Nahrávám...

  •  
     
     

S ohledem na platné právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů není možné sdělovat žádné další bližší podrobnosti.
Přehled situace v ČR - odkaz na stránky MZ ČR

Aktuality

Aktuální mapa a tabulka výskytu koronaviru - Evropa

2.4.2020

Odkaz na stránky Světové zdravotnické organizace

Aktuální mapa a tabulka výskytu koronaviru - Svět

2.4.2020

Odkaz na stránky Světové zdravotnické organizace

Na základě mimořádného opatření se prodlužuje zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb

26.3.2020

Ministerstvo zdravotnictví na základě dnešního jednání vlády vydalo mimořádné opatření, kterým se prodlužuje zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb ...

Ministerstvo zdravotnictví spouští pod číslem 1212 linku první psychické pomoci

26.3.2020

Období nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 či povinně nařízená domácí karanténa může pro někoho znamenat nepřiměřenou psychickou zátěž...

Doplnění činnosti KHS MSK ke dni 25.3.2020

26.3.2020

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Jak chránit sebe a své okolí - videospot Ministerstva zdravotnictví ČR

20.3.2020

Odkaz na videospot

Akutní respirační infekce v Moravskoslezském kraji - stav ke dni 20. 3. 2020

20.3.2020

Ve 12. kalendářním týdnu klesla v Moravskoslezském kraji nemocnost na akutní respirační infekce (ARI) o téměř 40 % a dosáhla 718 případů na 100 000 obyvatel...

Aktuální mapa a tabulka výskytu koronaviru - Evropa

20.3.2020

Odkaz na stránky Světové zdravotnické organizace

Aktuální mapa a tabulka výskytu koronaviru

20.3.2020

Odkaz na stránky Světové zdravotnické organizace

Koronavirus - Mapa odběrových míst v MSK

19.3.2020

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Vláda schválila povinnost zakrývat si na veřejných místech ústa a nos a stanovuje nákupní hodiny pro seniory

19.3.2020

Na zasedání vlády ve středu 18. března 2020 byla přijata další krizová opatření. V dopoledních hodinách mezi 10-12 hodinou…

Akutní respirační infekce v Moravskoslezském kraji - stav ke dni 13. 3. 2020

13.3.2020

V 11. kalendářním týdnu klesla v Moravskoslezském kraji nemocnost na akutní respirační infekce…

Jaké zásady dodržovat ve společné domácnosti s osobou nemocnou COVID-19 v domácí izolaci

13.3.2020

V případě, že bydlíte ve společné domácnosti (nebo bytové jednotce) s osobou, u níž byla potvrzena nákaza koronavirovou infekcí…

Ministerstvo zdravotnictví spouští nové webové stránky ke koronaviru

13.3.2020

Odkaz na stránky MZ ČR

Doporučení Národní referenční laboratoře pro výrobky určené pro styk s potravinami a výrobky pro děti do tří let

13.3.2020

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Vzorky na koronavirus testuje již osmnáct laboratoří

13.3.2020

V souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru jsou od 12. března pro informování veřejnosti k dispozici také infolinky všech zdravotních pojišťoven.

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu se zakazují akce s účastí přesahující více než 30 osob, omezuje se také přítomnost veřejnosti ve vybraných zařízeních

12.3.2020

Vláda ČR dnes schválila vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky. Nouzový stav je vyhlášen od dnešních 14 hodin na dobu 30 dnů. V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu bylo přijato krizové opatření v gesci Ministerstva zdravotnictví.

Občané se nově mohou o koronaviru poradit i na infolinkách zdravotních pojišťoven

12.3.2020

V souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru jsou od 12. března pro informování veřejnosti k dispozici také infolinky všech zdravotních pojišťoven.

Žádost o omezení návštěv na KHS MSK

12.3.2020

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě zdvořile žádá občany o zvážení své cesty na náš úřad, kam by měli zavítat pouze v případě nezbytnosti a ostatní záležitosti řešit telefonicky či emailem. Děkujeme za občanskou odpovědnost.

