Nahrávám...

Úřední deska

Nebezpečné výrobky/Potraviny podezřelé z nebezpečnosti
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo – odborný referent/vrchní referent oddělení hygieny práce Opava Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

8. 9. 2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo – ředitel odboru hygieny práce (odborný rada) Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě - 1. kolo

8. 9. 2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo – odborný referent/vrchní referent oddělení hygieny výživy Nový Jičín Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

7. 9. 2020
Ovědomění zúčastněným osobám o konání ústního jednání - č. j . 76 A 5/2020

25. 8. 2020
Výzva Krajského soudu - č.j. 76 A 5/2020

21. 8. 2020
Mimořádné opatření č. 20/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

14. 8. 2020


KHS MSK v Ostravě nařizuje mimořádné opatření při epidemii spočívající…Mimořádné opatření č. 21/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

14. 8. 2020


KHS MSK v Ostravě nařizuje mimořádné opatření při epidemii spočívající…Informace o provozu podatelen a o podmínkách přijímání dokumentů

18. 6. 2020
Informace o zabezpečení plnění zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

1. 1. 2004