Nahrávám...

 •  
   
  Ostrava
 •  
   
  Ostrava radnice
 •  
   
  Šance
 •  
   
  Dolní Vítkovice
 •  
   
  Hukvaldy
 •  
   
  Karviná
 •  
   
  Lysá hora

Aktuality

Koupání ve volné přírodě v Moravskoslezském kraji

23.5.2019

S blížící se koupací sezónou byla v minulém týdnu zahájena pravidelná kontrola kvality vod ke koupání ve volné přírodě…

Monitoring kvality nápojů podávaných ve školních jídelnách v Moravskoslezském kraji

23.5.2019

Ve školských zařízeních se setkáváme s několika způsoby zajištění pitného režimu. Nejlevnější, nejvhodnější a nejdostupnější způsob zajištění pitného režimu je pitná voda z veřejného vodovodu ...

Tabák a zdravé plíce

22.5.2019

Každý rok 31. května Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlašuje Světový den bez tabáku. Zaměření toho letošního je TABÁK A ZDRAVÉ PLÍCE...

Parky v pohybu startují opět v OSTRAVĚ 20. května 2019 v Komenského sadech

16.5.2019

Odkaz na stránky projektu na Facebooku

Komplexní hygienické prověrky

15.5.2019

Komplexní hygienické prověrky jsou pravidelnou součástí státní zdravotního dozoru Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje…

Český den proti rakovině 2019 (23. ročník), středa 15. května 2019

13.5.2019

Zhoubná onemocnění průdušnice, průdušek a plic jsou po nádorech tlustého střeva v ČR druhým nejpočetnějším nádorovým onemocněním…

Stažení z oběhu 2 druhů sýrů z nepasterizovaného kravského mléka Saint Felicien 180 g a Saint Marcellin 80g v Polsku

10.5.2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Azbest - významný zdravotní faktor

9.5.2019

Druhou oblastí, která vyplynula z tzv. Ostravské deklarace, k níž na závěr VI. ministerské konference Světové zdravotnické organizace (WHO) s podtitulem „Životní prostředí a zdraví“ (Ostrava, 13. až 15. června 2017) připojili své podpisy zástupci 53 účastnických zemí, je problematika azbestu...

Světelné znečištění - co to znamená?

7.5.2019

Ve dnech 13. až 15. června 2017 proběhla v Ostravě VI. ministerská konference Světové zdravotnické organizace (WHO) s podtitulem …

Informace k vývoji epidemiologické situace ve výskytu spalniček v Moravskoslezském kraji - stav k 6.5.2019

6.5.2019

Od 1. 1. 2019 - 6. 5. 2019 zaznamenala Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje 100 případů spalničkami...

Čistota prostředí v restauracích

3.5.2019

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě se v letošním roce cíleně zaměřila na kontrolu čistoty prostředí …

Monitoring kvality vnitřního prostředí ve školách v Moravskoslezském kraji v roce 2018

2.5.2019

Součástí státního zdravotního dozoru ve školách bylo orientační měření koncentrace…

Informace k vývoji epidemiologické situace ve výskytu spalniček v Moravskoslezském kraji - stav k 29. 4. 2019

29.4.2019

Od 1. ledna tohoto roku do 29. 4. 2019 zaznamenala Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje 88 případů spalničkami...

Smogová situace

Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil 12hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu (IPH) 100 mikrogramů/m3 a ve výhledu 24h není předpokládán jeho pokles pod IPH. Aktuální koncentrace na stanicích smogového varovného a regulačního systému jsou uvedeny zde.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ. Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje.

Obyvatelé Moravskoslezského kraje opět trápí zhoršená kvalita ovzduší, která je v tomto období hlavním negativním dopadem smogové situace. K takové situaci dochází při špatných rozptylových podmínkách, tj. bezvětří nebo malém proudění s výrazným přispěním inverzního charakteru teplot, kdy veškeré emitované škodliviny – z průmyslu, vytápění, dopravy i dalších činností zůstávají v místě jejich vzniku a nedochází k naředění jejich koncentrací ve vyšších vrstvách atmosféry. Smogové situace mohou nastat jak v zimním tak v letním období, v letním období jsou nejčastějším zdravotním rizikem vysoké koncentrace ozónu, pro zimní období je v našem kraji charakteristickou škodlivinou poletavý prach.

S ohledem na známé účinky prachových částic na dýchací i oběhový systém jsou obyvatelům oblastí dotčených u situací současně s upozorněním na její vznik doporučeny zásady pro minimalizaci zdravotních dopadů zvýšených koncentrací škodlivin v ovzduší na jejich organismus. Tyto zásady se týkají zejména rizikových skupin obyvatel, ke kterým patří děti, senioři a nemocné osoby, ale lze jej doporučit i širokým vrstvám obyvatel.
• Omezením náročných fyzických aktivit ve venkovním prostředí se sníží energetický výdej
• Způsobem větrání a vytápění, omezením používání dalších zdrojů škodlivin (např. nátěrové hmoty) lze zvýšit ochranu kvality vnitřního prostředí
• K ochraně kvality venkovního prostředí přispějí zásady správného vytápění v domácích topeništích
• Větším využívám hromadné dopravy lze snížit emise výfukových plynů z individuální dopravy
• Zvýšený přísun vitamínů v ovoci a zelenině a zdravý způsob života vede k posílení imunity

Krajská hygienická stanice upozorňuje veřejnost na zodpovědný přístup ke svému zdraví dodržováním opatření podle průběžně zveřejňovaných informací a doporučení.


Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Úřední deska

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo – odborný referent/vrchní referent oddělení protiepidemického…
20. 5. 2019

Podrobnosti

 

Monitorovací kalendář - Koupací sezóna 2019 jako opatření obecné povahy
26. 4. 2019

Podrobnosti

 

Informace o provozu podatelen a o podmínkách přijímání dokumentů
16. 12. 2015

Podrobnosti

 

Informace o zabezpečení plnění zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
1. 1. 2004

Podrobnosti


Slezské dny preventivní medicíny 2019

20. - 22. března 2019
Horský hotel Sepetná, Ostravice

www stránky konference

Ostrava

Bruntál

Frýdek Místek

Karviná

Nový Jičín

Opava