Nahrávám...

Úvod / Média / Detail

Komunikace s veřejností, vzdělávací aktivity KHS MSK


Zveřejněno: 25. 6. 2019

KHS MSK poskytuje laické i odborné veřejnosti pravidelně informace o aktuální situaci v oblasti ochrany veřejného zdraví v regionu prostřednictvím všech typů sdělovacích prostředků a ČTK. Aktuální informace jsou k dispozici na webových stránkách, které jsou nyní také v anglické jazykové mutaci. Taktéž jsou informace uveřejňovány na facebooku, od roku 2019 i na Instagramu.

KHS MSK vydala v roce 2018 celkem 211 informativních výstupů o aktuálním dění v oblasti ochrany veřejného zdraví, z toho 20 zpráv o ARI, dále 17 zpráv ke koupacím vodám a 11 zpráv o pozastavení činnosti stravovací provozovny. Také publikovala 11 článků v odborných časopisech. Pracovníci KHS MSK se aktivně účastní konferencí a seminářů pořádaných v rámci hygienické služby, SZÚ Praha, vysokými školami, úřady apod. V roce 2018 přednesli na různých akcích celkem 172 příspěvků.

Byla vydána Ročenka KHS MSK, v níž jsou přehledně shrnuty celoroční výsledky činnosti, včetně hodnocení zdravotních ukazatelů obyvatel MSK, a údaje o infekčních a neinfekčních onemocněních. Další formou informačního materiálu je Zpravodaj KHS, který je v tištěné formě k dispozici široké veřejnosti.

V roce 2018 pořádala KHS MSK tři celostátní konference - konferenci s mezinárodní účastí Slezské dny preventivní medicíny v Ostravici, které se zúčastnilo celkem 250 účastníků (přednesli 51 odborných sdělení, dalších 19 příspěvků bylo prezentováno v posterové sekci). Dále organizovala Pachnerovy dny hygieny práce v Karlově Studánce a 16. pracovní setkání k problematice vod na Čeladné. Všechny konference byly hodnoceny jako úspěšné.

KHS MSK působí také jako výukové pracoviště lékařské fakulty Ostravské univerzity, pro kterou zajišťuje odbornou praxi studentů (43 studentů v roce 2018). Rovněž zajišťuje předatestační stáže pro praktické lékaře z regionu (23 lékařů v minulém roce) a odbornou praxi studentů Střední školy gastronomie v Šilheřovicích (3 studenti).

Velkou odezvu u odborné veřejnosti mají vzdělávací akce na aktuální témata dle zaměření jednotlivých odborů (např. pro bezpečnostní techniky - 35 proškolených v roce 2018, pro zdravotnické pracovníky a ústavní hygieniky – 119 pracovníků, pro provozovatele stravovacích zařízení, včetně personálu školních jídelen – více než 2 000 proškolených zaměstnanců, hygienické minimum pro provozovatele služeb péče o tělo – proškoleno 259 osob, v oblasti výživy seniorů – 176 účastníků, a další).Zpět