Nahrávám...

 •  
   
  Ostrava
 •  
   
  Ostrava radnice
 •  
   
  Šance
 •  
   
  Dolní Vítkovice
 •  
   
  Hukvaldy
 •  
   
  Karviná
 •  
   
  Lysá hora

Aktuality

Upozornění na změnu pracovní doby

6.12.2019

KHS MSK se sídlem v Ostravě sděluje, že v průběhu vánočních a novoročních svátků budou úřední hodiny na pracovištích v celém kraji upraveny následovně:
23.12.2019 7:00 – 14:00 hod
31.12.2019 7:00 – 14:00 hod

1. prosinec - Světový den boje proti AIDS

28.11.2019

Dne 1. prosince si připomínáme Světový den boje proti AIDS, který je v letošním roce připomínán pod heslem…

Vláda schválila Strategický rámec Zdraví 2030

27.11.2019

Odkaz na stránky Ministerstva zdravotnictví ČR

Chraňte se před respiračními virózami!

26.11.2019

V chladných obdobích roku, zejména na začátku podzimních a zimních měsíců ještě před nástupem chřipkových…

18. listopad – Evropský antibiotický den

15.11.2019

Antibiotika patří k největším objevům 20. století. Jsou to léky používané k boji proti infekcím způsobeným bakteriemi, na které působí tím, že je usmrtí nebo potlačí jejich růst...

14. listopad – Světový den diabetu

13.11.2019

Světový den diabetu se slaví 14. listopadu, upomíná se tím den narození Fredericka Bantinga (1891), který stál spolu s Charlesem Bestem u objevu inzulínu...

Zdravotně-výchovné akce a projekty

11.11.2019

V menu "O nás" jsme doplnili Zdravotně-výchovné akce a projekty, které realizujeme pro děti z mateřských škol, děti základních škol ale také pro dospělé.
U jednotlivých programů najdete jejich specifikaci a kontakty na odborné pracovníky, kteří je zaštiťují.

Smogová situace

Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil 12hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu (IPH) 100 mikrogramů/m3 a ve výhledu 24h není předpokládán jeho pokles pod IPH. Aktuální koncentrace na stanicích smogového varovného a regulačního systému jsou uvedeny zde.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ. Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje.

Obyvatelé Moravskoslezského kraje opět trápí zhoršená kvalita ovzduší, která je v tomto období hlavním negativním dopadem smogové situace. K takové situaci dochází při špatných rozptylových podmínkách, tj. bezvětří nebo malém proudění s výrazným přispěním inverzního charakteru teplot, kdy veškeré emitované škodliviny – z průmyslu, vytápění, dopravy i dalších činností zůstávají v místě jejich vzniku a nedochází k naředění jejich koncentrací ve vyšších vrstvách atmosféry. Smogové situace mohou nastat jak v zimním tak v letním období, v letním období jsou nejčastějším zdravotním rizikem vysoké koncentrace ozónu, pro zimní období je v našem kraji charakteristickou škodlivinou poletavý prach.

S ohledem na známé účinky prachových částic na dýchací i oběhový systém jsou obyvatelům oblastí dotčených u situací současně s upozorněním na její vznik doporučeny zásady pro minimalizaci zdravotních dopadů zvýšených koncentrací škodlivin v ovzduší na jejich organismus. Tyto zásady se týkají zejména rizikových skupin obyvatel, ke kterým patří děti, senioři a nemocné osoby, ale lze jej doporučit i širokým vrstvám obyvatel.
• Omezením náročných fyzických aktivit ve venkovním prostředí se sníží energetický výdej
• Způsobem větrání a vytápění, omezením používání dalších zdrojů škodlivin (např. nátěrové hmoty) lze zvýšit ochranu kvality vnitřního prostředí
• K ochraně kvality venkovního prostředí přispějí zásady správného vytápění v domácích topeništích
• Větším využívám hromadné dopravy lze snížit emise výfukových plynů z individuální dopravy
• Zvýšený přísun vitamínů v ovoci a zelenině a zdravý způsob života vede k posílení imunity

Krajská hygienická stanice upozorňuje veřejnost na zodpovědný přístup ke svému zdraví dodržováním opatření podle průběžně zveřejňovaných informací a doporučení.


Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Úřední deska

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo – referent správy organizace/finanční referent - oddělení…
27. 11. 2019

Podrobnosti

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada oddělení právního a kontrolního Krajské…
27. 11. 2019

Podrobnosti

 

Informace o provozu podatelen a o podmínkách přijímání dokumentů
16. 12. 2015

Podrobnosti

 

Informace o zabezpečení plnění zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
1. 1. 2004

Podrobnosti


Slezské dny preventivní medicíny 2019

20. - 22. března 2019
Horský hotel Sepetná, Ostravice

www stránky konference

Ostrava

Bruntál

Frýdek Místek

Karviná

Nový Jičín

Opava