Nahrávám...

 •  
   
  Ostrava
 •  
   
  Ostrava radnice
 •  
   
  Šance
 •  
   
  Dolní Vítkovice
 •  
   
  Hukvaldy
 •  
   
  Karviná
 •  
   
  Lysá hora

Aktuality

Pozvánka na Den sociálních služeb, zdraví a prevence ve Frýdlantu nad Ostravicí

11.9.2019

Zveme Vás do stánku Krajské hygienické stanice do Kulturního centra ve Frýdlantu nad Ostravicí...

Výsledky SZD 2018 ve stravovací službě pro děti a mládež

10.9.2019

V Moravskoslezském kraji jsme v roce 2018 evidovali 1404 provozoven stravovacích služeb (školní jídelny, školní jídelny – vývařovny, školní jídelny – výdejny, školní kantýny, ostatní stravovací služby)...

Národní týden kojení 16. – 23. září 2019

6.9.2019

V České republice se slaví týden kojení od roku 1996, má podpořit kojení aby se zlepšilo zdraví dětí a matek...

Hrozí Vám dávivý kašel?

2.9.2019

Dávivý, nebo také černý kašel, je infekční onemocnění bakteriálního původu postihující dýchací cesty…

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 35. týden

29.8.2019

Podle monitorovacího kalendáře pro rok 2019 byly v tomto kalendářním týdnu odebrány poslední vzorky vody na sledovaných koupacích místech v okresech Opava, Bruntál a Karviná...

Houbařská sezona

28.8.2019

Tak už zase rostou. Ne nadarmo se říká, že co Čech, to houbař. Občas uváděná množství hub, které prý odneseme z lesa…

Spalničky, co jsou zač?

27.8.2019

Jedná se o akutní, vysoce infekční virové onemocnění. Nejčastěji postihuje děti ve věku 4 až 5 let, ale…

Plané neštovice, co jsou zač?

23.8.2019

Plané neštovice (varicella) jsou vysoce nakažlivým virovým onemocněním, které postihuje zejména děti...

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 34. týden

22.8.2019

S blížícím se koncem prázdnin odebrali pracovníci KHS MSK v souladu s monitorovacím kalendářem již předposlední vzorky vody z povrchových vod využívaných ke koupání v této koupací sezóně...

Kategorizace prací jako bič na zaměstnavatele?

20.8.2019

Kategorizace prací je preventivní nástroj, kterým se komplexně hodnotí míra zátěže organizmu zaměstnance při výkonu práce rozhodujícím faktorům pracovního prostředí...

Když jídlo není jen požitek, ale také prožitek.

16.8.2019

Akutní průjmová onemocnění patří k nejčastějším onemocněním, u kterých provádíme šetření a nařizujeme protiepidemická opatření...

Smogová situace

Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil 12hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu (IPH) 100 mikrogramů/m3 a ve výhledu 24h není předpokládán jeho pokles pod IPH. Aktuální koncentrace na stanicích smogového varovného a regulačního systému jsou uvedeny zde.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ. Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje.

Obyvatelé Moravskoslezského kraje opět trápí zhoršená kvalita ovzduší, která je v tomto období hlavním negativním dopadem smogové situace. K takové situaci dochází při špatných rozptylových podmínkách, tj. bezvětří nebo malém proudění s výrazným přispěním inverzního charakteru teplot, kdy veškeré emitované škodliviny – z průmyslu, vytápění, dopravy i dalších činností zůstávají v místě jejich vzniku a nedochází k naředění jejich koncentrací ve vyšších vrstvách atmosféry. Smogové situace mohou nastat jak v zimním tak v letním období, v letním období jsou nejčastějším zdravotním rizikem vysoké koncentrace ozónu, pro zimní období je v našem kraji charakteristickou škodlivinou poletavý prach.

S ohledem na známé účinky prachových částic na dýchací i oběhový systém jsou obyvatelům oblastí dotčených u situací současně s upozorněním na její vznik doporučeny zásady pro minimalizaci zdravotních dopadů zvýšených koncentrací škodlivin v ovzduší na jejich organismus. Tyto zásady se týkají zejména rizikových skupin obyvatel, ke kterým patří děti, senioři a nemocné osoby, ale lze jej doporučit i širokým vrstvám obyvatel.
• Omezením náročných fyzických aktivit ve venkovním prostředí se sníží energetický výdej
• Způsobem větrání a vytápění, omezením používání dalších zdrojů škodlivin (např. nátěrové hmoty) lze zvýšit ochranu kvality vnitřního prostředí
• K ochraně kvality venkovního prostředí přispějí zásady správného vytápění v domácích topeništích
• Větším využívám hromadné dopravy lze snížit emise výfukových plynů z individuální dopravy
• Zvýšený přísun vitamínů v ovoci a zelenině a zdravý způsob života vede k posílení imunity

Krajská hygienická stanice upozorňuje veřejnost na zodpovědný přístup ke svému zdraví dodržováním opatření podle průběžně zveřejňovaných informací a doporučení.


Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Úřední deska

 

Monitorovací kalendář - Koupací sezóna 2019 jako opatření obecné povahy
26. 4. 2019

Podrobnosti

 

Informace o provozu podatelen a o podmínkách přijímání dokumentů
16. 12. 2015

Podrobnosti

 

Informace o zabezpečení plnění zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
1. 1. 2004

PodrobnostiSlezské dny preventivní medicíny 2019

20. - 22. března 2019
Horský hotel Sepetná, Ostravice

www stránky konference

Ostrava

Bruntál

Frýdek Místek

Karviná

Nový Jičín

Opava