Nahrávám...

Úvod / Média / Detail

Mistrovství světa v hokeji juniorů v MSK


Zveřejněno: 24. 1. 2020

Na přelomu loňského a letošního roku se v našem kraji konalo Mistrovství světa v hokeji juniorů. Výkvět juniorského hokeje ze tří kontinentů hostila města Ostrava a Třinec. Organizační výbor této významné sportovní akce požádal KHS MSK o odborný dohled z hlediska hygienicko-epidemiologické problematiky.

Zaměstnanci KHS zajistili před zahájením akce, tj. v průběhu měsíce listopadu mimořádné kontroly ve třech ubytovacích zařízeních v Ostravě (hotely Clarion, Imperial, Park Inn) a v jednom ubytovacím zařízení v Třinci (hotel Vitality, Vendryně). Ve všech případech se jednalo o hotely s velmi dobrou hygienickou úrovní, kde nebyly žádné nedostatky zjištěny. Nad rámec těchto kontrol byla ve všech zařízeních provedena kontrola kvality teplé vody cílená na výskyt bakterie Legionella spp. jakožto rizikového faktoru. Výsledky laboratorních vyšetření ve všech případech prokázaly kvalitu vody vyhovující požadavkům platné legislativy. Ve wellness zařízení v těchto hotelech rovněž nebyly zjištěny nedostatky. Mimo kontrol ubytování byla ověřena i vybavenost a úroveň zázemí hráčů v hale Werk Aréna v Třinci - taktéž velmi dobrá z pohledu hygienické problematiky. Vzhledem ke skutečnosti, že zařízení jsou kontrolována pravidelně během roku, nedostatky nikde nebyly zjištěny.

V období před zahájením akce byly provedeny kontroly hotelů s ohledem na úroveň stravování sportovců a jejich týmů. Ve všech pěti stravovacích částech hotelových komplexů a v sedmi bufetech WERK Arény Třinec byl ověřen stavebně-technický stav, funkčnost chladících zařízení, mycích dřezů a celková úroveň provozní hygieny. Závažné nedostatky nebyly konstatovány, drobné závady byly neprodleně odstraněny. Přímo v době konání mistrovství pracovníci KHS ověřili dodržování hygienických předpisů v bufetech a stáncích s rychlým občerstvením umístěných buď v objektech obou arén, nebo v jejich okolí. Výsledky kontrol byly velmi uspokojivé, k porušování předpisů v oblasti manipulace s potravinami nedocházelo. Celkem bylo v rámci této akce provedeno cca 20 kontrol stravovacích provozů. Za drobné nedostatky byly provozovatelům uloženy 4 sankce v celkové částce 12 000 Kč.

Vysoká koncentrace osob na jednom místě zvyšuje pravděpodobnost možných zdravotních potíží. Z tohoto důvodu byla v průběhu MS v ledním hokeji monitorována epidemiologická situace v kraji. Pro výskyt vybraných nákaz byla zpracována hlášenka infekčních onemocnění v elektronické podobě. O zasílání hlášení byla preventivně informována všechna lůžková i ambulantní zdravotnická zařízení. V průběhu však nedošlo k nárůstu sledovaných infekčních onemocnění.

Spolupráce s organizačním týmem MS byla bezproblémová. Organizátoři byli na akci velmi dobře připraveni, takže problémy z hlediska hygienicko-epidemiologické problematiky nevznikly. Akce se povedla, byla vysoce hodnocena, jen výsledek českých hokejistů nesplnil naše očekávání.Zpět