Co byste měli vědět o koronaviru?

12.3.2020

Animované video shrnuje základní pravidla, jak se chránit před nákazou koronavirem a také kontakty, kam se může člověk obrátit pro radu nebo pomoc.

Karanténa a jak se v ní chovat

9.3.2020

Karanténou ve smyslu zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., § 2 odst. 7 písm. a), se rozumí…

Smogová situace

Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil 12hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu (IPH) 100 mikrogramů/m3 a ve výhledu 24h není předpokládán jeho pokles pod IPH. Aktuální koncentrace na stanicích smogového varovného a regulačního systému jsou uvedeny zde.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ. Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje.

Obyvatelé Moravskoslezského kraje opět trápí zhoršená kvalita ovzduší, která je v tomto období hlavním negativním dopadem smogové situace. K takové situaci dochází při špatných rozptylových podmínkách, tj. bezvětří nebo malém proudění s výrazným přispěním inverzního charakteru teplot, kdy veškeré emitované škodliviny – z průmyslu, vytápění, dopravy i dalších činností zůstávají v místě jejich vzniku a nedochází k naředění jejich koncentrací ve vyšších vrstvách atmosféry. Smogové situace mohou nastat jak v zimním tak v letním období, v letním období jsou nejčastějším zdravotním rizikem vysoké koncentrace ozónu, pro zimní období je v našem kraji charakteristickou škodlivinou poletavý prach.

S ohledem na známé účinky prachových částic na dýchací i oběhový systém jsou obyvatelům oblastí dotčených u situací současně s upozorněním na její vznik doporučeny zásady pro minimalizaci zdravotních dopadů zvýšených koncentrací škodlivin v ovzduší na jejich organismus. Tyto zásady se týkají zejména rizikových skupin obyvatel, ke kterým patří děti, senioři a nemocné osoby, ale lze jej doporučit i širokým vrstvám obyvatel.
• Omezením náročných fyzických aktivit ve venkovním prostředí se sníží energetický výdej
• Způsobem větrání a vytápění, omezením používání dalších zdrojů škodlivin (např. nátěrové hmoty) lze zvýšit ochranu kvality vnitřního prostředí
• K ochraně kvality venkovního prostředí přispějí zásady správného vytápění v domácích topeništích
• Větším využívám hromadné dopravy lze snížit emise výfukových plynů z individuální dopravy
• Zvýšený přísun vitamínů v ovoci a zelenině a zdravý způsob života vede k posílení imunity

Krajská hygienická stanice upozorňuje veřejnost na zodpovědný přístup ke svému zdraví dodržováním opatření podle průběžně zveřejňovaných informací a doporučení.


Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Úřední deska

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo – odborný referent/vrchní referent oddělení hygieny dětí a…
3. 4. 2020

Podrobnosti

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo – rada/odborný rada oddělení hygieny výživy Karviná Krajské…
3. 4. 2020

Podrobnosti

 

Monitorovací kalendář - Koupací sezóna 2020 jako opatření obecné povahy
30. 3. 2020

Podrobnosti

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného „vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální…
27. 3. 2020

Podrobnosti

 

Seznam přírodních koupališť na povrchových vodách…
16. 3. 2020

Podrobnosti

 

Informace o provozu podatelen a o podmínkách přijímání dokumentů
16. 12. 2015

Podrobnosti

 

Informace o zabezpečení plnění zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
1. 1. 2004

PodrobnostiSlezské dny preventivní medicíny 2020

Vzhledem k závažnosti současné epidemiologické situace bylo rozhodnuto o zrušení termínu konání konference Slezské dny preventivní medicíny ve dnech 28. - 30. 4. 2020 a o přesunutí termínu na 3. - 5. 11. 2020.

www stránky konference

Ostrava

Bruntál

Frýdek Místek

Karviná

Nový Jičín

Opava