Nahrávám...

Úvod / Média / Detail

Monitoring nabízené stravy v domovech pro seniory v Moravskoslezském kraji


Zveřejněno: 27. 3. 2018

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě se v posledních letech věnuje otázkám nutrice. V roce 2017 byl proveden cílený úkol zaměřený na monitoring rozsahu nabídky a vhodnosti stravy v zařízeních sociálních služeb s celodenním stravováním seniorů. Důvodem sledování byl významný vliv způsobu stravování a nabídky potravin a pokrmů na jejich zdravotní stav. V rámci tohoto úkolu bylo v 64 provozovnách sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje provedeno dotazníkové šetření, zaměřené na informace týkající se přípravy stravy, rozsahu stravování, sestavování jídelníčků, pitného režimu, omezování soli. V 6 zařízeních, byl odebrán jídelníček za měsíc květen pro rozbor poskytované stravy se zaměřením na plnění výživových doporučení.

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že ve většině zařízení je strava připravována přímo v objektu a průměrně je denně připravováno 101 porcí. Ve většině provozoven je možnost dietního stravování. Klientům je strava upravována dle jejich potřeb, s ohledem na jejich zdravotní stav. Základem poskytované stravy je snídaně, oběd a večeře a ve většině provozoven je podávána i jedna či více svačin. Klienti mají často možnost výběru z více jídel. Pro přípravu stravy jsou využívány sezónní potraviny a je snaha o omezování využívání průmyslově vyráběných polotovarů. Nápoje jsou klientům dostupné po celý den a jejich příjem je náležitě sledován. Ve většině zařízení je rovněž snaha o omezování soli v poskytované stravě.

Rozborem jídelníčků, bylo zjištěno, že poskytována strava je pestrá s dostatečným množstvím ryb, jsou zařazovány i méně tradiční potraviny. Podávané pokrmy však zcela nenaplňují všechna výživová doporučení. Není podáván dostatek zeleniny, ovoce, mléka a mléčných výrobků, není poskytován dostatek potravin bohatých na vlákninu, vitamin C, železo, vápník a vitamin D. V poskytované stravě se vyskytuje velké množství uzenin.

Na základě výsledků šetření byla navržena doporučení vedoucí ke zvyšování vhodnosti a kvality stravy, která je klientům nabízena. Tato doporučení byla následně projednána s odpovědnými pracovníky jednotlivých zařízení. Věříme, že dlouhodobou společnou prací bude stravování klientů žijících v domovech pro seniory vždy nutričně vyvážené, kvalitní a chutné.Zpět