Nahrávám...

  •  
     
     

S ohledem na platné právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů není možné sdělovat žádné další bližší podrobnosti.
Přehled situace v ČR - odkaz na stránky MZ ČR

Aktuality

Tisková zpráva k situaci na dole Darkov v okrese Karviná a na území Moravskoslezského kraje ke dni 5. 6. 2020 15:30

5.6.2020

K 5. 6. 15:30 evidujeme v clusteru důl Darkov celkem 396 pozitivních osob, od včerejška došlo k navýšení o 3 nové případy ...

Tisková zpráva k situaci na dole Darkov v okrese Karviná a na území Moravskoslezského kraje ke dni 4. 6. 2020 15:30

4.6.2020

K dnešku evidujeme v clusteru důl Darkov celkem 393 pozitivních osob, od včerejška došlo k navýšení o 8 nových případů ...

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 23. týden

4.6.2020

Ve 23. kalendářním týdnu pokračovaly kontroly kvality vody na místech ke koupání v okresech Frýdek-Místek a Nový Jičín...

Tisková zpráva k situaci na dole Darkov v okrese Karviná a na území Moravskoslezského kraje ke dni 3. 6. 2020 15:30

3.6.2020

K 3. 6. 2020 evidujeme v souvislosti s dolem Darkov celkem 385 pozitivních osob, od včerejška došlo k navýšení o dalších 16 případů ...

Aktuální mapa a tabulka výskytu koronaviru - Evropa

3.6.2020

Odkaz na stránky Světové zdravotnické organizace

Aktuální mapa a tabulka výskytu koronaviru - Svět

3.6.2020

Odkaz na stránky Světové zdravotnické organizace

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 22. týden

29.5.2020

S blížící se koupací sezónou byla v minulém týdnu zahájena pravidelná kontrola kvality vod ke koupání ve volné přírodě…

Mimořádné opatření č. 4/2020 Krajské hagienické stanice Moravskoslezskéhi kraje se sídlem v Ostravě

28.5.2020

KHS MSK v Ostravě nařizuje mimořádné opatření při epidemii spočívající v příkazu všem obcím s rozšířenou působností…

Mimořádné opatření č. 3/2020 Krajské hagienické stanice Moravskoslezskéhi kraje se sídlem v Ostravě

27.5.2020

KHS MSK v Ostravě nařizuje mimořádné opatření při epidemii spočívající v povinnosti těch fyzických osob vykonávyjících práci pro právnickou osobu OKD ...

Úprava termínu tiskových zpráv o epidemiologickém situaci na dole Darkov

27.5.2020

Oznamujeme, že informace o epidemiologické situaci na dole Darkov v okrese Karviná budou od dnešního dne vydávány pouze jednou a to k 15:30, vzhledem k tomu, že nárůst počtu případů již nedosahuje dynamiku z minulých dní. Nadále probíhá došetřování zjištěných kontaktů jednotlivých pozitivních osob.

KHS MSK provádí kontroly, zaměřené na plnění protiepidemických opatření, uložených OKD. Připravuje se druhé plošné testování zaměstnanců, jehož první etapa by měla proběhnout 2.6.2020.

Změna času a frekvence zveřejňování mapy aktuálního výskytu koronaviru COVID-19 v Moravskoslezském kraji

26.5.2020

Ode dne 27.5.2020 dochází ke změně času a frekvence zveřejňování mapy aktuálního výskytu koronaviru COVID-19 v Moravskoslezském kraji.

Nově bude mapa na webových stránkách Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě zveřejňována v pracovní dny v 9.00 hod.

Poděkování hejtmana Moravskoslezského kraje

25.5.2020

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Mimořádné opatření č. 2/2020 Krajské hagienické stanice Moravskoslezskéhi kraje se sídlem v Ostravě

24.5.2020

KHS MSK v Ostravě nařizuje mimořádné opatření při epidemii spočívající s účinností ode dne 25. května 2020 do odvolání ...

Koronavirová pandemie - provoz přírodních koupališť, umělých koupališť a saun v rekreační sezóně 2020

22.5.2020

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Novela zákona č. 258/2000 Sb. (zákon č. 205/2020 Sb.), o ochraně veřejného zdraví, v oblasti předmětů běžného užívání

22.5.2020

Novela zákona stanovila novou oznamovací povinnost pro výrobce a dovozce materiálů nebo…

Novela zákona č. 258/2000 Sb. (zákon č. 205/2020 Sb.), o ochraně veřejného zdraví, v oblasti ochrany zdraví dětí a mladistvých

22.5.2020

Nově je v ustanovení § 8 odst. 1 definována škola v přírodě, kterou se pro účely tohoto zákona …

Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu

20.5.2020

V souvislosti s ukončením nouzového stavu vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR mimořádné opatření čj.: MZDR 20020/2020-1/OVZ ze dne 13. 5. 2020, kterým upravuje posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání ...

