Nahrávám...

  •  
     
     

S ohledem na platné právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů není možné sdělovat žádné další bližší podrobnosti.
Přehled situace v ČR - odkaz na stránky MZ ČR

Aktuality

Tisková zpráva o epidemiologické situaci na území Moravskoslezského kraje ke dni 31.7.2020 16:30

31.7.2020

K dnešnímu dni hlásíme v Moravskoslezském kraji celkem 4168 pozitivních osob. Za posledních 24 hodin...

Tisková zpráva k vyhodnocení mimořádných opatření Krajské hygienické stanice se sídlem v Ostravě č. 16/2020 a č. 17/2020 ke dni 31.7.2020

31.7.2020

Na základě denního monitoringu epidemiologické situace v Moravskoslezském kraji dospěla KHS MSK k závěru, že mimořádná opatření...

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 31. týden

30.7.2020

V souladu s monitorovacím kalendářem odebrali zaměstnanci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě začátkem…

Tiskové prohlášení KHS MSK k situaci v SFC Opava

30.7.2020

Krajská hygienická Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě uvádí, že v případě daného...

Kontrola mimořádných opatření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě v souvislosti se šířením koronaviru

28.7.2020

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě provedla v týdnu od 20. do 24.07.2020 celkem…

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 30. týden

23.7.2020

V tomto týdnu monitorovali zaměstnanci KHS MSK kvalitu vody na 14 koupacích místech na území okresů Bruntál, Karviná a Opava...

Informace k novým mimořádným opatřením KHS Moravskoslezského kraje č.16 a č. 17, platným od 24. 7. od 6 00 ráno do odvolání

23.7.2020

Minulý týden zveřejnila KHS Moravskoslezského kraje mimořádné opatření č. 15, které reagovalo…

Mimořádné opatření č. 17/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

23.7.2020

KHS MSK v Ostravě nařizuje mimořádné opatření při epidemii spočívající…

Mimořádné opatření č. 16/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

23.7.2020

KHS MSK v Ostravě nařizuje mimořádné opatření při epidemii spočívající…

Léto a roušky

22.7.2020

V souvislosti s vývojem epidemiologické situace šíření koronaviru může být opětovně zavedena…

Informace pro zaměstnance OKD, kteří se podrobí odběrům PCR vyšetření na průkaz SARS - CoV - 2

17.7.2020

Při příchodu na odběrové stanoviště, uveďte správně osobní data ...

Komentář k Mimořádnému opatření č. 15/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

17.7.2020

Dnešním dnem KHS Moravskoslezského kraje vyhlašuje nové mimořádné opatření v souvislosti s výskytem …

Mimořádné opatření č. 15/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

17.7.2020

KHS MSK v Ostravě nařizuje mimořádné opatření při epidemii spočívající…

Jak ještě více posílit odolnost těla v době výskytu onemocnění COVID-19

16.7.2020

Velmi důležitá, nejen v době zvýšeného výskytu respiračních onemocnění, je pestrá strava...

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 29. týden

16.7.2020

Počasí o prázdninách zatím koupání moc nepřeje, ale najdou se i dny, kdy se přece jen můžeme na přírodních vodních plochách vykoupat...

Počet zemřelých v souvislosti s onemocněním COVID-19 a chřipkou v ČR

16.7.2020

Často se ptáte, jak je to s úmrtností v souvislosti s onemocněním COVID-19....

Mimořádné opatření č. 13/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

10.7.2020

KHS MSK v Ostravě nařizuje mimořádné opatření při epidemii spočívající…

Mimořádné opatření č. 12/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

10.7.2020

KHS MSK v Ostravě nařizuje mimořádné opatření při epidemii spočívající…

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 28. týden

9.7.2020

Dle plánovaného harmonogramu (monitorovací kalendář pro rok 2020) byla ve 28. kalendářním týdnu zajištěna zaměstnanci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje...

Zvýšený výskyt komárů

8.7.2020

V současné době můžeme pozorovat ve svém okolí zvýšený výskytu komárů, což je dáno zejména ideálními podmínkami pro jejich množení...

Průjem nutně neznamená onemocnění Covid 19

7.7.2020

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci jsou dnes prakticky jakékoli příznaky onemocnění nejdříve pokládány za Covid 19...

