Nahrávám...

Úvod / Média / Detail

Šestá ministerská konference Světové zdravotnické organizace (WHO)


Zveřejněno: 29. 6. 2017

Ve dnech 13. – 15. června 2017 v Ostravě proběhla Šestá ministerská konference Světové zdravotnické organizace (WHO) s podtitulem „Životní prostředí a zdraví“. Akce se zúčastnili zástupci z 53 zemí, zástupci 10 mezivládních organizací, 10 organizací fungujících pod Organizací spojených národů, instituce Evropské unie, více než 150 pozorovatelů zastupujících akademické a vědecké organizace a rovněž nechyběli zástupci měst z Evropské sítě zdravých měst a regionů, nevládní organizace a členové českých institucí a organizací včetně Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále „KHS MSK“).

Světová zdravotnická organizace byla zastoupena regionální ředitelkou pro Evropu - Zsuzsannou Jakabovou. Ta uvedla, že Evropané jsou podle Světové zdravotnické organizace čím dál zdravější, nicméně přesto zhruba 1,4 milionu lidí ročně umírá kvůli znečištěnému životnímu prostředí - nejčastěji se jedná o důsledky nečistot v ovzduší, špinavé vody i nadměrného hluku ve městech, který může způsobit psychické problémy.

Závěrem setkání byla zástupci 53 zemí podepsána tzv. Ostravská deklarace, která čítá celkem 33 bodů s různými závazky v oblasti zdraví a životního prostředí. Plnění deklarace je pro státy dobrovolné, nicméně WHO bude provádět kontrolu a státy budou muset podávat pravidelné zprávy o tom, jak se jim dané oblasti daří řešit. Jedním z témat je i zmíněná špatná kvalita ovzduší. Na konferenci zazněl jeden z možných směrů řešení – „z hříšníků udělat partnery“ – příkladem byly uvedeny tzv. kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji, které přispívají ke snížení emisí z lokálních topenišť do ovzduší.

Konference se zúčastnili i zástupci KHS MSK, a to jak hlavní části programu v Dolní oblasti Vítkovice v Gongu, tak na Magistrátě města Ostravy, kde se konal tzv. „side event“ pořádaný přímo KHS MSK na téma Health Impact Assesment (posuzování vlivů na zdraví).

KHS MSK byla součástí příprav a organizačního týmu konference od samotného počátku. V horizontu několika měsíců byl postupně od prvního zevrubného programu sestaven finální program jak hlavní části konference, tak „side eventu“ v režii KHS MSK. Dne 13.6. se v dopoledních hodinách v budově Magistrátu města Ostravy konal výše uvedený „side event“. Návštěvnící této části konference si v předsálí mohli prohlédnout interaktivní prezentaci činnosti KHS MSK a dále 3 postery na téma voda, ovzduší a vybrané zdravotní ukazatele v Moravskoslezském kraji. Návštěvníkům byli k dispozici odborní pracovníci, kteří poskytovali souhrnné informace o posterech, doplňující podrobnosti na daná témata a v neposlední řadě poskytovali kontakty pro budoucí spolupráci. Přednášející se věnovali tématu Health Impact Assesment prostřednictvím odborných prezentací. Celý blok byl zahájen a moderován ředitelkou KHS MSK – MUDr. Šebákovou, která se kromě úvodních informací o charakteristice kraje věnovala i vybraným zdravotním ukazatelům, problematice ovzduší a dalším tématům z oblasti vlivů na zdraví obyvatel a životní prostředí, které jsou pro tento kraj typické. V rámci bloku proběhly i odborné diskuze a závěrem byly stanoveny vize a budoucí možná řešení v daných oblastech.

Ve dnech 13. – 15. června 2017 se KHS MSK účastnila i hlavní části konference v Gongu v Dolní oblasti Vítkovice. V místnosti bývalé galerie Plato byly umístěny 3 postery na téma voda, ovzduší a vybrané zdravotní ukazatele v Moravskoslezském kraji a interaktivní prezentace činnosti KHS MSK. V daném prostoru byly dále umístěny postery zejména ze strany WHO. K dispozici byl návštěvníkům i odborný pracovník, který tak jako během výše uvedeného „side eventu“ poskytoval doplňující informace k posterům, činnosti KHS MSK a celkové problematice zdraví a životního prostředí v Moravskoslezském kraji. Zájem byl projeven z více než 15 zemí z celého světa, čímž byl položen základ i pro případnou budoucí spolupráci. Možnost této odborné diskuze přímo s odborným pracovníkem byla ze strany návštěvníků vítána. Zástupci KHS MSK se rovněž účastnili i hlavního programu, prezentací a panelových diskuzí, a byli rovněž přítomni u výše uvedeného podpisu Ostravské deklarace.

Paralelně s touto konferencí v Ostravě od neděle 11. do neděle 18. června 2017 proběhl Týden zdraví, kterého se účastnila i KHS MSK prostřednictvím dne otevřených dveří.


Zpět