Nahrávám...

 •  
   
  Ostrava
 •  
   
  Ostrava radnice
 •  
   
  Šance
 •  
   
  Dolní Vítkovice
 •  
   
  Hukvaldy
 •  
   
  Karviná
 •  
   
  Lysá hora

Aktuality

Závěrečné hodnocení koupacích míst v sezóně 2019 v Moravskoslezském kraji

16.9.2019

V rámci Moravskoslezského kraje byla v letošním roce krajskou hygienickou stanicí pravidelně sledována kvalita vody na 23 místech a 2 přírodních koupalištích s provozovatelem ...

Pozvánka na Den sociálních služeb, zdraví a prevence ve Frýdlantu nad Ostravicí

11.9.2019

Zveme Vás do stánku Krajské hygienické stanice do Kulturního centra ve Frýdlantu nad Ostravicí...

Výsledky SZD 2018 ve stravovací službě pro děti a mládež

10.9.2019

V Moravskoslezském kraji jsme v roce 2018 evidovali 1404 provozoven stravovacích služeb (školní jídelny, školní jídelny – vývařovny, školní jídelny – výdejny, školní kantýny, ostatní stravovací služby)...

Národní týden kojení 16. – 23. září 2019

6.9.2019

V České republice se slaví týden kojení od roku 1996, má podpořit kojení aby se zlepšilo zdraví dětí a matek...

Hrozí Vám dávivý kašel?

2.9.2019

Dávivý, nebo také černý kašel, je infekční onemocnění bakteriálního původu postihující dýchací cesty…

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 35. týden

29.8.2019

Podle monitorovacího kalendáře pro rok 2019 byly v tomto kalendářním týdnu odebrány poslední vzorky vody na sledovaných koupacích místech v okresech Opava, Bruntál a Karviná...

Houbařská sezona

28.8.2019

Tak už zase rostou. Ne nadarmo se říká, že co Čech, to houbař. Občas uváděná množství hub, které prý odneseme z lesa…

Spalničky, co jsou zač?

27.8.2019

Jedná se o akutní, vysoce infekční virové onemocnění. Nejčastěji postihuje děti ve věku 4 až 5 let, ale…

Plané neštovice, co jsou zač?

23.8.2019

Plané neštovice (varicella) jsou vysoce nakažlivým virovým onemocněním, které postihuje zejména děti...

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 34. týden

22.8.2019

S blížícím se koncem prázdnin odebrali pracovníci KHS MSK v souladu s monitorovacím kalendářem již předposlední vzorky vody z povrchových vod využívaných ke koupání v této koupací sezóně...

Smogová situace

Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil 12hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu (IPH) 100 mikrogramů/m3 a ve výhledu 24h není předpokládán jeho pokles pod IPH. Aktuální koncentrace na stanicích smogového varovného a regulačního systému jsou uvedeny zde.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ. Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje.

Obyvatelé Moravskoslezského kraje opět trápí zhoršená kvalita ovzduší, která je v tomto období hlavním negativním dopadem smogové situace. K takové situaci dochází při špatných rozptylových podmínkách, tj. bezvětří nebo malém proudění s výrazným přispěním inverzního charakteru teplot, kdy veškeré emitované škodliviny – z průmyslu, vytápění, dopravy i dalších činností zůstávají v místě jejich vzniku a nedochází k naředění jejich koncentrací ve vyšších vrstvách atmosféry. Smogové situace mohou nastat jak v zimním tak v letním období, v letním období jsou nejčastějším zdravotním rizikem vysoké koncentrace ozónu, pro zimní období je v našem kraji charakteristickou škodlivinou poletavý prach.

S ohledem na známé účinky prachových částic na dýchací i oběhový systém jsou obyvatelům oblastí dotčených u situací současně s upozorněním na její vznik doporučeny zásady pro minimalizaci zdravotních dopadů zvýšených koncentrací škodlivin v ovzduší na jejich organismus. Tyto zásady se týkají zejména rizikových skupin obyvatel, ke kterým patří děti, senioři a nemocné osoby, ale lze jej doporučit i širokým vrstvám obyvatel.
• Omezením náročných fyzických aktivit ve venkovním prostředí se sníží energetický výdej
• Způsobem větrání a vytápění, omezením používání dalších zdrojů škodlivin (např. nátěrové hmoty) lze zvýšit ochranu kvality vnitřního prostředí
• K ochraně kvality venkovního prostředí přispějí zásady správného vytápění v domácích topeništích
• Větším využívám hromadné dopravy lze snížit emise výfukových plynů z individuální dopravy
• Zvýšený přísun vitamínů v ovoci a zelenině a zdravý způsob života vede k posílení imunity

Krajská hygienická stanice upozorňuje veřejnost na zodpovědný přístup ke svému zdraví dodržováním opatření podle průběžně zveřejňovaných informací a doporučení.


Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Úřední deska

 

Monitorovací kalendář - Koupací sezóna 2019 jako opatření obecné povahy
26. 4. 2019

Podrobnosti

 

Informace o provozu podatelen a o podmínkách přijímání dokumentů
16. 12. 2015

Podrobnosti

 

Informace o zabezpečení plnění zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
1. 1. 2004

PodrobnostiSlezské dny preventivní medicíny 2019

20. - 22. března 2019
Horský hotel Sepetná, Ostravice

www stránky konference

Ostrava

Bruntál

Frýdek Místek

Karviná

Nový Jičín

Opava