Nahrávám...

Úvod / Média / Detail

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „KHS Moravskoslezského kraje - výstavba oplocení - pracoviště Bruntál"


Zveřejněno: 22. 5. 2019

Zadavatel Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava 2 vyzývá na základě §31 a §6 zákona č.134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek ke zpracování a podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „KHS Moravskoslezského kraje - výstavba oplocení - pracoviště Bruntál"

Dokumenty ke ztažení

Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Situační plán


Termin podání nabídek: 12.6.2019
Zpět