Nahrávám...

 •  
   
  Ostrava
 •  
   
  Ostrava radnice
 •  
   
  Šance
 •  
   
  Dolní Vítkovice
 •  
   
  Hukvaldy
 •  
   
  Karviná
 •  
   
  Lysá hora

Aktuality

Akutní respirační infekce v Moravskoslezském kraji - stav ke dni 16.11.2018

16.11.2018

Epidemiologická situace ve výskytu akutně respiračních onemocnění /ARI/ a chřipky v Moravskoslezském kraji nadále odpovídá sezónnímu výskytu a je klidná...

18. listopad "Evropský antibiotický den"

14.11.2018

Evropský antibiotický den je stanoven každoročně na 18. listopadu. Jedná se o celoevropskou kampaň zaměřenou na snížení užívání antibiotik, zejména v situacích, kdy to není nezbytně nutné…

14. listopad 2018 „Světový den diabetu“

14.11.2018

Diabetici umírají až 5krát častěji na srdečně-cévní choroby a zvyšuje se u nich až 3krát riziko vzniku cévní mozkové příhody…

Vývoj dozoru nad atypickými mykobakterii v teplé vodě

14.11.2018

Pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě se dlouhodobě věnují otázce možného výskytu atypických mykobakterií v teplé vodě…

Akutní respirační infekce v Moravskoslezském kraji - stav ke dni 9.11.2018

9.11.2018

Epidemiologická situace ve výskytu akutně respiračních onemocnění /ARI/ a chřipky v Moravskoslezském kraji odpovídá sezónnímu výskytu...

Horká léta na pracovištích

7.11.2018

Pro udržení stálé tělesné teploty je nutné udržet tepelnou rovnováhu mezi organismem člověka a okolím...

Akutní respirační infekce v Moravskoslezském kraji - stav ke dni 2.11.2018

2.11.2018

V uplynulém kalendářním týdnu dosáhla nemocnost na akutní respirační infekce, včetně chřipky, v Moravskoslezském kraji 999 případů na 100 000 obyvatel.

Dětské skupiny v Moravskoslezském kraji

29.10.2018

Od r. 2014 se setkáváme s novým typem provozovny tzv. dětskou skupinou (dále jen „DS“) definovanou samostatným zákonem č. 247/2014 Sb.…

Akutní respirační infekce v Moravskoslezském kraji - stav ke dni 26.10.2018

26.10.2018

Epidemiologická situace ve výskytu akutně respiračních onemocnění (ARI) a chřipky v Moravskoslezském kraji odpovídá sezónnímu výskytu…

Kontrola značení alergenů ve stravovacích provozech MSK

24.10.2018

V souladu s požadavky nařízení EP a Rady (EU) č.1169/2011 je provozovatel stravovacího zařízení povinen u nabízených pokrmů označit látky způsobující alergie nebo nesnášenlivost…

Poslechněte si, jak se kašle u pertuse (dávivého kašle)

18.10.2018

V letošním roce k 15.10. bylo na Krajskou hygienickou stanici Moravskoslezského kraje hlášeno 47 onemocnění dávivým kašlem…

Smogová situace

Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil 12hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu (IPH) 100 mikrogramů/m3 a ve výhledu 24h není předpokládán jeho pokles pod IPH. Aktuální koncentrace na stanicích smogového varovného a regulačního systému jsou uvedeny zde.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ. Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje.

Obyvatelé Moravskoslezského kraje opět trápí zhoršená kvalita ovzduší, která je v tomto období hlavním negativním dopadem smogové situace. K takové situaci dochází při špatných rozptylových podmínkách, tj. bezvětří nebo malém proudění s výrazným přispěním inverzního charakteru teplot, kdy veškeré emitované škodliviny – z průmyslu, vytápění, dopravy i dalších činností zůstávají v místě jejich vzniku a nedochází k naředění jejich koncentrací ve vyšších vrstvách atmosféry. Smogové situace mohou nastat jak v zimním tak v letním období, v letním období jsou nejčastějším zdravotním rizikem vysoké koncentrace ozónu, pro zimní období je v našem kraji charakteristickou škodlivinou poletavý prach.

S ohledem na známé účinky prachových částic na dýchací i oběhový systém jsou obyvatelům oblastí dotčených u situací současně s upozorněním na její vznik doporučeny zásady pro minimalizaci zdravotních dopadů zvýšených koncentrací škodlivin v ovzduší na jejich organismus. Tyto zásady se týkají zejména rizikových skupin obyvatel, ke kterým patří děti, senioři a nemocné osoby, ale lze jej doporučit i širokým vrstvám obyvatel.
• Omezením náročných fyzických aktivit ve venkovním prostředí se sníží energetický výdej
• Způsobem větrání a vytápění, omezením používání dalších zdrojů škodlivin (např. nátěrové hmoty) lze zvýšit ochranu kvality vnitřního prostředí
• K ochraně kvality venkovního prostředí přispějí zásady správného vytápění v domácích topeništích
• Větším využívám hromadné dopravy lze snížit emise výfukových plynů z individuální dopravy
• Zvýšený přísun vitamínů v ovoci a zelenině a zdravý způsob života vede k posílení imunity

Krajská hygienická stanice upozorňuje veřejnost na zodpovědný přístup ke svému zdraví dodržováním opatření podle průběžně zveřejňovaných informací a doporučení.


Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Úřední deska

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo – rada/odborný rada oddělení hygieny výživy Karviná Krajské…
12. 11. 2018

Podrobnosti

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo – účetní oddělení ekonomického Krajské hygienické stanice…
12. 11. 2018

Podrobnosti

 

Nařízení KHS MSK v Ostravě k mimořádnému očkování
8. 11. 2018

Podrobnosti

 

Informace o provozu podatelen a o podmínkách přijímání dokumentů
16. 12. 2015

Podrobnosti

 

Informace o zabezpečení plnění zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
1. 1. 2004

Podrobnosti


Slezské dny preventivní medicíny 2019

20. - 22. března 2019
Horský hotel Sepetná, Ostravice

www stránky konference

Ostrava

Bruntál

Frýdek Místek

Karviná

Nový Jičín

Opava