Nahrávám...

Úvod / Média / Detail

Zpravodaj 2019


Zveřejněno: 9. 7. 2019

V návaznosti na Ročenku 2018 vydala Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě v těchto dnech také Zpravodaj 2019.

V tomto materiálu poskytuje široké veřejnosti výsledky činnosti v roce 2018, ale také informace z oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví - vybrané ukazatele kvality složek životního prostředí a zdravotního stavu obyvatel, které byly předmětem zvýšeného zájmu sdělovacích prostředků. Cílem je přiblížit tyto informace co největšímu počtu občanů našeho kraje.

V elektronické podobě je Zpravodaj 2019 k dispozici zde. Distribuce tištěné verze v současné době probíhá ve vzájemné spolupráci do všech měst a obcí kraje. Část výtisků bude k dispozici na krajském úřadě, v městských informačních centrech, knihovnách, vysokých školách a ve zdravotnických zařízeních.


Zpět