Nahrávám...

 •  
   
  Ostrava
 •  
   
  Ostrava radnice
 •  
   
  Šance
 •  
   
  Dolní Vítkovice
 •  
   
  Hukvaldy
 •  
   
  Karviná
 •  
   
  Lysá hora

Aktuality

Akutní respirační infekce v Moravskoslezském kraji - stav ke dni 15.2.2019

15.2.2019

V 7. kalendářním týdnu dosáhla nemocnost ve výskytu akutně respiračních onemocnění (ARI), včetně chřipky, v Moravskoslezském kraji 1859 případů…

Informace k vývoji epidemiologické situace ve výskytu spalniček v Moravskoslezském kraji - stav k 14.2.2019

14.2.2019

Od 1. ledna tohoto roku do 14.2.2019 zaznamenala Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje 16 případů onemocnění spalničkami a dnes…

Kontrola původu hovězího masa ve stravovacích provozech Moravskoslezského kraje

14.2.2019

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě provádí kontroly původu hovězího masa v provozovnách stravovacích služeb…

Ovzduší v solných jeskyních

13.2.2019

Prostředí solných jeskyní jejich provozovatelé deklarují jako čistá prostředí, vhodná k regeneraci organismu…

Informace k vývoji epidemiologické situace ve výskytu spalniček v Moravskoslezském kraji - stav k 8.2.2019

8.2.2019

Od ledna tohoto roku do 8.2.2019 eviduje Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje 14 případů onemocnění spalničkami, z toho 1 importovaný případ z Polska....

Akutní respirační infekce v Moravskoslezském kraji - stav ke dni 8.2.2019

8.2.2019

V 6. kalendářním týdnu je nemocnost na akutní respirační onemocnění (ARI), včetně chřipky, v Moravskoslezském krajina na úrovni 1851 případů na 100 000 obyvatel...

Seznam vod ke koupání - výzva k uplatnění připomínek

7.2.2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Seznam států s vyšším výskytem tuberkulózy

7.2.2019

Odkaz na stránky Ministerstva zdravotnictví ČR

Informace k vývoji epidemiologické situace ve výskytu spalniček v Moravskoslezském kraji - stav k 6.2.2019

7.2.2019

Od ledna tohoto roku do 6.2.2019 eviduje Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje 12 případů onemocnění spalničkami ...

Akutní respirační infekce v Moravskoslezském kraji - stav ke dni 1.2.2019

1.2.2019

V uplynulém 5. kalendářním týdnu dosáhla nemocnost na akutní respirační infekce (ARI), včetně chřipky, v Moravskoslezském kraji 1899 případů na 100 000 obyvatel ...

Spalničky - nejčastější otázky

31.1.2019

Nejčastější otázky občanů k problematice spalniček

Akutní respirační infekce v Moravskoslezském kraji - stav ke dni 25.1.2019

25.1.2019

Ve 4. kalendářním týdnu stoupla v Moravskoslezském kraji nemocnost na akutní respirační infekce (ARI), včetně chřipky, o 31 %…

Spalničky - informace o aktuální epidemiologické situaci v Moravskoslezském kraji

23.1.2019

V souvislosti se zhoršující epidemiologickou situací ve výskytu spalniček v Moravskoslezském kraji, informujeme tímto veřejnost, že v současné době probíhají ze strany orgánu ochrany veřejného zdraví rozsáhlá protiepidemická opatření ...

Upozornění k aktuální smogové situaci

21.1.2019

Na území celého Moravskoslezského kraje je aktuálně kvalita ovzduší zhoršená do té míry…

Akutní respirační infekce v Moravskoslezském kraji - stav ke dni 18.1.2019

18.1.2019

Ve 3. kalendářním týdnu došlo k mírnému nárůstu ve výskytu akutně respiračních onemocnění (ARI) a chřipky v Moravskoslezském kraji…

Smogová situace

Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil 12hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu (IPH) 100 mikrogramů/m3 a ve výhledu 24h není předpokládán jeho pokles pod IPH. Aktuální koncentrace na stanicích smogového varovného a regulačního systému jsou uvedeny zde.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ. Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje.

Obyvatelé Moravskoslezského kraje opět trápí zhoršená kvalita ovzduší, která je v tomto období hlavním negativním dopadem smogové situace. K takové situaci dochází při špatných rozptylových podmínkách, tj. bezvětří nebo malém proudění s výrazným přispěním inverzního charakteru teplot, kdy veškeré emitované škodliviny – z průmyslu, vytápění, dopravy i dalších činností zůstávají v místě jejich vzniku a nedochází k naředění jejich koncentrací ve vyšších vrstvách atmosféry. Smogové situace mohou nastat jak v zimním tak v letním období, v letním období jsou nejčastějším zdravotním rizikem vysoké koncentrace ozónu, pro zimní období je v našem kraji charakteristickou škodlivinou poletavý prach.

S ohledem na známé účinky prachových částic na dýchací i oběhový systém jsou obyvatelům oblastí dotčených u situací současně s upozorněním na její vznik doporučeny zásady pro minimalizaci zdravotních dopadů zvýšených koncentrací škodlivin v ovzduší na jejich organismus. Tyto zásady se týkají zejména rizikových skupin obyvatel, ke kterým patří děti, senioři a nemocné osoby, ale lze jej doporučit i širokým vrstvám obyvatel.
• Omezením náročných fyzických aktivit ve venkovním prostředí se sníží energetický výdej
• Způsobem větrání a vytápění, omezením používání dalších zdrojů škodlivin (např. nátěrové hmoty) lze zvýšit ochranu kvality vnitřního prostředí
• K ochraně kvality venkovního prostředí přispějí zásady správného vytápění v domácích topeništích
• Větším využívám hromadné dopravy lze snížit emise výfukových plynů z individuální dopravy
• Zvýšený přísun vitamínů v ovoci a zelenině a zdravý způsob života vede k posílení imunity

Krajská hygienická stanice upozorňuje veřejnost na zodpovědný přístup ke svému zdraví dodržováním opatření podle průběžně zveřejňovaných informací a doporučení.


Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Úřední deska

 

Seznam vod ke koupání - výzva k uplatnění připomínek
7. 2. 2019

Podrobnosti

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo – odborný referent/vrchní referent oddělení protiepidemického…
6. 2. 2019

Podrobnosti

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo – odborný referent/vrchní referent oddělení protiepidemického…
6. 2. 2019

Podrobnosti

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo – odborný referent/vrchní referent oddělení protiepidemického…
6. 2. 2019

Podrobnosti

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo – vrchní referent/rada oddělení předmětů běžného užívání…
6. 2. 2019

Podrobnosti

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo – vrchní referent/rada oddělení hygieny práce II Krajské…
4. 2. 2019

Podrobnosti

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo – odborný referent/vrchní referent oddělení dětí a mladistvých…
4. 2. 2019

Podrobnosti

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo – rada/odborný rada oddělení protiepidemického Nový Jičín…
4. 2. 2019

Podrobnosti

 

Informace o provozu podatelen a o podmínkách přijímání dokumentů
16. 12. 2015

Podrobnosti

 

Informace o zabezpečení plnění zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
1. 1. 2004

Podrobnosti


Pozvánky

Slezské dny preventivní medicíny 2019

20. - 22. března 2019
Horský hotel Sepetná, Ostravice

www stránky konference

Ostrava

Bruntál

Frýdek Místek

Karviná

Nový Jičín

Opava