Nahrávám...

 •  
   
  Ostrava
 •  
   
  Ostrava radnice
 •  
   
  Šance
 •  
   
  Dolní Vítkovice
 •  
   
  Hukvaldy
 •  
   
  Karviná
 •  
   
  Lysá hora

Aktuality

Aktuální mapa a tabulka výskytu koronaviru - Evropa

28.2.2020

Odkaz na stránky Světové zdravotnické organizace

Aktuální mapa a tabulka výskytu koronaviru

28.2.2020

Odkaz na stránky Světové zdravotnické organizace

Co mám dělat při návratu z Itálie?

27.2.2020

Na Krajskou hygienickou stanici Moravskoslezského kraje (dále jen KHS MSK) se v současné době obrací stále více občanů…

Respirační etiketa aneb prevence šíření bakterií a virů

26.2.2020

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Dopad „pamlskové vyhlášky“ na školní kantýny v Moravskoslezském kraji

25.2.2020

Vyhláška č. 282/2016 Sb. upravuje požadavky na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet …

Seznam států s vyšším výskytem tuberkulózy podle údajů Světové zdravotnické organizace k únoru 2020

21.2.2020

Odkaz na stránka Ministerstva zdravotnictví ČR

Akutní respirační infekce v Moravskoslezském kraji - stav ke dni 21. 2. 2020

21.2.2020

V 8. kalendářním týdnu klesla v Moravskoslezském kraji nemocnost na akutní respirační infekce (ARI) o téměř 23 % …

Sezóna spalniček může začít

18.2.2020

V souvislosti s prvním případem spalniček, který byl zaznamenán včera na území okresu Karviná…

Kouření dětí a mladistvých – edukace, prevence, monitoring

17.2.2020

Kouření je v současné době závažným celosvětovým problémem, má charakter pandemie…

Akutní respirační infekce v Moravskoslezském kraji - stav ke dni 14. 2. 2020

14.2.2020

V 7. kalendářním týdnu klesla v Moravskoslezském kraji nemocnost na akutní respirační infekce (ARI) o 9,4 % na…

Výsledky Evropského testovacího týdne na HIV a žloutenky 2019

14.2.2020

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Nanočástice oxidu titaničitého

13.2.2020

Výzkumné a průmyslové aktivity zaměřené na výzkum nanomateriálů a vývoj nanotechnologií zažívají v současné době, zejména v USA, Japonsku a v některých státech EU, obrovský rozvoj...

Koronavirus - informační telefonní linky

13.2.2020

Od 14. 2. 2020 jsou v provozu informační telefonní linky, kam se mohou občané obrátit, pokud potřebují v souvislosti s koronavirem poradit. K dispozici Po-Pá 7,30-15,00 na číslech 595 138 118 a 595 138 119.

Bezpečnost pokrmů při přípravě diet ve školním stravování v Moravskoslezském kraji

12.2.2020

Požadavky na školní stravování jsou zakotveny ve vyhlášce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů...

Postup při výrazném zvýšení nemocnosti akutními respiračními infekcemi a chřipkou ve škole

11.2.2020

S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci v Moravskoslezském kraji z důvodu akutních respiračních onemocnění KHS MSK Ostrava…

Informace o činnosti KHS MSK v souvislosti s KORONAVIREM 2019- nCoV

10.2.2020

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Akutní respirační infekce v Moravskoslezském kraji - stav ke dni 7.2. 2020

7.2.2020

V 6. kalendářním týdnu vzrostla nemocnost v Moravskoslezském kraji na akutní respirační infekce (ARI) o 3% a dosáhla 2166 případů…

Dbejte s námi o své zdraví

6.2.2020

Minulý týden jsme se vydali do michálkovické pobočky Městské knihovny v Ostravě a na Základní školu…

Tisková konference KHS MSK ke koronaviru

6.2.2020

V budově Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě…

Výsledky státního zdravotního dozoru ve školách a školských zařízeních v Moravskoslezském kraji

5.2.2020

Orgán ochrany veřejného zdraví se při své dozorové činnosti řídí plánem kontrolní činnosti. Metodiku pro jeho sestavování každoročně vydává Ministerstvo zdravotnictví České republiky ...

V ČR je plošná chřipková epidemie

3.2.2020

Tisková zpráva MZ ČR…

Únor na suchu?

31.1.2020

V Evropě patří Česko k zemím s nejvyšší mírou užívání nadměrných dávek alkoholu. Do kategorie s vysoce rizikovým příjmem alkoholických nápojů se řadí 16,8 % populace ČR (věk 15+)...

Akutní respirační infekce v Moravskoslezském kraji - stav ke dni 31. 1. 2020

31.1.2020

V 5. kalendářním týdnu vzrostla nemocnost u akutních respiračních infekcí (ARI), v Moravskoslezském kraji na 2100 případů na 100 000 obyvatel ...

