výdej
• Způsobem větrání a vytápění, omezením používání dalších zdrojů škodlivin (např. nátěrové hmoty) lze zvýšit ochranu kvality vnitřního prostředí
• K ochraně kvality venkovního prostředí přispějí zásady správného vytápění v domácích topeništích
• Větším využívám hromadné dopravy lze snížit emise výfukových plynů z individuální dopravy
• Zvýšený přísun vitamínů v ovoci a zelenině a zdravý způsob života vede k posílení imunity

Krajská hygienická stanice upozorňuje veřejnost na zodpovědný přístup ke svému zdraví dodržováním opatření podle průběžně zveřejňovaných informací a doporučení.


Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Úřední deska

 

Seznam vod ke koupání
18. 3. 2019

Podrobnosti

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo – představeného „vedoucí oddělení protiepidemického Opava …
11. 3. 2019

Podrobnosti

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo – odborný referent/vrchní referent oddělení hygieny práce…
7. 3. 2019

Podrobnosti

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo – odborný referent/vrchní referent oddělení protiepidemického…
4. 3. 2019

Podrobnosti

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo – rada/odborný rada oddělení protiepidemického Nový Jičín…
4. 3. 2019

Podrobnosti

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo – odborný referent/vrchní referent oddělení protiepidemického…
4. 3. 2019

Podrobnosti

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo – vrchní referent/rada oddělení předmětů běžného užívání,…
4. 3. 2019

Podrobnosti

 

Informace o provozu podatelen a o podmínkách přijímání dokumentů
16. 12. 2015

Podrobnosti

 

Informace o zabezpečení plnění zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
1. 1. 2004

Podrobnosti


Slezské dny preventivní medicíny 2019

20. - 22. března 2019
Horský hotel Sepetná, Ostravice

www stránky konference

Ostrava

Bruntál

Frýdek Místek

Karviná

Nový Jičín

Opava