Nahrávám...

  •  
     
     
  •  
     
     

S ohledem na platné právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů není možné sdělovat žádné další bližší podrobnosti.
Přehled situace v ČR - odkaz na stránky MZ ČR

Aktuality

21. září Mezinárodní den Alzheimerovy choroby

21.9.2020

Na dnešní den připadá Mezinárodní den Alzheimerovy choroby. Připomeňme si tedy základní informace ...

Epidemiologická situace na území Moravskoslezského kraje od 15. do 18.9.2020

18.9.2020

V období od 15.9. do 18.9. je v našem kraji hlášeno celkem 297 pozitivních případů. Ve všech...

Buďme odpovědní, a dodržujme preventivní protiepidemická opatření, jedině tak snížíme denní nárůsty pozitivně testovaných!

18.9.2020

Aktuální epidemiologická situace v celé České republice není příznivá a koronavirus se šíří stále…

Krajská hygienická stanice MSK Ostrava informuje o mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví

17.9.2020

Krajská hygienická stanice MSK Ostrava informuje o mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví týkající se:...

Jak prakticky přistoupili ke koronaviru na jedné ZŠ v okrese Karviná….

16.9.2020

Se začátkem školního roku 2020/2021 v době pandemie koronaviru se musejí pedagogičtí pracovníci a představitelé školských zařízení potýkat s nejrůznějšími překážkami ...

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví – nařízení laboratořím ke sdělování výsledků vyšetření

16.9.2020

Krajská hygienická stanice MSK Ostrava informuje o Mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví ...

Tisková zpráva MZ - nová pravidla pro karanténu a algoritmy testování

15.9.2020

Krajská hygienická stanice MSK Ostrava informuje o tiskové zprávě Ministerstva zdravotnictví k úpravám metodického opatření pro nařizování karantény a algoritmů testování ...

Ostravští hygienici na Festivalu zdraví a zdravého životního stylu Ostrava

11.9.2020

Ostrava, Masarykovo náměstí 10. září od 10.00 do 17.00 hodin

Linka 1221 - sloužící pro dotazy veřejnosti související s pandemií onemocnění covid-19 - nyní zcela zdarma!

11.9.2020

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Seznam odběrových míst v Moravskoslezském kraji a provozní doby

10.9.2020

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Mimořádné opatření

9.9.2020

Krajská hygienická stanice MSK Ostrava informuje o tiskové zprávě k mimořádnému opatření

Jak postupovat při návratu ze zahraničí

3.9.2020

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo 24. 8. nové ochranné opatření, platné od 25. 8. 2020, které se týká povinností občanů ČR…

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 36. týden

3.9.2020

Poslední vzorky vody ke kontrole kvality vody ke koupání ve volné přírodě byly začátkem tohoto týdne odebrány…

I přes pandemii vykonává Krajská hygienická stanice MSK Ostrava své ostatní odborné činnosti – mezi jn. problematiku nemocí z povolání

3.9.2020

Česká republika má velmi propracovaný systém řešení problematiky uznávání nemocí z povolání…

Salmonelóza na soustředění házenkářů a volejbalistek

2.9.2020

V minulých dnech byl zaznamenán výskyt akutních gastrointestinálních potíží salmonelového původu na soustředění hráčů házené...

Krajská hygienická stanice MSK Ostrava informuje o mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví o organizaci a provádění karantén u zdravotníků a organizaci a provádění karantény u poskytovatelů sociálních služeb s účinností od 2. září 2020 od 00:00

2.9.2020

Odkaz na stránky MZ ČR

Informační linka Hygienické služby České Republiky

28.8.2020

1.9.2020 v 8:00 bude spuštěn jeden z nástrojů „Chytré karantény“ a to nově zřizovaná Informační linka ...

Informace k novým mimořádným opatřením KHS Moravskoslezského kraje č.22 a č.23, platným od 31.8.2020 od 23:59

28.8.2020

KHS MSK Ostrava v návaznosti na vývoj epidemiologické situace v kraji vydává dvě nová mimořádná opatření…

Mimořádné opatření č. 23/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

28.8.2020

KHS MSK v Ostravě ruší mimořádné opatření č 21/2020 ....

Mimořádné opatření č. 22/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

28.8.2020

KHS MSK v Ostravě ruší mimořádné opatření č 20/2020 ....

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 35. týden

27.8.2020

Na koupacích místech v okresech Nový Jičín (nádrže Větřkovice, Kacabaja, Čerťák a Údolí mladých) a Frýdek - Místek ...

