Nahrávám...

 •  
   
  Ostrava
 •  
   
  Ostrava radnice
 •  
   
  Šance
 •  
   
  Dolní Vítkovice
 •  
   
  Hukvaldy
 •  
   
  Karviná
 •  
   
  Lysá hora

Aktuality

Schvalování provozních řádů pohřebních služeb

23.4.2019

Provozovatelům pohřebních služeb a krematorií přinesl rok 2018 novou povinnost, a to v termínu do 30.8.2018 zpracovat provozní řád pro svou činnost a předložit…

Nastává sezona výskytu klíšťat – jste chráněni?

18.4.2019

Každým rokem na jaře zaznamenává KHS Moravskoslezského kraje nárůst dotazů k výskytu klíšťat a žádostí o informace k očkování proti klíšťové encefalitidě…

Informace k vývoji epidemiologické situace ve výskytu spalniček v Moravskoslezském kraji - stav k 18.4.2019

18.4.2019

Od 1. ledna tohoto roku do 18.4. 2019 zaznamenala Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje 86 případů spalničkami…

Sankce 2018 v zařízeních a provozovnách pro děti a mládež

16.4.2019

V roce 2018 se v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání dětí uložilo celkem 175 sankcí v celkové výši 492 000 Kč ...

Informace k vývoji epidemiologické situace ve výskytu spalniček v Moravskoslezském kraji - stav k 12.4.2019

12.4.2019

Od počátku roku do 12. 4. 2019 zaznamenala Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje 84 onemocnění spalničkami…

Sůl v pokrmech a jejich dochucování

11.4.2019

Cílem bylo ověřit skutečný obsah soli v pokrmech, zmapovat používání instantních, dehydratovaných směsí včetně počtu školních obědů s přídavkem těchto směsí…

Obnovení výkonu činnosti - výroba a příprava pokrmů v kuchyni provozovny Hotel Přerov ve Frenštátě pod Radhoštěm

10.4.2019

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK) provedla dne 28.3.2019 státní zdravotní dozor v provozovně Hotel Přerov…

Rotavirovou infekcí může onemocnět i Vaše dítě!

10.4.2019

Rotavirová enteritida je vysoce nakažlivé infekční průjmové onemocnění…

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a ředitel WHO v ČR Srdan Matić společně připomněli Světový den zdraví

5.4.2019

Odkaz na stránky Ministerstva zdravotnictví ČR

Informace k vývoji epidemiologické situace ve výskytu spalniček v Moravskoslezském kraji - stav k 5.4.2019

5.4.2019

Od 1. ledna tohoto roku do 5. 4. 2019 zaznamenala Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje 78 případů spalničkami...

Akutní respirační infekce v Moravskoslezském kraji - stav ke dni 5.4.2019

5.4.2019

Epidemiologická situace ve výskytu akutně respiračních onemocnění (ARI) a chřipky v Moravskoslezském kraji odpovídá sezonnímu výskytu...

Světový den zdraví

4.4.2019

Každoročně 7. dubna si připomínáme Světový den zdraví…

Kontroly pracovních podmínek pekáren v roce 2018

4.4.2019

Cílem kontrol, které probíhaly většinou v odpoledních příp. nočních směnách, bylo ověření jak pracovních podmínek tak i plnění povinností zaměstnavatele …

Ostravská deklarace a její plnění ze strany ČR

3.4.2019

Ve dnech 13. – 15. června 2017 v Ostravě proběhla Šestá ministerská konference Světové zdravotnické organizace (WHO) s podtitulem „Životní prostředí a zdraví“ ...

Kontroly fritovacích olejů v roce 2018

2.4.2019

V roce 2018 jsme sledovali kvalitu olejů používaných k fritování v zařízeních společného stravování. Měřili jsme obsah tzv. polárních látek…

Slezské dny preventivní medicíny 2019 – průběh a závěry konference

1.4.2019

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Ostrava ve dnech 20. - 22. března 2019 uspořádala 19. ročník konference s mezinárodní účastí Slezské dny preventivní medicíny…

Akutní respirační infekce v Moravskoslezském kraji - stav ke dni 29.3.2019

29.3.2019

Ve 13. kalendářním týdnu v Moravskoslezském kraji došlo ve srovnání s předchozím týdnem k nepatrnému 3 % vzestupu počtu nemocných. Bylo zaznamenáno 1055 případů onemocnění na 100 000 obyvatel…

Pozastavení výkonu činnosti v provozovně Hotel Přerov, nám. Míru 17, Frenštát pod Radhoštěm

29.3.2019

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK) provedla dne 28.3.2019 státní zdravotní dozor v provozovně Hotel Přerov…

Informace k vývoji epidemiologické situace ve výskytu spalniček v Moravskoslezském kraji - stav k 28.3.2019

28.3.2019

Od počátku letošního roku do 28. 3. 2019 zaznamenala Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje již 72 případů onemocnění spalničkami, z toho 6 případů bylo zaznamenáno mezi zdravotníky...

