Nahrávám...

  •  
     
     

S ohledem na platné právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů není možné sdělovat žádné další bližší podrobnosti.
Přehled situace v ČR - odkaz na stránky MZ ČR

Aktuality

Tisková zpráva k vývoji situace v Moravskoslezském kraji a v okrese Karviná 5.7.2020

5.7.2020

K návrhům, že je nutno vyhlásit pro okres Karviná plošná karanténní opatření, uvádíme, že situace na Karvinsku není nová...

Tisková zpráva o epidemiologické situaci na území Moravskoslezského kraje ke dni 3.7. 15:30

3.7.2020

K dnešku v Moravskoslezském kraji evidujeme celkem 2687 pozitivních osob, od včerejška přibylo dalších 104 nových případů...

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 27. týden

2.7.2020

I v tomto kalendářním týdnu prováděli zaměstnanci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále jen „KHS MSK“) kontroly kvality vody na vodních plochách sloužících ke koupání ve volné přírodě...

Tisková zpráva - výklad některých bodů Mimořádného opatření 11/2020

1.7.2020

Výklad bodu 1. Mimořádného opatření č. 11/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ...

Mimořádné opatření č. 11/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

29.6.2020

KHS MSK v Ostravě nařizuje mimořádné opatření při epidemii spočívající…

Mimořádné opatření č. 10/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

29.6.2020

KHS MSK v Ostravě nařizuje mimořádné opatření při epidemii spočívající…

Co byste měli vědět o koronaviru?

29.6.2020

Animované video shrnuje základní pravidla, jak se chránit před nákazou koronavirem a také kontakty, kam se může člověk obrátit pro radu nebo pomoc.

Jak chránit sebe a své okolí - videospot Ministerstva zdravotnictví ČR

29.6.2020

Odkaz na videospot
Videospot ke stažení

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 26. týden

25.6.2020

V rámci pravidelných kontrol, dle monitorovacího kalendáře, byly pracovníky KHS MSK odebrány vzorky vody na 14 koupacích místech na území okresů Opava, Bruntál a Karviná...

Mimořádné opatření č. 9/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

25.6.2020

KHS MSK v Ostravě nařizuje mimořádné opatření při epidemii spočívající v povinnosti všech fyzických osob, ...

Postupy při sanaci studní postižených povodněmi

19.6.2020

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Pravidla základní hygieny po záplavách

19.6.2020

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Mimořádné opatření č. 8/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

19.6.2020

KHS MSK v Ostravě nařizuje mimořádné opatření při epidemii spočívající s účinností ....

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 25. týden

18.6.2020

V tomto kalendářním týdnu pokračovaly kontroly kvality vody na místech ke koupání v okresech Frýdek Místek a Nový Jičín...

Mimořádné opatření č. 7/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

15.6.2020

KHS MSK v Ostravě nařizuje mimořádné opatření při epidemii spočívající v povinnosti právnické osoby OKD…

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 24. týden

12.6.2020

Přes nepříznivé počasí byla začátkem tohoto týdne pracovníky Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje v souladu s monitorovacím kalendářem…

Aktuální mapa a tabulka výskytu koronaviru - Evropa

3.6.2020

Odkaz na stránky Světové zdravotnické organizace

Aktuální mapa a tabulka výskytu koronaviru - Svět

3.6.2020

Odkaz na stránky Světové zdravotnické organizace

Koronavirová pandemie - provoz přírodních koupališť, umělých koupališť a saun v rekreační sezóně 2020

22.5.2020

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Informace pro osoby vstupující na území ČR od 1.5.2020

6.5.2020

Ve smyslu Usnesení Vlády České republiky ze dne 30.4.2020 č. 495, o přijetí krizového opatření, žádáme všechny osoby…

Smogová situace

Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil 12hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu (IPH) 100 mikrogramů/m3 a ve výhledu 24h není předpokládán jeho pokles pod IPH. Aktuální koncentrace na stanicích smogového varovného a regulačního systému jsou uvedeny zde.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ. Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje.

Obyvatelé Moravskoslezského kraje opět trápí zhoršená kvalita ovzduší, která je v tomto období hlavním negativním dopadem smogové situace. K takové situaci dochází při špatných rozptylových podmínkách, tj. bezvětří nebo malém proudění s výrazným přispěním inverzního charakteru teplot, kdy veškeré emitované škodliviny – z průmyslu, vytápění, dopravy i dalších činností zůstávají v místě jejich vzniku a nedochází k naředění jejich koncentrací ve vyšších vrstvách atmosféry. Smogové situace mohou nastat jak v zimním tak v letním období, v letním období jsou nejčastějším zdravotním rizikem vysoké koncentrace ozónu, pro zimní období je v našem kraji charakteristickou škodlivinou poletavý prach.

