Nahrávám...

Úřední deska

Nebezpečné výrobky
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo „Pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí" Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

29. 5. 2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo – rada/odborný rada oddělení hygieny výživy Nový Jičín Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

29. 5. 2020
Mimořádné opatření č. 4/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

28. 5. 2020


KHS MSK v Ostravě nařizuje mimořádné opatření při epidemii spočívající v příkazu všem obcím s rozšířenou působností…Mimořádné opatření č. 3/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

27. 5. 2020


KHS MSK v Ostravě nařizuje mimořádné opatření při epidemii spočívající v povinnosti těch fyzických osob vykonávyjících práci pro právnickou osobu OKD ...Mimořádné opatření č. 2/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

24. 5. 2020


KHS MSK v Ostravě nařizuje mimořádné opatření při epidemii spočívající s účinností ode dne 25. května 2020 do odvolání ...Mimořádné opatření č. 1/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

22. 5. 2020


KHS MSK v Ostravě nařizuje mimořádné opatření při epidemii spočívající v povinnosti všech fyzických osob vykonávajících práci…Informace o provozu podatelen a o podmínkách přijímání dokumentů

29. 4. 2020
Informace o zabezpečení plnění zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

1. 1. 2004