Nahrávám...

Nemoci z povolání

Úvod / / Nemoci z povolání

 • Nemoci z povolání jsou uvedeny v seznamu nemocí z povolání v příloze k NV 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání (dále jen NV 290/1995 Sb.).
 • Jedná se o nemoci vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů, pokud vznikly za podmínek uvedených v seznamu nemocí z povolání.
 • Za škodu, která byla pracovníkovi způsobena odpovídá organizace, u které pracovník pracoval v pracovním poměru naposledy před zjištěním vzniku dané nemoci z povolání.
 • Organizace je povinna nahradit pracovníkovi škodu i když byly dodrženy povinnosti k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Seznam nemocí z povolání obsahuje:
  • Kapitola I. - nemoci způsobené chemickými látkami
  • Kapitola II. - nemoci způsobené fyzikálními faktory
  • Kapitola III. - nemoci týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice
  • Kapitola IV. - nemoci kožní
  • Kapitola V. - nemoci přenosné a parazitární
  • Kapitola VI. - nemoci způsobené ostatními faktory a činiteli