Hygienicko-protiepidemická opatření stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2020

15.5.2020

Odkaz na stránky MZ ČR

Ukončení pomoci mediků AČR

12.5.2020

Ve čtvrtek 14.5.2020 se rozloučí vedení Krajské hygienické stanice MSK s nasazenými příslušníky Armády ČR - studenty lékařské fakulty…

Informace pro osoby vstupující na území ČR od 1.5.2020

6.5.2020

Ve smyslu Usnesení Vlády České republiky ze dne 30.4.2020 č. 495, o přijetí krizového opatření, žádáme všechny osoby…

Smogová situace

Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil 12hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu (IPH) 100 mikrogramů/m3 a ve výhledu 24h není předpokládán jeho pokles pod IPH. Aktuální koncentrace na stanicích smogového varovného a regulačního systému jsou uvedeny zde.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ. Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje.

Obyvatelé Moravskoslezského kraje opět trápí zhoršená kvalita ovzduší, která je v tomto období hlavním negativním dopadem smogové situace. K takové situaci dochází při špatných rozptylových podmínkách, tj. bezvětří nebo malém proudění s výrazným přispěním inverzního charakteru teplot, kdy veškeré emitované škodliviny – z průmyslu, vytápění, dopravy i dalších činností zůstávají v místě jejich vzniku a nedochází k naředění jejich koncentrací ve vyšších vrstvách atmosféry. Smogové situace mohou nastat jak v zimním tak v letním období, v letním období jsou nejčastějším zdravotním rizikem vysoké koncentrace ozónu, pro zimní období je v našem kraji charakteristickou škodlivinou poletavý prach.

S ohledem na známé účinky prachových částic na dýchací i oběhový systém jsou obyvatelům oblastí dotčených u situací současně s upozorněním na její vznik doporučeny zásady pro minimalizaci zdravotních dopadů zvýšených koncentrací škodlivin v ovzduší na jejich organismus. Tyto zásady se týkají zejména rizikových skupin obyvatel, ke kterým patří děti, senioři a nemocné osoby, ale lze jej doporučit i širokým vrstvám obyvatel.
• Omezením náročných fyzických aktivit ve venkovním prostředí se sníží energetický výdej
• Způsobem větrání a vytápění, omezením používání dalších zdrojů škodlivin (např. nátěrové hmoty) lze zvýšit ochranu kvality vnitřního prostředí
• K ochraně kvality venkovního prostředí přispějí zásady správného vytápění v domácích topeništích
• Větším využívám hromadné dopravy lze snížit emise výfukových plynů z individuální dopravy
• Zvýšený přísun vitamínů v ovoci a zelenině a zdravý způsob života vede k posílení imunity

Krajská hygienická stanice upozorňuje veřejnost na zodpovědný přístup ke svému zdraví dodržováním opatření podle průběžně zveřejňovaných informací a doporučení.


Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Úřední deska

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo „Pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí" Krajské…
29. 5. 2020

Podrobnosti

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo – rada/odborný rada oddělení hygieny výživy Nový Jičín Krajské…
29. 5. 2020

Podrobnosti

 

Mimořádné opatření č. 4/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
28. 5. 2020

Podrobnosti

 

Mimořádné opatření č. 3/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
27. 5. 2020

Podrobnosti

 

Mimořádné opatření č. 2/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
24. 5. 2020

Podrobnosti

 

Mimořádné opatření č. 1/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
22. 5. 2020

Podrobnosti

 

Informace o provozu podatelen a o podmínkách přijímání dokumentů
29. 4. 2020

Podrobnosti

 

Informace o zabezpečení plnění zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
1. 1. 2004

Podrobnosti


Pozvánky

Zajímavosti

Slezské dny preventivní medicíny 2020

Vzhledem k závažnosti současné epidemiologické situace bylo rozhodnuto o zrušení termínu konání konference Slezské dny preventivní medicíny ve dnech 28. - 30. 4. 2020 a o přesunutí termínu na 3. - 5. 11. 2020.

www stránky konference

Ostrava

Bruntál

Frýdek Místek

Karviná

Nový Jičín

Opava