Nahrávám...

 •  
   
  Ostrava
 •  
   
  Ostrava radnice
 •  
   
  Šance
 •  
   
  Dolní Vítkovice
 •  
   
  Hukvaldy
 •  
   
  Karviná
 •  
   
  Lysá hora

Aktuality

Komunikace a propagace KHS MSK Ostrava v roce 2018, část I.

11.12.2018

KHS MSK Ostrava v roce 2018 postupuje v oblasti komunikace a propagace v souladu s dokumentem „Plán komunikace a propagace“ ze dne 14.3.2018…

Ověření kvality tuků ve školních jídelnách v Moravskoslezském kraji

7.12.2018

V rámci výkonu státního zdravotního dozoru ve školních jídelnách byl pracovníky Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě proveden…

Akutní respirační infekce v Moravskoslezském kraji - stav ke dni 07.12.2018

7.12.2018

V uplynulém kalendářním týdnu dosáhla nemocnost na akutní respirační infekce / ARI/ v Moravskoslezském kraji 1328 případů na 100 tis. obyvatel…

Upozornění na změnu pracovní doby

5.12.2018

KHS MSK se sídlem v Ostravě sděluje, že v průběhu vánočních a novoročních svátků budou úřední hodiny na pracovištích v celém kraji upraveny následovně:

21.12.2018 7:00 – 14:00 hod
31.12.2018 7:00 – 14:00 hod

Svrab - nejčastěji se vyskytující parazitární onemocnění

4.12.2018

Svrab je parazitární onemocnění, které se vyskytuje celosvětově. V České republice i Moravskoslezském kraji je svrab nejčastěji hlášené parazitární onemocnění…

Akutní respirační infekce v Moravskoslezském kraji - stav ke dni 30.11.2018

30.11.2018

Epidemiologická situace ve výskytu akutně respiračních onemocnění /ARI/ a chřipky v Moravskoslezském kraji odpovídá sezónnímu výskytu…

1. prosinec - Světový den boje proti AIDS

30.11.2018

Každoročně si první prosincový den připomínáme jako Světový den boje proti AIDS...

Akutní respirační infekce v Moravskoslezském kraji - stav ke dni 23.11.2018

23.11.2018

V předchozím kalendářním týdnu dosáhla nemocnost na akutní respirační infekce, včetně chřipky, v Moravskoslezském kraji 1166 případů na 100 tisíc obyvatel...

Poruchy příjmu potravy

22.11.2018

Mezi poruchy příjmu potravy patří mentální anorexie (odmítání jídla), bulimie (záchvaty přejídání a zvracení) a také přejídání spojené s jinými psychickými poruchami, například se stresem…

Akutní respirační infekce v Moravskoslezském kraji - stav ke dni 16.11.2018

16.11.2018

Epidemiologická situace ve výskytu akutně respiračních onemocnění /ARI/ a chřipky v Moravskoslezském kraji nadále odpovídá sezónnímu výskytu a je klidná...

18. listopad "Evropský antibiotický den"

14.11.2018

Evropský antibiotický den je stanoven každoročně na 18. listopadu. Jedná se o celoevropskou kampaň zaměřenou na snížení užívání antibiotik, zejména v situacích, kdy to není nezbytně nutné…

14. listopad 2018 „Světový den diabetu“

14.11.2018

Diabetici umírají až 5krát častěji na srdečně-cévní choroby a zvyšuje se u nich až 3krát riziko vzniku cévní mozkové příhody…

Vývoj dozoru nad atypickými mykobakterii v teplé vodě

14.11.2018

Pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě se dlouhodobě věnují otázce možného výskytu atypických mykobakterií v teplé vodě…

Smogová situace

Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil 12hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu (IPH) 100 mikrogramů/m3 a ve výhledu 24h není předpokládán jeho pokles pod IPH. Aktuální koncentrace na stanicích smogového varovného a regulačního systému jsou uvedeny zde.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ. Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje.

Obyvatelé Moravskoslezského kraje opět trápí zhoršená kvalita ovzduší, která je v tomto období hlavním negativním dopadem smogové situace. K takové situaci dochází při špatných rozptylových podmínkách, tj. bezvětří nebo malém proudění s výrazným přispěním inverzního charakteru teplot, kdy veškeré emitované škodliviny – z průmyslu, vytápění, dopravy i dalších činností zůstávají v místě jejich vzniku a nedochází k naředění jejich koncentrací ve vyšších vrstvách atmosféry. Smogové situace mohou nastat jak v zimním tak v letním období, v letním období jsou nejčastějším zdravotním rizikem vysoké koncentrace ozónu, pro zimní období je v našem kraji charakteristickou škodlivinou poletavý prach.

S ohledem na známé účinky prachových částic na dýchací i oběhový systém jsou obyvatelům oblastí dotčených u situací současně s upozorněním na její vznik doporučeny zásady pro minimalizaci zdravotních dopadů zvýšených koncentrací škodlivin v ovzduší na jejich organismus. Tyto zásady se týkají zejména rizikových skupin obyvatel, ke kterým patří děti, senioři a nemocné osoby, ale lze jej doporučit i širokým vrstvám obyvatel.
• Omezením náročných fyzických aktivit ve venkovním prostředí se sníží energetický výdej
• Způsobem větrání a vytápění, omezením používání dalších zdrojů škodlivin (např. nátěrové hmoty) lze zvýšit ochranu kvality vnitřního prostředí
• K ochraně kvality venkovního prostředí přispějí zásady správného vytápění v domácích topeništích
• Větším využívám hromadné dopravy lze snížit emise výfukových plynů z individuální dopravy
• Zvýšený přísun vitamínů v ovoci a zelenině a zdravý způsob života vede k posílení imunity

Krajská hygienická stanice upozorňuje veřejnost na zodpovědný přístup ke svému zdraví dodržováním opatření podle průběžně zveřejňovaných informací a doporučení.


Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Úřední deska

 

Informace o provozu podatelen a o podmínkách přijímání dokumentů
16. 12. 2015

Podrobnosti

 

Informace o zabezpečení plnění zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
1. 1. 2004

Podrobnosti


Slezské dny preventivní medicíny 2019

20. - 22. března 2019
Horský hotel Sepetná, Ostravice

www stránky konference

Ostrava

Bruntál

Frýdek Místek

Karviná

Nový Jičín

Opava