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví o izolaci a karanténě, nošení ochranných prostředků dýchacích cest, zákazu a omezení hromadných akcí a omezení překročení státní hranice ČR

25.8.2020

Krajská hygienická stanice MSK Ostrava zveřejňuje tiskovou zprávu Ministerstva zdravotnictví k opětovnému zavádění nošení roušek ...

Jak jsou na tom cukrářské výrobky v našem kraji? Zjišťovali ostravští hygienici…

24.8.2020

Proč mohou být zrovna cukrářské výrobky v letních měsících nebezpečné? Cukrářské výrobky, lidově „zákusky“ svým složením (mléčná surovina, vejce, syrové ovoce…)...

Aktuální mapa a tabulka výskytu koronaviru - Evropa

3.6.2020

Odkaz na stránky Světové zdravotnické organizace

Aktuální mapa a tabulka výskytu koronaviru - Svět

3.6.2020

Odkaz na stránky Světové zdravotnické organizace

Koronavirová pandemie - provoz přírodních koupališť, umělých koupališť a saun v rekreační sezóně 2020

22.5.2020

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Smogová situace

Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil 12hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu (IPH) 100 mikrogramů/m3 a ve výhledu 24h není předpokládán jeho pokles pod IPH. Aktuální koncentrace na stanicích smogového varovného a regulačního systému jsou uvedeny zde.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ. Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje.

Obyvatelé Moravskoslezského kraje opět trápí zhoršená kvalita ovzduší, která je v tomto období hlavním negativním dopadem smogové situace. K takové situaci dochází při špatných rozptylových podmínkách, tj. bezvětří nebo malém proudění s výrazným přispěním inverzního charakteru teplot, kdy veškeré emitované škodliviny – z průmyslu, vytápění, dopravy i dalších činností zůstávají v místě jejich vzniku a nedochází k naředění jejich koncentrací ve vyšších vrstvách atmosféry. Smogové situace mohou nastat jak v zimním tak v letním období, v letním období jsou nejčastějším zdravotním rizikem vysoké koncentrace ozónu, pro zimní období je v našem kraji charakteristickou škodlivinou poletavý prach.

S ohledem na známé účinky prachových částic na dýchací i oběhový systém jsou obyvatelům oblastí dotčených u situací současně s upozorněním na její vznik doporučeny zásady pro minimalizaci zdravotních dopadů zvýšených koncentrací škodlivin v ovzduší na jejich organismus. Tyto zásady se týkají zejména rizikových skupin obyvatel, ke kterým patří děti, senioři a nemocné osoby, ale lze jej doporučit i širokým vrstvám obyvatel.
• Omezením náročných fyzických aktivit ve venkovním prostředí se sníží energetický výdej
• Způsobem větrání a vytápění, omezením používání dalších zdrojů škodlivin (např. nátěrové hmoty) lze zvýšit ochranu kvality vnitřního prostředí
• K ochraně kvality venkovního prostředí přispějí zásady správného vytápění v domácích topeništích
• Větším využívám hromadné dopravy lze snížit emise výfukových plynů z individuální dopravy
• Zvýšený přísun vitamínů v ovoci a zelenině a zdravý způsob života vede k posílení imunity

Krajská hygienická stanice upozorňuje veřejnost na zodpovědný přístup ke svému zdraví dodržováním opatření podle průběžně zveřejňovaných informací a doporučení.


Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Smogová situace

NE


Regulace

NEhistorie

Úřední deska

 

Ovědomění zúčastněným osobám o konání ústního jednání - č. j . 76 A 5/2020
25. 8. 2020

Podrobnosti

 

Mimořádné opatření č. 20/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
14. 8. 2020

Podrobnosti

 

Mimořádné opatření č. 21/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
14. 8. 2020

Podrobnosti

 

Informace o provozu podatelen a o podmínkách přijímání dokumentů
18. 6. 2020

Podrobnosti

 

Informace o zabezpečení plnění zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
1. 1. 2004

Podrobnosti


Zajímavosti

Slezské dny preventivní medicíny 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k trvající komplikované epidemiologické situaci oznamujeme,že konference SDPM, která měla proběhnout v náhradním termínu v listopadu 2020, se letos ruší. 20. ročník konference je naplánován na duben 2021.

www stránky konference

Ostrava

Bruntál

Frýdek Místek

Karviná

Nový Jičín

Opava