Co byste měli vědět o koronaviru?

29.6.2020

Animované video shrnuje základní pravidla, jak se chránit před nákazou koronavirem a také kontakty, kam se může člověk obrátit pro radu nebo pomoc.

Jak chránit sebe a své okolí - videospot Ministerstva zdravotnictví ČR

29.6.2020

Odkaz na videospot
Videospot ke stažení

Aktuální mapa a tabulka výskytu koronaviru - Evropa

3.6.2020

Odkaz na stránky Světové zdravotnické organizace

Aktuální mapa a tabulka výskytu koronaviru - Svět

3.6.2020

Odkaz na stránky Světové zdravotnické organizace

Koronavirová pandemie - provoz přírodních koupališť, umělých koupališť a saun v rekreační sezóně 2020

22.5.2020

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Smogová situace

Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil 12hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu (IPH) 100 mikrogramů/m3 a ve výhledu 24h není předpokládán jeho pokles pod IPH. Aktuální koncentrace na stanicích smogového varovného a regulačního systému jsou uvedeny zde.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ. Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje.

Obyvatelé Moravskoslezského kraje opět trápí zhoršená kvalita ovzduší, která je v tomto období hlavním negativním dopadem smogové situace. K takové situaci dochází při špatných rozptylových podmínkách, tj. bezvětří nebo malém proudění s výrazným přispěním inverzního charakteru teplot, kdy veškeré emitované škodliviny – z průmyslu, vytápění, dopravy i dalších činností zůstávají v místě jejich vzniku a nedochází k naředění jejich koncentrací ve vyšších vrstvách atmosféry. Smogové situace mohou nastat jak v zimním tak v letním období, v letním období jsou nejčastějším zdravotním rizikem vysoké koncentrace ozónu, pro zimní období je v našem kraji charakteristickou škodlivinou poletavý prach.

S ohledem na známé účinky prachových částic na dýchací i oběhový systém jsou obyvatelům oblastí dotčených u situací současně s upozorněním na její vznik doporučeny zásady pro minimalizaci zdravotních dopadů zvýšených koncentrací škodlivin v ovzduší na jejich organismus. Tyto zásady se týkají zejména rizikových skupin obyvatel, ke kterým patří děti, senioři a nemocné osoby, ale lze jej doporučit i širokým vrstvám obyvatel.
• Omezením náročných fyzických aktivit ve venkovním prostředí se sníží energetický výdej
• Způsobem větrání a vytápění, omezením používání dalších zdrojů škodlivin (např. nátěrové hmoty) lze zvýšit ochranu kvality vnitřního prostředí
• K ochraně kvality venkovního prostředí přispějí zásady správného vytápění v domácích topeništích
• Větším využívám hromadné dopravy lze snížit emise výfukových plynů z individuální dopravy
• Zvýšený přísun vitamínů v ovoci a zelenině a zdravý způsob života vede k posílení imunity

Krajská hygienická stanice upozorňuje veřejnost na zodpovědný přístup ke svému zdraví dodržováním opatření podle průběžně zveřejňovaných informací a doporučení.


Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Úřední deska

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo – rada/odborný rada (IT) Krajské hygienické stanice…
29. 7. 2020

Podrobnosti

 

Mimořádné opatření č. 16/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
23. 7. 2020

Podrobnosti

 

Mimořádné opatření č. 17/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
23. 7. 2020

Podrobnosti

 

Mimořádné opatření č. 15/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
17. 7. 2020

Podrobnosti

 

Mimořádné opatření č. 13/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
10. 7. 2020

Podrobnosti

 

Mimořádné opatření č. 12/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
10. 7. 2020

Podrobnosti

 

Informace o provozu podatelen a o podmínkách přijímání dokumentů
18. 6. 2020

Podrobnosti

 

Informace o zabezpečení plnění zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
1. 1. 2004

Podrobnosti


Pozvánky

Zajímavosti

Slezské dny preventivní medicíny 2020

Vzhledem k závažnosti současné epidemiologické situace bylo rozhodnuto o zrušení termínu konání konference Slezské dny preventivní medicíny ve dnech 28. - 30. 4. 2020 a o přesunutí termínu na 3. - 5. 11. 2020.

www stránky konference

Ostrava

Bruntál

Frýdek Místek

Karviná

Nový Jičín

Opava