Nahrávám...

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody

Úvod / Občanům / Kvalita vody

Zaznamenali jste zdravotní potíže v souvislosti s koupáním? Informujte nás, prosím, prostřednictvím dotazníku.

S ohledem na současnou epidemiologickou situaci v souvislosti s probíhající koronavirovou pandemií budou na návštěvníky míst ke koupání ve volné přírodě kladeny speciální hygienicko-protiepidemické požadavky na jejich chování při koupání a pobytu u vody. Jednotná pravidla byla vydána Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Sledování kvality vody ke koupání ve volné přírodě bude probíhat obdobně jako v minulých sezónách. Před zahájením koupací sezóny 2020 byly v souladu s vydaným monitorovacím kalendářem provedeny první odběry vody ke kontrole její kvality ve 21. kalendářním týdnu. Na vodních plochách, které nemají svého provozovatele a jsou uvedeny v Seznamu vod ke koupání, bude voda monitorována pracovníky Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje. Kontrolu kvality vody na přírodních koupalištích budou zajišťovat jejich provozovatelé.

V rámci Moravskoslezského kraje bude letos sledováno 25 koupacích míst a dvě přírodní koupaliště s provozovatelem – jezero v areálu štěrkovny Hlučín a Karvinské moře. Hodnocení jakosti vody je prováděno dle vyhlášky č. 238/2011 Sb. a Metodického návodu k usměrnění jednotného postupu při monitorování jakosti vod ke koupání a výkonu SZD nad přírodními koupališti.

Výsledné hodnocení zohledňuje jak smyslově postižitelné ukazatele jakosti vody jako znečištění odpady a přírodní znečištění, tak výsledky mikrobiologických, biologických a chemických laboratorních analýz. Na základě těchto výsledků je pak voda zařazena do jedné z 5 jakostních kategorií a označena příslušným symbolem.

Aktuální informace o kvalitě vody jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách KHS MSK a rovněž na informačních tabulích umístěných v blízkosti jednotlivých koupacích míst.

Vedle přírodních nádrží jsou provozovány i tzv. „nádrže ke koupání“ (umělé nádrže s trvalým přítokem a odtokem chemicky neupravované vody, někdy označené jako „betoňáky“) a nádrž ke koupání s přírodním způsobem čištění vod označovány jako "koupací biotopy“. Sledování kvality vody zde zajišťuje provozovatel.

Pro podrobnější informace o povrchových vodách ke koupání a nádržích ke koupání klikněte na požadovanou lokalitu.

Povrchové vody využívané ke koupání osob


Místo / Datum 21.05 29.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 07.07 16.07 23.07 30.07
 
Bruntál
 
VN Slezská Harta – Leskovec nad Moravicí
VN Slezská Harta – Roudno I.
VN Slezská Harta – Nová Pláň
Rybník Tvrdkov
Rybník Edrovice
Rybník Pod hradem – Bohušov
Lom Svobodné Heřmanice
 
Frýdek - Místek
 
VN Baška
VN Brušperk I
VN Olešná – Palkovice
VN Olešná – Místek
VN Žermanice – Dolní Domaslavice
VN Žermanice – Lučina
VN Žermanice – Soběšovice
 
Karviná
 
Pískovna - Vrbické jezero, Bohumín
Pískovna - Kališovo jezero, Bohumín
VN Těrlická přehrada - Pacalůvka
VN Těrlická přehrada – Pod Motelem
VN Těrlická přehrada – Těrlicko střed
 
Nový Jičín
 
VN Údolí mladých - Bílovec
VN Čerťák - Nový Jičín
VN Kacabaja - Hodslavice
VN Větřkovice - Kopřivnice
 
Opava
 
Stříbrné jezero - Opava
VN Budišov nad BudišovkouPřírodní koupaliště


Místo / Datum 21.05 29.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 07.07 16.07 23.07 30.07
 
Karviná
 
Karvinské moře
 
Opava
 
Štěrkovna HlučínPřírodní koupací biotopy


Místo / Datum 21.05 29.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 07.07 16.07 23.07 30.07
Úvalno, plovárna Na výsluní
 
Nový Jičín
 
Přírodní koupací biotop ve StudénceNádrže ke koupání


Místo / Datum 21.05 29.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 07.07 16.07 23.07 30.07
Štěrkovna Hlučín - Bazén B1
Areál koupaliště Na Hrázi Darkovice
 
Ostrava
 
Letní koupaliště Poruba
Klimkovice - Velká nádrž
Klimkovice - Malá nádrž
 
Frýdek-Místek
 
RA Krkoška - velká nádrž
RA Krkoška - malá nádrž
Wellness Hotel Bahenec – velká nádrž
Wellness Hotel Bahenec – malá nádrž
Nádrž u chaty Dukla, Čeladná
Nádrž u Horského hotelu Čeladenka
 
Nový Jičín
 
Tošovice, areál Heipark


Legenda:

Voda vhodná ke koupání
Voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi
Zhoršená jakost vody
Voda nevhodná ke koupání
Voda nebezpečná ke koupání
Měření nebylo provedeno

Informace o kvalitě vody ke koupání v celé ČR můžete získat na portálu Koupací vody

Podrobné informace ke kvalitě koupacích vod najdete i na stránkách Státního zdravotního ústavu

Informace o kvalitě vody ke koupání v členských zemích EU najdete na:
www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-of-bathing-water, nebo
www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-of-bathing-water/bathing-water-data-viewer.