Nahrávám...

 •  
   
  Ostrava
 •  
   
  Ostrava radnice
 •  
   
  Šance
 •  
   
  Dolní Vítkovice
 •  
   
  Hukvaldy
 •  
   
  Karviná
 •  
   
  Lysá hora

Aktuality

Akutní respirační infekce v Moravskoslezském kraji - stav ke dni 18.1.2019

18.1.2019

Ve 3. kalendářním týdnu došlo k mírnému nárůstu ve výskytu akutně respiračních onemocnění (ARI) a chřipky v Moravskoslezském kraji…

Společně do práce zdravě - hodnocení

15.1.2019

V roce 2018 vznikla v rámci KHS MSK nová iniciativa, jejímž hlavním principem byla podpora zdravého způsobu dopravy do zaměstnání, čili cyklistické dopravy či chůze…

Akutní respirační infekce v Moravskoslezském kraji - stav ke dni 11.1.2019

11.1.2019

Ve 2. kalendářním týdnu dosáhla nemocnost na akutní respirační infekce, včetně chřipky, v Moravskoslezském kraji 1180 případů na 100 000 obyvatel…

Akutní respirační infekce v Moravskoslezském kraji - stav ke dni 4.1.2019

4.1.2019

Epidemiologická situace ve výskytu akutně respiračních onemocnění (ARI) a chřipky v Moravskoslezském kraji k dnešnímu datu je klidná…

5 tipů pro zdravou výživu v novém roce

27.12.2018

Velmi častým tématem různých novoročních předsevzetí bývá hubnutí a zdravá výživa. Nejen redukce hmotnosti, ale i zdravá strava s sebou přináší spoustu zdravotních benefitů...

Akutní respirační infekce v Moravskoslezském kraji - stav ke dni 21.12.2018

21.12.2018

Epidemiologická situace ve výskytu akutně respiračních onemocnění (ARI) a chřipky v Moravskoslezském kraji je k dnešnímu datu klidná…

Smogová situace

Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil 12hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu (IPH) 100 mikrogramů/m3 a ve výhledu 24h není předpokládán jeho pokles pod IPH. Aktuální koncentrace na stanicích smogového varovného a regulačního systému jsou uvedeny zde.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ. Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje.

Obyvatelé Moravskoslezského kraje opět trápí zhoršená kvalita ovzduší, která je v tomto období hlavním negativním dopadem smogové situace. K takové situaci dochází při špatných rozptylových podmínkách, tj. bezvětří nebo malém proudění s výrazným přispěním inverzního charakteru teplot, kdy veškeré emitované škodliviny – z průmyslu, vytápění, dopravy i dalších činností zůstávají v místě jejich vzniku a nedochází k naředění jejich koncentrací ve vyšších vrstvách atmosféry. Smogové situace mohou nastat jak v zimním tak v letním období, v letním období jsou nejčastějším zdravotním rizikem vysoké koncentrace ozónu, pro zimní období je v našem kraji charakteristickou škodlivinou poletavý prach.

S ohledem na známé účinky prachových částic na dýchací i oběhový systém jsou obyvatelům oblastí dotčených u situací současně s upozorněním na její vznik doporučeny zásady pro minimalizaci zdravotních dopadů zvýšených koncentrací škodlivin v ovzduší na jejich organismus. Tyto zásady se týkají zejména rizikových skupin obyvatel, ke kterým patří děti, senioři a nemocné osoby, ale lze jej doporučit i širokým vrstvám obyvatel.
• Omezením náročných fyzických aktivit ve venkovním prostředí se sníží energetický výdej
• Způsobem větrání a vytápění, omezením používání dalších zdrojů škodlivin (např. nátěrové hmoty) lze zvýšit ochranu kvality vnitřního prostředí
• K ochraně kvality venkovního prostředí přispějí zásady správného vytápění v domácích topeništích
• Větším využívám hromadné dopravy lze snížit emise výfukových plynů z individuální dopravy
• Zvýšený přísun vitamínů v ovoci a zelenině a zdravý způsob života vede k posílení imunity

Krajská hygienická stanice upozorňuje veřejnost na zodpovědný přístup ke svému zdraví dodržováním opatření podle průběžně zveřejňovaných informací a doporučení.


Smogová situace

ANO


Regulace

NEhistorie

Smogová situace

ANO


Regulace

ANOhistorie

Smogová situace

ANO


Regulace

ANOhistorie

Úřední deska

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo – rada/odborný rada oddělení hygieny výživy Karviná Krajské…
8. 1. 2019

Podrobnosti

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo – rada/odborný rada oddělení hygieny obecné a komunální II…
8. 1. 2019

Podrobnosti

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo –rada/odborný rada oddělení protiepidemického Karviná Krajské…
8. 1. 2019

Podrobnosti

 

Informace o provozu podatelen a o podmínkách přijímání dokumentů
16. 12. 2015

Podrobnosti

 

Informace o zabezpečení plnění zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
1. 1. 2004

Podrobnosti


Pozvánky

Zajímavosti

Slezské dny preventivní medicíny 2019

20. - 22. března 2019
Horský hotel Sepetná, Ostravice

www stránky konference

Ostrava

Bruntál

Frýdek Místek

Karviná

Nový Jičín

Opava