Nahrávám...

 •  
   
  Ostrava
 •  
   
  Ostrava radnice
 •  
   
  Šance
 •  
   
  Dolní Vítkovice
 •  
   
  Hukvaldy
 •  
   
  Karviná
 •  
   
  Lysá hora

Aktuality

Na co si dát pozor při výběru školní tašky

23.7.2018

Nejen dlouhodobé sezení v hodinách, ale již samotná cesta do školy může představovat pro dítě a jeho pohybový aparát, zejména pak páteř, jakousi zátěž…

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 29. týden

19.7.2018

I v tomto kalendářním týdnu prováděli pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje kontroly kvality vody na vodních plochách sloužících ke koupání ve volné přírodě…

Akutní průjmová onemocnění (APO)

17.7.2018

Akutní průjmová onemocnění patří k nejčastěji epidemiologem šetřeným onemocněním. Potíže začínají zpravidla velice náhle. Vedle průjmu se může objevit také horečka, zvracení, celková slabost a únava. Ve většině případů se objevují také nepříjemné křeče v břiše...

Klíšťová encefalitida – aktuální hrozba letních měsíců

13.7.2018

V tomto kalendářním týdnu v Moravskoslezském kraji zaznamenáváme 8 nových případů klíšťové encefalitidy…

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 28. týden

12.7.2018

Ani nestálé počasí není důvodem k přerušení pravidelného vzorkování kvality vody na koupacích místech. Začátkem týdne byly monitorovány nádrže v okresech Frýdek Místek (tři místa Žermanické přehrady, dvě místa na přehradě Olešná, nádrže Brušperk a Baška) a Nový Jičín (nádrže Větřkovice a Kacabaja) ...

Solíme příliš

9.7.2018

Sůl (chlorid sodný) je sice látka životně důležitá, ovšem populace České republiky jejím nedostatkem rozhodně netrpí…

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 27. týden

4.7.2018

První prázdninový týden letošního roku přinesl sice ochlazení, nicméně v nadcházejících dnech se očekávají letní teploty a zájem veřejnosti o koupání...

Výsledky cíleného státního zdravotního dozoru zaměřeného na kontrolu mikrobiální a parazitologické kontaminace písku v pískovištích

3.7.2018

V průběhu měsíce května provedla Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 12 specifických kontrol, zaměřených na mikrobiální a parazitologickou kontaminaci písku v pískovištích...

Salmonella v koření

28.6.2018

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě provedla v 1. pololetí letošního roku cílené odběry vzorků různých druhů koření používaných v provozovnách stravovacích služeb...

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 26. týden

28.6.2018

Kontroly kvality vody na koupacích místech pokračují i přes nepřízeň počasí...

Den sociálních služeb v Českém Těšíně se povedl

27.6.2018

Dne 20.6.2018 jsme prezentovali činnost KHS MSK na akci Den sociálních služeb, zdraví a souvisejících aktivit 2018 v Českém Těšíně...

Fejeton o dovolené a o klíšťatech

26.6.2018

My hygienici stále říkáme - bude léto, půjdete do přírody – pozor na klíšťata, je hlášena jejich vysoká aktivita. Letos to apelujeme dokonce už od časného jara. Bude horké léto, klíšťatům se mimořádně daří, nechte se včas očkovat...

Ročenka 2017

26.6.2018

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě předkládá Ročenku 2017, již v pořadí patnáctou…

Jak vypadá drogová scéna v Moravskoslezském kraji?

25.6.2018

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Smogová situace

Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil 12hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu (IPH) 100 mikrogramů/m3 a ve výhledu 24h není předpokládán jeho pokles pod IPH. Aktuální koncentrace na stanicích smogového varovného a regulačního systému jsou uvedeny zde.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ. Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje.

Obyvatelé Moravskoslezského kraje opět trápí zhoršená kvalita ovzduší, která je v tomto období hlavním negativním dopadem smogové situace. K takové situaci dochází při špatných rozptylových podmínkách, tj. bezvětří nebo malém proudění s výrazným přispěním inverzního charakteru teplot, kdy veškeré emitované škodliviny – z průmyslu, vytápění, dopravy i dalších činností zůstávají v místě jejich vzniku a nedochází k naředění jejich koncentrací ve vyšších vrstvách atmosféry. Smogové situace mohou nastat jak v zimním tak v letním období, v letním období jsou nejčastějším zdravotním rizikem vysoké koncentrace ozónu, pro zimní období je v našem kraji charakteristickou škodlivinou poletavý prach.

S ohledem na známé účinky prachových částic na dýchací i oběhový systém jsou obyvatelům oblastí dotčených u situací současně s upozorněním na její vznik doporučeny zásady pro minimalizaci zdravotních dopadů zvýšených koncentrací škodlivin v ovzduší na jejich organismus. Tyto zásady se týkají zejména rizikových skupin obyvatel, ke kterým patří děti, senioři a nemocné osoby, ale lze jej doporučit i širokým vrstvám obyvatel.
• Omezením náročných fyzických aktivit ve venkovním prostředí se sníží energetický výdej
• Způsobem větrání a vytápění, omezením používání dalších zdrojů škodlivin (např. nátěrové hmoty) lze zvýšit ochranu kvality vnitřního prostředí
• K ochraně kvality venkovního prostředí přispějí zásady správného vytápění v domácích topeništích
• Větším využívám hromadné dopravy lze snížit emise výfukových plynů z individuální dopravy
• Zvýšený přísun vitamínů v ovoci a zelenině a zdravý způsob života vede k posílení imunity

Krajská hygienická stanice upozorňuje veřejnost na zodpovědný přístup ke svému zdraví dodržováním opatření podle průběžně zveřejňovaných informací a doporučení.


Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Úřední deska

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného „vedoucí oddělení protiepidemického Karviná …
20. 7. 2018

Podrobnosti

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - rada/odborný rada oddělení právního a kontrolního Krajské…
12. 7. 2018

Podrobnosti

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - rada/odborný rada oddělení protiepidemického Nový Jičín…
10. 7. 2018

Podrobnosti

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - rada/odborný rada oddělení hygieny práce I Krajské…
10. 7. 2018

Podrobnosti

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - odborný referent/vrchní referent oddělení dětí a mladistvých…
25. 6. 2018

Podrobnosti

 

Informace o provozu podatelen a o podmínkách přijímání dokumentů
16. 12. 2015

Podrobnosti

 

Informace o zabezpečení plnění zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
1. 1. 2004

PodrobnostiSlezské dny preventivní medicíny 2018

21. - 23. března 2018
Horský hotel Sepetná, Ostravice

Hlavními tématy konference byly:

 • Problematika očkování
 • Infekční epidemiologie
 • Výživa a zdraví
 • Nutrice a bezpečnost potravin
 • Pitná voda
 • Zdraví a životní prostředí
 • Zdraví a pracovní prostředí
 • Komunikace, zvládání krizových situací
 • Sexuálně přenosné nákazy

www stránky konference

Ostrava

Bruntál

Frýdek Místek

Karviná

Nový Jičín

Opava