Informace k prevenci koronaviru v činském jazyce

31.1.2020

Odkaz na stránky Světové zdravotnické organizace

Negativní výsledky vyšetření na koronaviry u 2 osob z Hlučínska

30.1.2020

V souvislosti s podezřením na onemocnění novým koronavirem u ženy a muže z Hlučínska…

Ministerstvo zdravotnictví rozjíždí stipendijní programy pro studenty zdravotnických oborů

30.1.2020

Odkaz na stránky MZ ČR

Jednání Krajské epidemiologické komise, 29. 1. 2020

30.1.2020

Dne 29. 1. 2020 proběhlo na Krajské hygienické stanici jednání Krajské epidemiologické komise…

Smuteční oznámení - MVDr. Jan Pírek

29.1.2020

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje s hlubokým smutkem oznamuje, že zemřel její dlouholetý zaměstnanec MVDr. Jan Pírek. Pracoval na oddělení hygieny výživy v Bruntále.

Koronavirus versus chřipka

29.1.2020

V souvislosti s podezřením na onemocnění novým koronavirem u ženy z Opavska…

Organizace ošetření, laboratorního vyšetření a předávání informací v případě pacientů možnou zavlečenou infekcí koronavirem (2019 – nCoV)

29.1.2020

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Informace pro cestující do Číny - výskyt zánětu plic

17.1.2020

Přinášíme informace pro osoby, které se chystají vycestovat do Číny, že ve Wu – chanu, hlavním městě čínské provincie Chu-pej ...

Akutní respirační infekce v Moravskoslezském kraji - stav ke dni 17. 1. 2020

17.1.2020

Epidemiologická situace ve výskytu akutních respiračních onemocnění (ARI), včetně chřipky v Moravskoslezském kraji ve 3. kalendářním týdnu odpovídá sezónnímu výskytu...

Akutní respirační infekce v Moravskoslezském kraji - stav ke dni 10. 1. 2020

10.1.2020

Epidemiologická situace ve výskytu akutních respiračních onemocnění (ARI), včetně chřipky, v Moravskoslezském kraji v 2. kalendářním týdnu aktuálně odpovídá běžnému sezónnímu výskytu...

Smogová situace

Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil 12hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu (IPH) 100 mikrogramů/m3 a ve výhledu 24h není předpokládán jeho pokles pod IPH. Aktuální koncentrace na stanicích smogového varovného a regulačního systému jsou uvedeny zde.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ. Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje.

Obyvatelé Moravskoslezského kraje opět trápí zhoršená kvalita ovzduší, která je v tomto období hlavním negativním dopadem smogové situace. K takové situaci dochází při špatných rozptylových podmínkách, tj. bezvětří nebo malém proudění s výrazným přispěním inverzního charakteru teplot, kdy veškeré emitované škodliviny – z průmyslu, vytápění, dopravy i dalších činností zůstávají v místě jejich vzniku a nedochází k naředění jejich koncentrací ve vyšších vrstvách atmosféry. Smogové situace mohou nastat jak v zimním tak v letním období, v letním období jsou nejčastějším zdravotním rizikem vysoké koncentrace ozónu, pro zimní období je v našem kraji charakteristickou škodlivinou poletavý prach.

S ohledem na známé účinky prachových částic na dýchací i oběhový systém jsou obyvatelům oblastí dotčených u situací současně s upozorněním na její vznik doporučeny zásady pro minimalizaci zdravotních dopadů zvýšených koncentrací škodlivin v ovzduší na jejich organismus. Tyto zásady se týkají zejména rizikových skupin obyvatel, ke kterým patří děti, senioři a nemocné osoby, ale lze jej doporučit i širokým vrstvám obyvatel.
• Omezením náročných fyzických aktivit ve venkovním prostředí se sníží energetický výdej
• Způsobem větrání a vytápění, omezením používání dalších zdrojů škodlivin (např. nátěrové hmoty) lze zvýšit ochranu kvality vnitřního prostředí
• K ochraně kvality venkovního prostředí přispějí zásady správného vytápění v domácích topeništích
• Větším využívám hromadné dopravy lze snížit emise výfukových plynů z individuální dopravy
• Zvýšený přísun vitamínů v ovoci a zelenině a zdravý způsob života vede k posílení imunity

Krajská hygienická stanice upozorňuje veřejnost na zodpovědný přístup ke svému zdraví dodržováním opatření podle průběžně zveřejňovaných informací a doporučení.


Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Úřední deska

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného – ředitel odboru hygieny obecné a komunální …
13. 2. 2020

Podrobnosti

 

Seznam vod ke koupání - výzva k uplatnění připomínek
4. 2. 2020

Podrobnosti

 

Informace o provozu podatelen a o podmínkách přijímání dokumentů
16. 12. 2015

Podrobnosti

 

Informace o zabezpečení plnění zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
1. 1. 2004

Podrobnosti


Pozvánky

Zajímavosti

Slezské dny preventivní medicíny 2020

28. - 30. dubna 2020
Resort Sepetná, Ostravice

Odborný program bude zaměřen na aktuální témata dnešní doby, zejména

 • Mezinárodní hrozby v ochraně veřejného zdraví
 • Infekční onemocnění
 • Problematika hygieny vody
 • Životní a pracovní prostředí
 • Správná výživa, prevence obezity, bezpečnost potravin
 • Programy a projekty podpory veřejného zdraví

www stránky konference

Ostrava

Bruntál

Frýdek Místek

Karviná

Nový Jičín

Opava