Nahrávám...

Informace poskytnuté tisku ke zveřejnění

Úvod / Média / Informace poskytnuté tisku ke zveřejnění


Pracovní prostředí ve víceúčelových sportovních halách

16. 5. 2018


Každoročně provádí odbor hygieny práce kromě celostátně a celokrajsky zaměřených kontrol i kontroly v některé z oblastí, ve které nebyly delší dobu kontroly z hlediska hygieny práce prováděny nebo oblasti, která zasluhuje zvýšenou pozornost…
Sankce a podněty na úseku hygieny dětí a mladistvých v roce 2017

14. 5. 2018


V roce 2017 se v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání dětí uložilo celkem 105 sankcí v celkové výši 183 200 Kč…
Podmínky pro přípravu a výdej stravy pro děti a mladistvé v Moravskoslezském kraji

11. 5. 2018


V Moravskoslezském kraji jsme v roce 2017 evidovali 1443 provozoven, kontroly byly provedeny v 759 z nich. Podmínky pro přípravu a výdej stravy pro děti a mladistvé ...
Blíží se koupací sezóna 2018

11. 5. 2018


V rámci letní koupací sezóny máme na výběr, jakým způsobem a kde prožijeme teplé letní dny s možností koupání…
Výsledky státního zdravotního dozoru ve školách a školských zařízeních v Moravskoslezském kraji v roce 2017

4. 5. 2018


Na území Moravskoslezského kraje bylo v roce 2017 registrováno celkem 2 283 provozoven škol (mateřských, základních, středních a vyšších odborných), školských zařízení…
Dětské rekreace v roce 2017 na území Moravskoslezského kraje

4. 5. 2018


V loňském roce proběhlo na území Moravskoslezského kraje 170 zotavovacích akcí (262 běhů), na kterých se zrekreovalo 16 166 dětí, a dále 38 jiných podobných akcí (47 běhů)…
Co přinesla novela zákona o pohřebnictví

26. 4. 2018


V průběhu roku 2017 byla předmětem zvýšené pozornosti odborné veřejnosti připravovaná novela zákona o pohřebnictví, jejíž konečné znění nabylo účinnosti k 1.9.2017 ...