Státní zdravotní dozor v problematice pracovních podmínek v roce 2018 - 2. část

28.3.2019

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje u větších zaměstnavatelů v regionu organizuje tzv. komplexní hygienické prověrky…

Nařízení sanitace a dezinfekce v provozovně Bistro Gurmet Panda, Těšínská 2914/47, Opava – Předměstí

28.3.2019

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále jen KHS MSK) provedla dne 13.3.2019 státní zdravotní dozor v provozovně Bistro Gurmet Panda, Těšínská 2914/47, 746 01 Opava – Předměstí…

Státní zdravotní dozor v problematice pracovních podmínek v roce 2018 - 1. část

26.3.2019

V roce 2018 vykonali pracovníci odboru hygieny práce celkem 2679 kontrol, přičemž nedostatky byly zjištěny u 336 provedených kontrol…

Smogová situace

Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil 12hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu (IPH) 100 mikrogramů/m3 a ve výhledu 24h není předpokládán jeho pokles pod IPH. Aktuální koncentrace na stanicích smogového varovného a regulačního systému jsou uvedeny zde.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ. Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje.

Obyvatelé Moravskoslezského kraje opět trápí zhoršená kvalita ovzduší, která je v tomto období hlavním negativním dopadem smogové situace. K takové situaci dochází při špatných rozptylových podmínkách, tj. bezvětří nebo malém proudění s výrazným přispěním inverzního charakteru teplot, kdy veškeré emitované škodliviny – z průmyslu, vytápění, dopravy i dalších činností zůstávají v místě jejich vzniku a nedochází k naředění jejich koncentrací ve vyšších vrstvách atmosféry. Smogové situace mohou nastat jak v zimním tak v letním období, v letním období jsou nejčastějším zdravotním rizikem vysoké koncentrace ozónu, pro zimní období je v našem kraji charakteristickou škodlivinou poletavý prach.

S ohledem na známé účinky prachových částic na dýchací i oběhový systém jsou obyvatelům oblastí dotčených u situací současně s upozorněním na její vznik doporučeny zásady pro minimalizaci zdravotních dopadů zvýšených koncentrací škodlivin v ovzduší na jejich organismus. Tyto zásady se týkají zejména rizikových skupin obyvatel, ke kterým patří děti, senioři a nemocné osoby, ale lze jej doporučit i širokým vrstvám obyvatel.
• Omezením náročných fyzických aktivit ve venkovním prostředí se sníží energetický výdej
• Způsobem větrání a vytápění, omezením používání dalších zdrojů škodlivin (např. nátěrové hmoty) lze zvýšit ochranu kvality vnitřního prostředí
• K ochraně kvality venkovního prostředí přispějí zásady správného vytápění v domácích topeništích
• Větším využívám hromadné dopravy lze snížit emise výfukových plynů z individuální dopravy
• Zvýšený přísun vitamínů v ovoci a zelenině a zdravý způsob života vede k posílení imunity

Krajská hygienická stanice upozorňuje veřejnost na zodpovědný přístup ke svému zdraví dodržováním opatření podle průběžně zveřejňovaných informací a doporučení.


Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Úřední deska

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo – účetní oddělení ekonomického Krajské hygienické stanice…
23. 4. 2019

Podrobnosti

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo – vrchní referent/rada oddělení protiepidemického pracoviště…
5. 4. 2019

Podrobnosti

 

Monitorovací kalendář - Koupací sezóna 2019 jako opatření obecné povahy
26. 3. 2019

Podrobnosti

 

Informace o provozu podatelen a o podmínkách přijímání dokumentů
16. 12. 2015

Podrobnosti

 

Informace o zabezpečení plnění zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
1. 1. 2004

Podrobnosti


Pozvánky

Zásady správné hygienické praxe ve stravovacích zařízeních

8.4.2019, 10.4.2019, 11.4.2019, 16.4.2019, 17.4.2019, 26.4.2019

Slezské dny preventivní medicíny 2019

20. - 22. března 2019
Horský hotel Sepetná, Ostravice

www stránky konference

Ostrava

Bruntál

Frýdek Místek

Karviná

Nový Jičín

Opava