Nahrávám...

 •  
   
  Ostrava
 •  
   
  Ostrava radnice
 •  
   
  Šance
 •  
   
  Dolní Vítkovice
 •  
   
  Hukvaldy
 •  
   
  Karviná
 •  
   
  Lysá hora

Aktuality

Když jídlo není jen požitek, ale také prožitek.

16.8.2019

Akutní průjmová onemocnění patří k nejčastějším onemocněním, u kterých provádíme šetření a nařizujeme protiepidemická opatření...

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 33. týden

15.8.2019

Sledování kvality vody ke koupání v přírodě podle monitorovacího kalendáře bylo prováděno pracovníky Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje v tomto týdnu na Bruntálsku ...

Rozkoš, ale za jakou cenu?

12.8.2019

Problematika HIV/AIDS představuje podle nedávné zprávy WHO jedno z 10 největších zdravotních rizik pro lidstvo...

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 32. týden

8.8.2019

V souladu s monitorovacím kalendářem odebrali pracovníci KHS MSK v pondělí 5.8.2019 vzorky vody z povrchových vod…

Návrat syfilidy a kapavky

7.8.2019

Probíhá léto, období letních festivalů a pokušení v podobě nechráněného, nezávazného sexu…

Obnovení činnosti - Restaurace Na koupališti Hůrka 99, 741 01 Jeseník nad Odrou

5.8.2019

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK) provedla dne 30.7.2019 kontrolu…

Nakazit se je tak snadné

5.8.2019

V roce 2018 jsme evidovali na základě hlášení celkem 13 204 infekčních onemocnění…

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 31. týden

1.8.2019

Konec července se vyznačoval proměnlivým počasím, místy s vydatnými dešťovými přeháňkami. V tomto týdnu monitorovali pracovníci KHS MSK kvalitu vody na 12 koupacích místech…

Chraňte své novorozené děti před dávivým kašlem

1.8.2019

Od začátku ledna 2019 bylo hlášeno na Krajskou hygienickou stanici Moravskoslezského kraje 51 případů dávivého kašle…

Pozastavení činnosti - Restaurace Na koupališti Hůrka 99, 741 01 Jeseník nad Odrou

31.7.2019

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě provedla dne 30. 7. 2019 státní zdravotní dozor…

Jak dopadly kontroly značení alergenů

30.7.2019

V souladu s požadavky nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011 je provozovatel stravovacího zařízení…

Aktuální průběh táborové sezóny 2019

29.7.2019

K dnešnímu dni bylo pracovníky Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě provedeno celkem 36 kontrol…

Víte, že Salmonella může být i v koření?

26.7.2019

Vzhledem ke zvýšenému počtu případů onemocnění salmonelózou s méně obvyklým původcem, pocházejícím z oblastí Indie a Vietnamu, zaměřili jsme v minulém roce pozornost na koření...

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 30. týden

25.7.2019

S návratem tropických dnů roste zájem obyvatel o koupání a pracovníci Krajské hygienické stanice v Ostravě pokračují v monitorování kvality vod ke koupání ve volné přírodě...

28. červenec - Světový den hepatitidy

24.7.2019

Světový den hepatitidy se každoročně koná 28. července u příležitosti narození amerického lékaře a vědce Barucha Samuela Blumberga…

Výsledky ověření množství cukru v nápojích nabízených dětem ve školních jídelnách

24.7.2019

V minulém roce jsme kontrolovali podávané nápoje ve 30 školních jídelnách, obsah cukru byl ověřován v 65 nápojích...

Kontrola prodeje občerstvení na Colours of Ostrava 2019

23.7.2019

I v tomto roce se v hledáčku KHS MSK objevil festival Colours of Ostrava v Dolní oblasti Vítkovice…

Obtěžuje vás hluk v životním prostředí?

22.7.2019

Ze 159 podnětů na různé druhy hluku, které KHS MSK evidovala v roce 2018, se jich čtvrtina týkala hluku z dopravy…

Chraňte se, aneb klíšťová encefalitida na Severní Moravě

19.7.2019

V tomto kalendářním týdnu zaznamenala Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje 8 nových případů klíšťových encefalitid ...

Kontrola internetového prodeje

19.7.2019

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě se v prvním pololetí letošního roku zaměřila na kontrolu internetových prodejen ...

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 29. týden

18.7.2019

I v tomto kalendářním týdnu pokračuje sledování kvality vody na jednotlivých koupacích místech v kraji…

Strategické hlukové mapy (SHM)

18.7.2019

Hluková problematika je významnou částí životního prostředí a prolíná se do všech stupňů řízení a povolování staveb...

Smogová situace

Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil 12hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu (IPH) 100 mikrogramů/m3 a ve výhledu 24h není předpokládán jeho pokles pod IPH. Aktuální koncentrace na stanicích smogového varovného a regulačního systému jsou uvedeny zde.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ. Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje.

Obyvatelé Moravskoslezského kraje opět trápí zhoršená kvalita ovzduší, která je v tomto období hlavním negativním dopadem smogové situace. K takové situaci dochází při špatných rozptylových podmínkách, tj. bezvětří nebo malém proudění s výrazným přispěním inverzního charakteru teplot, kdy veškeré emitované škodliviny – z průmyslu, vytápění, dopravy i dalších činností zůstávají v místě jejich vzniku a nedochází k naředění jejich koncentrací ve vyšších vrstvách atmosféry. Smogové situace mohou nastat jak v zimním tak v letním období, v letním období jsou nejčastějším zdravotním rizikem vysoké koncentrace ozónu, pro zimní období je v našem kraji charakteristickou škodlivinou poletavý prach.

S ohledem na známé účinky prachových částic na dýchací i oběhový systém jsou obyvatelům oblastí dotčených u situací současně s upozorněním na její vznik doporučeny zásady pro minimalizaci zdravotních dopadů zvýšených koncentrací škodlivin v ovzduší na jejich organismus. Tyto zásady se týkají zejména rizikových skupin obyvatel, ke kterým patří děti, senioři a nemocné osoby, ale lze jej doporučit i širokým vrstvám obyvatel.
• Omezením náročných fyzických aktivit ve venkovním prostředí se sníží energetický výdej
• Způsobem větrání a vytápění, omezením používání dalších zdrojů škodlivin (např. nátěrové hmoty) lze zvýšit ochranu kvality vnitřního prostředí
• K ochraně kvality venkovního prostředí přispějí zásady správného vytápění v domácích topeništích
• Větším využívám hromadné dopravy lze snížit emise výfukových plynů z individuální dopravy
• Zvýšený přísun vitamínů v ovoci a zelenině a zdravý způsob života vede k posílení imunity

Krajská hygienická stanice upozorňuje veřejnost na zodpovědný přístup ke svému zdraví dodržováním opatření podle průběžně zveřejňovaných informací a doporučení.


Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Úřední deska

 

Dočasný zákaz používání povrchové vody ke koupání v koupacím místě Rybník Pod hradem v Bohušově
8. 8. 2019

Podrobnosti

 

Monitorovací kalendář - Koupací sezóna 2019 jako opatření obecné povahy
26. 4. 2019

Podrobnosti

 

Informace o provozu podatelen a o podmínkách přijímání dokumentů
16. 12. 2015

Podrobnosti

 

Informace o zabezpečení plnění zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
1. 1. 2004

Podrobnosti


Slezské dny preventivní medicíny 2019

20. - 22. března 2019
Horský hotel Sepetná, Ostravice

www stránky konference

Ostrava

Bruntál

Frýdek Místek

Karviná

Nový Jičín

Opava