Nahrávám...

Úvod / Média / Detail

Výsledky kontroly bezpečnosti hraček - obsah esterů kyseliny ftalové v měkčených plastových částech hraček


Zveřejněno: 6. 6. 2018

V rámci regionálního úkolu zaměřeného na bezpečnost plastových hraček provedla Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě v období února až dubna 2018 odběr 7 vzorků plastových hraček, které byly laboratorně vyšetřeny na přítomnost esterů kyseliny ftalové – „ftaláty“. Plastové hračky jsou řazeny mezi rizikový typ výrobků z hlediska obsahu ftalátů, které se mohou vyskytovat v jejich měkčených částech. Důvodem naplánování odběru vzorků jsou opakované pozitivní výsledky laboratorních vyšetření plastových hraček, zjištěné při dozorové činnosti v předchozích letech, vyhlášení značného počtu nebezpečných hraček na území ČR a vysoký počet hlášení RAPEX, varující před nebezpečnými hračkami vyskytujícími se v členských zemích EU. Z odebraných 7 vzorků byla u 4 potvrzena přítomnost di-(2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) v nepřípustném množství. Jednalo se o hračky: panenka MAGIC, sada panenek LINDA HERMOSA, panenka SWEET a sada „Máša a medvěd“. Riziko spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a mohou být společně se slinami konzumovány. Může tak dojít k poškození funkce lidských orgánů, jako jsou játra nebo ledviny, dále může být negativně ovlivněn vývoj plodu a reprodukční schopnosti člověka.

Všechny testované hračky s nepřípustným množstvím ftalátu byly hlášeny MZ jako nebezpečné výrobky a staženy z trhu. Informace o těchto výrobcích najdete na zde.Zpět