Nahrávám...

  •  
     
     
  •  
     
     

S ohledem na platné právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů není možné sdělovat žádné další bližší podrobnosti.
Přehled situace v ČR - odkaz na stránky MZ ČR

Aktuality

Upozornění na změnu pracovní doby

26.11.2020

KHS MSK se sídlem v Ostravě sděluje, že v průběhu vánočních a novoročních svátků budou úřední hodiny na pracovištích v celém kraji upraveny následovně:
23.12.2020 8:00 – 13:00 hod
31.12.2020 8:00 – 13:00 hod

Úprava rozsahu úředních hodin od 23.11.2020

23.11.2020

Úřední hodiny pro veřejnost od 23.11.2020 do 12.12.2020:
Pondělí: 8:00 – 13:00
Středa: 8:00 – 13:00

Pokyny pro občany, kteří se vracejí do České republiky

19.11.2020

V souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem na území České republiky platí s účinností…

Epidemiologickou situaci bude nově znázorňovat systém hodnocení PES

16.11.2020

KHS MSK informuje o zavedení protiepidemického systému Ministerstva zdravotnictví, které bude…

Jak na smog a inverzi?

12.11.2020

S nadcházejícím chladným obdobím může přicházet také období teplotních inverzí a smogových…

14. listopad – Světový den diabetu

12.11.2020

Dne 14. listopadu vyhlašuje OSN jako Světový den diabetu. Tento den se slaví v den narození Fredericka Bantinga ...

Další slova díků

29.10.2020

MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D. – ředitelka KHS MSK Ostrava obdržela emailem milá slova díků od jedné pacientky…

Seznam odběrových míst v Moravskoslezském kraji a provozní doby

10.9.2020

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Smogová situace

Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil 12hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu (IPH) 100 mikrogramů/m3 a ve výhledu 24h není předpokládán jeho pokles pod IPH. Aktuální koncentrace na stanicích smogového varovného a regulačního systému jsou uvedeny zde.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ. Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje.

Obyvatelé Moravskoslezského kraje opět trápí zhoršená kvalita ovzduší, která je v tomto období hlavním negativním dopadem smogové situace. K takové situaci dochází při špatných rozptylových podmínkách, tj. bezvětří nebo malém proudění s výrazným přispěním inverzního charakteru teplot, kdy veškeré emitované škodliviny – z průmyslu, vytápění, dopravy i dalších činností zůstávají v místě jejich vzniku a nedochází k naředění jejich koncentrací ve vyšších vrstvách atmosféry. Smogové situace mohou nastat jak v zimním tak v letním období, v letním období jsou nejčastějším zdravotním rizikem vysoké koncentrace ozónu, pro zimní období je v našem kraji charakteristickou škodlivinou poletavý prach.

S ohledem na známé účinky prachových částic na dýchací i oběhový systém jsou obyvatelům oblastí dotčených u situací současně s upozorněním na její vznik doporučeny zásady pro minimalizaci zdravotních dopadů zvýšených koncentrací škodlivin v ovzduší na jejich organismus. Tyto zásady se týkají zejména rizikových skupin obyvatel, ke kterým patří děti, senioři a nemocné osoby, ale lze jej doporučit i širokým vrstvám obyvatel.
• Omezením náročných fyzických aktivit ve venkovním prostředí se sníží energetický výdej
• Způsobem větrání a vytápění, omezením používání dalších zdrojů škodlivin (např. nátěrové hmoty) lze zvýšit ochranu kvality vnitřního prostředí
• K ochraně kvality venkovního prostředí přispějí zásady správného vytápění v domácích topeništích
• Větším využívám hromadné dopravy lze snížit emise výfukových plynů z individuální dopravy
• Zvýšený přísun vitamínů v ovoci a zelenině a zdravý způsob života vede k posílení imunity

Krajská hygienická stanice upozorňuje veřejnost na zodpovědný přístup ke svému zdraví dodržováním opatření podle průběžně zveřejňovaných informací a doporučení.


Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Úřední deska

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo – „vedoucí oddělení právního a kontrolního (odborný rada)“ – 1…
26. 11. 2020

Podrobnosti

 

Úprava rozsahu úředních hodin Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě od 23.11.2020
23. 11. 2020

Podrobnosti

 

Informace o provozu podatelen a o podmínkách přijímání dokumentů
18. 6. 2020

Podrobnosti

 

Informace o zabezpečení plnění zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
1. 1. 2004

Podrobnosti


Zajímavosti

Slezské dny preventivní medicíny 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k trvající komplikované epidemiologické situaci oznamujeme,že konference SDPM, která měla proběhnout v náhradním termínu v listopadu 2020, se letos ruší. 20. ročník konference je naplánován na duben 2021.

www stránky konference

Ostrava

Bruntál

Frýdek Místek

Karviná

Nový Jičín

Opava