S ohledem na známé účinky prachových částic na dýchací i oběhový systém jsou obyvatelům oblastí dotčených u situací současně s upozorněním na její vznik doporučeny zásady pro minimalizaci zdravotních dopadů zvýšených koncentrací škodlivin v ovzduší na jejich organismus. Tyto zásady se týkají zejména rizikových skupin obyvatel, ke kterým patří děti, senioři a nemocné osoby, ale lze jej doporučit i širokým vrstvám obyvatel.
• Omezením náročných fyzických aktivit ve venkovním prostředí se sníží energetický výdej
• Způsobem větrání a vytápění, omezením používání dalších zdrojů škodlivin (např. nátěrové hmoty) lze zvýšit ochranu kvality vnitřního prostředí
• K ochraně kvality venkovního prostředí přispějí zásady správného vytápění v domácích topeništích
• Větším využívám hromadné dopravy lze snížit emise výfukových plynů z individuální dopravy
• Zvýšený přísun vitamínů v ovoci a zelenině a zdravý způsob života vede k posílení imunity

Krajská hygienická stanice upozorňuje veřejnost na zodpovědný přístup ke svému zdraví dodržováním opatření podle průběžně zveřejňovaných informací a doporučení.


Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Úřední deska

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo – odborný referent/vrchní referent oddělení protiepidemického…
3. 7. 2020

Podrobnosti

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného „vedoucí oddělení protiepidemického Opava (rada…
3. 7. 2020

Podrobnosti

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo – odborný referent/vrchní referent oddělení hygieny práce…
29. 6. 2020

Podrobnosti

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo – rada/odborný rada oddělení hygieny výživy Karviná Krajské…
29. 6. 2020

Podrobnosti

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo – odborný referent/vrchní referent oddělení hygieny práce Nový…
29. 6. 2020

Podrobnosti

 

Mimořádné opatření č. 10/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
29. 6. 2020

Podrobnosti

 

Mimořádné opatření č. 11/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
29. 6. 2020

Podrobnosti

 

Mimořádné opatření č. 9/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
25. 6. 2020

Podrobnosti

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo – odborný rada oddělení právního a kontrolního (právník)…
25. 6. 2020

Podrobnosti

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo – odborný rada oddělení právního a kontrolního (právník) – 2…
25. 6. 2020

Podrobnosti

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo – rada/odborný rada oddělení hygieny výživy Ostrava Krajské…
25. 6. 2020

Podrobnosti

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo – rada/odborný rada oddělení předmětů běžného užívání Krajské…
25. 6. 2020

Podrobnosti

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo – rada/odborný rada oddělení předmětů běžného užívání Krajské…
25. 6. 2020

Podrobnosti

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo – rada/odborný rada oddělení hygieny dětí a mladistvých Frýdek…
25. 6. 2020

Podrobnosti

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo – odborný rada odboru protiepidemického Krajské hygienické…
25. 6. 2020

Podrobnosti

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo – rada/odborný rada oddělení protiepidemického I Krajské…
25. 6. 2020

Podrobnosti

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo – rada/odborný rada oddělení protiepidemického II Krajské…
25. 6. 2020

Podrobnosti

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo – rada/odborný rada (IT) Krajské hygienické stanice…
25. 6. 2020

Podrobnosti

 

Mimořádné opatření č. 8/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
19. 6. 2020

Podrobnosti

 

Informace o provozu podatelen a o podmínkách přijímání dokumentů
18. 6. 2020

Podrobnosti

 

Mimořádné opatření č. 7/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
15. 6. 2020

Podrobnosti

 

Mimořádné opatření č. 5/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
12. 6. 2020

Podrobnosti

 

Mimořádné opatření č. 6/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
12. 6. 2020

Podrobnosti

 

Informace o zabezpečení plnění zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
1. 1. 2004

Podrobnosti


Pozvánky

Zajímavosti

Slezské dny preventivní medicíny 2020

Vzhledem k závažnosti současné epidemiologické situace bylo rozhodnuto o zrušení termínu konání konference Slezské dny preventivní medicíny ve dnech 28. - 30. 4. 2020 a o přesunutí termínu na 3. - 5. 11. 2020.

www stránky konference

Ostrava

Bruntál

Frýdek Místek

Karviná

Nový Jičín

Opava