Nahrávám...

Úvod / Média / Detail

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci ,,Výměna termostatických ventilů a hlavic - pracoviště Karviná"


Zveřejněno: 22. 5. 2019

Zadavatel Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava 2 vyzývá na základě §31 a §6 zákona č.134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek ke zpracování a podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci ,,Výměna termostatických ventilů a hlavic - pracoviště Karviná"


Dokumenty ke ztažení

Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky


Termin podání nabídek: 14. 6. 2019
Zpět