Nahrávám...

 •  
   
  Ostrava
 •  
   
  Ostrava radnice
 •  
   
  Šance
 •  
   
  Dolní Vítkovice
 •  
   
  Hukvaldy
 •  
   
  Karviná
 •  
   
  Lysá hora

Aktuality

Informace pro cestující do Číny - výskyt zánětu plic

17.1.2020

Přinášíme informace pro osoby, které se chystají vycestovat do Číny, že ve Wu – chanu, hlavním městě čínské provincie Chu-pej ...

Zase ty vši…

17.1.2020

V současné době je výskyt vší ve školách častým předmětem stížností rodičů. Jejich výskyt je…

Akutní respirační infekce v Moravskoslezském kraji - stav ke dni 17. 1. 2020

17.1.2020

Epidemiologická situace ve výskytu akutních respiračních onemocnění (ARI), včetně chřipky v Moravskoslezském kraji ve 3. kalendářním týdnu odpovídá sezónnímu výskytu...

KHS MSK upozorňuje občany na zahájení preventivní akce Ministerstva zdravotnictví

14.1.2020

kdy lidé, kteří se dlouhodobě neúčastní screeningu kolorektálního karcinomu, obdrží test na skryté krvácení zásilkou až domů…

Akutní respirační infekce v Moravskoslezském kraji - stav ke dni 10. 1. 2020

10.1.2020

Epidemiologická situace ve výskytu akutních respiračních onemocnění (ARI), včetně chřipky, v Moravskoslezském kraji v 2. kalendářním týdnu aktuálně odpovídá běžnému sezónnímu výskytu...

Rok zdravotní sestry a porodní asistentky

10.1.2020

Rok 2020 vyhlásila Světová zdravotnická organizace Mezinárodním rokem zdravotní sestry a porodní asistentky...

Akutní respirační infekce v Moravskoslezském kraji - stav ke dni 3. 1. 2020

3.1.2020

Epidemiologická situace ve výskytu akutních respiračních onemocnění (ARI), včetně chřipky, v Moravskoslezském kraji v 1. kalendářním týdnu odpovídá běžnému sezónnímu výskytu...

Akutní respirační infekce v Moravskoslezském kraji - stav ke dni 20.12.2019

20.12.2019

Epidemiologická situace ve výskytu akutních respiračních onemocnění (ARI) v Moravskoslezském kraji v 51. kalendářním týdnu …

Kontrola stánků s občerstvením na vánočních trzích Moravskoslezského kraje

19.12.2019

Jako každý rok, i letos se v předvánočním období pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje zaměřili na hygienickou úroveň prodeje občerstvení na vánočních trzích....

Jak se změnila naděje dožití v MS kraji od roku 2001?

17.12.2019

Naděje dožití, nebo také střední délka života při narození, vyjadřuje počet let, kterých se průměrně dožije novorozenec…

Smogová situace

Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil 12hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu (IPH) 100 mikrogramů/m3 a ve výhledu 24h není předpokládán jeho pokles pod IPH. Aktuální koncentrace na stanicích smogového varovného a regulačního systému jsou uvedeny zde.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ. Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje.

Obyvatelé Moravskoslezského kraje opět trápí zhoršená kvalita ovzduší, která je v tomto období hlavním negativním dopadem smogové situace. K takové situaci dochází při špatných rozptylových podmínkách, tj. bezvětří nebo malém proudění s výrazným přispěním inverzního charakteru teplot, kdy veškeré emitované škodliviny – z průmyslu, vytápění, dopravy i dalších činností zůstávají v místě jejich vzniku a nedochází k naředění jejich koncentrací ve vyšších vrstvách atmosféry. Smogové situace mohou nastat jak v zimním tak v letním období, v letním období jsou nejčastějším zdravotním rizikem vysoké koncentrace ozónu, pro zimní období je v našem kraji charakteristickou škodlivinou poletavý prach.

S ohledem na známé účinky prachových částic na dýchací i oběhový systém jsou obyvatelům oblastí dotčených u situací současně s upozorněním na její vznik doporučeny zásady pro minimalizaci zdravotních dopadů zvýšených koncentrací škodlivin v ovzduší na jejich organismus. Tyto zásady se týkají zejména rizikových skupin obyvatel, ke kterým patří děti, senioři a nemocné osoby, ale lze jej doporučit i širokým vrstvám obyvatel.
• Omezením náročných fyzických aktivit ve venkovním prostředí se sníží energetický výdej
• Způsobem větrání a vytápění, omezením používání dalších zdrojů škodlivin (např. nátěrové hmoty) lze zvýšit ochranu kvality vnitřního prostředí
• K ochraně kvality venkovního prostředí přispějí zásady správného vytápění v domácích topeništích
• Větším využívám hromadné dopravy lze snížit emise výfukových plynů z individuální dopravy
• Zvýšený přísun vitamínů v ovoci a zelenině a zdravý způsob života vede k posílení imunity

Krajská hygienická stanice upozorňuje veřejnost na zodpovědný přístup ke svému zdraví dodržováním opatření podle průběžně zveřejňovaných informací a doporučení.


Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Úřední deska

 

Informace o provozu podatelen a o podmínkách přijímání dokumentů
16. 12. 2015

Podrobnosti

 

Informace o zabezpečení plnění zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
1. 1. 2004

Podrobnosti


Slezské dny preventivní medicíny 2019

20. - 22. března 2019
Horský hotel Sepetná, Ostravice

www stránky konference

Ostrava

Bruntál

Frýdek Místek

Karviná

Nový Jičín

Opava