Nahrávám...

  •  
     
     
  •  
     
     

S ohledem na platné právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů není možné sdělovat žádné další bližší podrobnosti.
Přehled situace v ČR - odkaz na stránky MZ ČR

Aktuality

Slova poděkování a pochvaly nás potěšila…

21.10.2020

Paní ředitelka KHS MSK obdržela formou emailu, který byl rovněž adresován našemu hejtmanovi, slova chvály…

Informace k novému mimořádnému opatření KHS Moravskoslezského kraje č. 29, platnému od 24.102020 od 0:00

21.10.2020

V souvislosti s komunitním šířením nákazy Covid-19 na územní Moravskoslezského kraje a zvyšujícímu se riziku zavlečení ...

Mimořádné opatření č. 29/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

21.10.2020

KHS MSK v Ostravě nařizuje mimořádné opatření při epidemii …

Tisková zpráva o epidemiologické situaci ve výskytu COVID-19 na území Moravskoslezského kraje od 16.10. do 20.10.2020

20.10.2020

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje informuje, že na našem území bylo od pátku 16.10.2020 ke dnešnímu dni hlášeno 3570 ...

Světový den výživy 16. říjen

15.10.2020

Světový den výživy vznikl již v roce 1979, slavit se ovšem začal až po 2 letech...

Sebereportování hygienici vítají….

14.10.2020

S dohledáváním kontaktů pozitivně testovaných na onemocnění Covid-19 pomáhá hygienickým stanicím takzvané sebereportování (sebetrasování)...

Usnesení vlády o krizových opatřeních platných od 14.10. od 00:00

13.10.2020

KHS MSK informuje o Usnesení vlády ze dne 12.10. k přijetí krizových opatření…

10. říjen Světový den duševního zdraví

9.10.2020

Co to vlastně je? Duševní zdraví je nezbytnou součástí celkového zdraví člověka...

Mimořádné opatření č. 28/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

9.10.2020

KHS MSK v Ostravě nařizuje mimořádné opatření při epidemii spočívající…

Mimořádné opatření č. 27/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

9.10.2020

KHS MSK v Ostravě nařizuje mimořádné opatření při epidemii spočívající…

Omezení sportovních, kulturních a společenských akcí, činnosti úřadů i škol, prodloužení ošetřovného…

9.10.2020

KHS MSK informuje o balíku krizových opatření, jimiž Vláda kvůli šíření epidemie Covid-19 omezí...

Hromadné testování v Domově pro seniory Slunečnice 4.10.2020

5.10.2020

Tuto neděli 4.10.2020 ostravští hygienici spolu se 4 týmy armádních zdravotnických pracovníků prováděli hromadné odběry PCR testů ...

Státem a zdravotními pojišťovnami garantovaná síť odběrových center a laboratoří

5.10.2020

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Mezinárodní den seniorů 1. 10.

1.10.2020

Mezinárodní den seniorů se každoročně slaví 1. října. 14. prosince 1990 Valné shromáždění OSN hlasovalo o zřízení…

COVID - 19 vs chřipka

1.10.2020

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Vláda od 5. října omezuje hromadné akce. Omezení čekají i střední, vyšší a vysoké školy

1.10.2020

KHS MSK informuje o tiskové zprávě k Usnesení vlády ČR ze dne 30.9.2020 k přijetí krizového opatřeni…

Aplikace eRouška – „Chráním sebe, chráním tebe!“

25.9.2020

Ostravští hygienici připomínají občanům, aby si instalovali aplikaci eRouška, jde o nástroj „chytré karantény“, kterým…

Světový den srdce

25.9.2020

Srdce je jedním z nejdůležitějších orgánů v našem těle. Slouží jako pumpa…

Jaké byly letos u nás podmínky ke koupání ve volné přírodě?

25.9.2020

V koupací sezóně 2020 byla krajskými hygieniky pravidelně sledována kvalita vody na všech 25 místech…

Od 24.9.2020 se rozšiřují protiepidemická opatření u hromadných akcí a ve stravovacích zařízeních

24.9.2020

KHS MSK informuje o tiskové zprávě vydané Ministerstvem zdravotnictví o Mimořádném opatření týkající se…

Co potřebujete vědět o rouškách…

24.9.2020

KHS MSK Ostrava připomíná už mnohokrát diskutované základní informace o rouškách, jakožto účinné preventivní ochraně proti přenosu koronaviru...

