Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě


_
_
_
_
_
_
_
_
_
_


Územní pracoviště
Pracovíště Bruntál Pracovíště Opava Pracovíště Karviná Pracovíště Ostrava Pracovíště Frýdek-Místek Pracovíště Nový jičín
Klikem na mapě vyberete požadované pracoviště

Dne 21.7.2006 a 4.8.2006 obdržela Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě od Ministerstva zdravotnictví podle § 17 odst. 4 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, Rozhodnutí o udělení akreditace v plném rozsahu pro tyto obory specializačního vzdělávání:

Akreditace byla udělena na 10 let.

Udělením akreditace se získává oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu v rámci specializačního vzdělávání lékařů pro výše uvedené specializační obory v návaznosti na vzdělávací programy zveřejněné ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví.

KHS MSK je rovněž Centrem praktické výuky Lékařské fakulty Ostravské univerzity.