Nahrávám...

Informace poskytnuté tisku ke zveřejnění - archív

Úvod / Média / Informace poskytnuté tisku ke zveřejnění - archív


Krásné velikonoce

29. 3. 2018

<img src="/images/velikonoce_2018_350.jpg">
Monitoring nabízené stravy v domovech pro seniory v Moravskoslezském kraji

27. 3. 2018

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě se v posledních letech věnuje otázkám nutrice. V roce 2017 byl proveden cílený úkol zaměřený na monitoring rozsahu nabídky a vhodnosti stravy v zařízeních sociálních služeb s celodenním stravováním seniorů…
Akutní respirační infekce v MS kraji - stav k 23.3.2018

23. 3. 2018

V tomto týdnu v Moravskoslezském kraji došlo k poklesu onemocnění o 27,3 % v porovnání s minulým kalendářním týdnem. Ve 12. kalendářním týdnu činila nemocnost na akutně respirační onemocnění (ARI) 1587 případů onemocnění/100 000 obyvatel...
Akutní respirační infekce v MS kraji - stav k 16.3.2018

16. 3. 2018

V Moravskoslezském kraji nadále pokračuje chřipková epidemie s mírným poklesem onemocnění o 13,5 % v porovnání s minulým kalendářním týdnem. V 11. kalendářním týdnu činila nemocnost na akutně respirační onemocnění (ARI) 2184 případů onemocnění/100 tis. obyvatel ...
Akutní respirační infekce v MS kraji - stav k 9.3.2018

9. 3. 2018

V Moravskoslezském regionu již 6. kalendářní týden trvá chřipková epidemie. V tomto sledovaném týdnu činila nemocnost na akutně respirační onemocnění (ARI) 2 524 případů onemocnění/ 100 00 obyvatel, což je pokles o cca. 3 %…
Akutní respirační infekce v MS kraji - stav k 2.3.2018

2. 3. 2018

Ve všech okresech Moravskoslezského kraje nadále trvá chřipková epidemie. V 9. kalendářní týdnu došlo dalšímu nárůstu nemocnosti (13%) na akutně respirační onemocnění (ARI) v kraji, kdy nemocnost dosáhla 2 595 případů onemocnění/ 100 00 obyvatel...
Sankční činnost KHS Ostrava 2017

1. 3. 2018

V problematice ochrany veřejného zdraví provádí Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále KHS) státní zdravotní dozor v oblasti životních a pracovních podmínek a v předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění...
Strana 2 z 120