21. září Mezinárodní den Alzheimerovy choroby

21.9.2020

Na dnešní den připadá Mezinárodní den Alzheimerovy choroby. Připomeňme si tedy základní informace ...

Seznam odběrových míst v Moravskoslezském kraji a provozní doby

10.9.2020

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Aktuální mapa a tabulka výskytu koronaviru - Evropa

3.6.2020

Odkaz na stránky Světové zdravotnické organizace

Aktuální mapa a tabulka výskytu koronaviru - Svět

3.6.2020

Odkaz na stránky Světové zdravotnické organizace

Smogová situace

Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil 12hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu (IPH) 100 mikrogramů/m3 a ve výhledu 24h není předpokládán jeho pokles pod IPH. Aktuální koncentrace na stanicích smogového varovného a regulačního systému jsou uvedeny zde.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ. Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje.

Obyvatelé Moravskoslezského kraje opět trápí zhoršená kvalita ovzduší, která je v tomto období hlavním negativním dopadem smogové situace. K takové situaci dochází při špatných rozptylových podmínkách, tj. bezvětří nebo malém proudění s výrazným přispěním inverzního charakteru teplot, kdy veškeré emitované škodliviny – z průmyslu, vytápění, dopravy i dalších činností zůstávají v místě jejich vzniku a nedochází k naředění jejich koncentrací ve vyšších vrstvách atmosféry. Smogové situace mohou nastat jak v zimním tak v letním období, v letním období jsou nejčastějším zdravotním rizikem vysoké koncentrace ozónu, pro zimní období je v našem kraji charakteristickou škodlivinou poletavý prach.

S ohledem na známé účinky prachových částic na dýchací i oběhový systém jsou obyvatelům oblastí dotčených u situací současně s upozorněním na její vznik doporučeny zásady pro minimalizaci zdravotních dopadů zvýšených koncentrací škodlivin v ovzduší na jejich organismus. Tyto zásady se týkají zejména rizikových skupin obyvatel, ke kterým patří děti, senioři a nemocné osoby, ale lze jej doporučit i širokým vrstvám obyvatel.
• Omezením náročných fyzických aktivit ve venkovním prostředí se sníží energetický výdej
• Způsobem větrání a vytápění, omezením používání dalších zdrojů škodlivin (např. nátěrové hmoty) lze zvýšit ochranu kvality vnitřního prostředí
• K ochraně kvality venkovního prostředí přispějí zásady správného vytápění v domácích topeništích
• Větším využívám hromadné dopravy lze snížit emise výfukových plynů z individuální dopravy
• Zvýšený přísun vitamínů v ovoci a zelenině a zdravý způsob života vede k posílení imunity

Krajská hygienická stanice upozorňuje veřejnost na zodpovědný přístup ke svému zdraví dodržováním opatření podle průběžně zveřejňovaných informací a doporučení.


Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Úřední deska

 

Mimořádné opatření č. 29/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
21. 10. 2020

Podrobnosti

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo – rada/odborný rada oddělení hygieny výživy Bruntál a Opava…
20. 10. 2020

Podrobnosti

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo – vrchní referent/rada oddělení hygieny práce Frýdek - Místek…
12. 10. 2020

Podrobnosti

 

Úprava rozsahu úředních hodin Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
9. 10. 2020

Podrobnosti

 

Mimořádné opatření č. 28/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
9. 10. 2020

Podrobnosti

 

Mimořádné opatření č. 27/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
9. 10. 2020

Podrobnosti

 

Mimořádné opatření č. 26/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
1. 10. 2020

Podrobnosti

 

Mimořádné opatření č. 24/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
22. 9. 2020

Podrobnosti

 

Mimořádné opatření č. 25/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
22. 9. 2020

Podrobnosti

 

Informace o provozu podatelen a o podmínkách přijímání dokumentů
18. 6. 2020

Podrobnosti

 

Informace o zabezpečení plnění zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
1. 1. 2004

PodrobnostiSlezské dny preventivní medicíny 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k trvající komplikované epidemiologické situaci oznamujeme,že konference SDPM, která měla proběhnout v náhradním termínu v listopadu 2020, se letos ruší. 20. ročník konference je naplánován na duben 2021.

www stránky konference

Ostrava

Bruntál

Frýdek Místek

Karviná

Nový Jičín

Opava