Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě


_
_
_
_
_
_
_
Územní pracoviště
Pracovíště Bruntál Pracovíště Opava Pracovíště Karviná Pracovíště Ostrava Pracovíště Frýdek-Místek Pracovíště Nový jičín
Klikem na mapě vyberete požadované pracoviště

1.prosinec je vyhlášen Světovou zdravotnickou organizací jako světový den boje proti AIDS. U příležitosti tohoto dne se v Moravskoslezském kraji již pravidelně konala celá řada akcí, jejichž cílem bylo připomenout široké veřejnosti o této problematice, informovat o infekci, která je velkým problémem veřejného zdravotnictví a také problémem sociálním a ekonomickým.

HIV/AIDS se netýká pouze vybraných skupin obyvatel, jak se mylně řada z nás domnívá, ale týká se nás všech. Počet nových případů stále narůstá, zvyšuje se počet zdrojů infekce v populaci a křivka s počty nakažených exponenciálně stoupá. V ČR je HIV infekce potvrzena u téměř 2000 osob. Reálný počet nakažených v tom optimističtějším případě je 5x vyšší v tom horším dokonce až 10x. Počet nakažených se proto odhaduje na 10 000 osob čili 1 infikovaný na 1000 obyvatel. Tak, že HIV se skutečně týká nás všech, avšak většina z nás si to nepřipouští, domnívá se, že tato infekce se týká pouze rizikových skupin, tj. osob promiskuitních , opak je však pravdou.

S ohledem na závažnost problematiky HIVAIDS i v letošním roce Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se již tradičně podílela společně s Českou společností AIDS pomoc, Fakultní nemocnicí Ostrava na osvětových akcích u této příležitosti.

Byla organizována „TRAMVAJ PROTI AIDS“, která vyjela do ulic Ostravy 30.listopadu. Zájemci z řad cestujících měli možnost konzultovat s epidemiologem KHS MSK problematiku HIV/AIDS, případně získat od studentek Obchodní akademie v Ostravě – Porubě, které se již druhým rokem aktivně zapojily do této akce, informační materiály k této problematice. V tramvaji probíhala i sbírka na anonymní bezplatné vyšetřování protilátek proti viru HIV.

Dále u příležitosti světového dne boje proti AIDS proběhly na území města Ostravy tyto akce.

28.11.2012 na párty v klubu Alexandria bylo prováděno pracovníky ČSAP ve spolupráci s protiepidemickým odborem KHS MSK screeningové testování ze slin na HIV infekci. Ze strany studentů bohužel nebyl zájem o toto vyšetření.

29.11.2012 ČSAP v rámci přednášek připravovaných na Lékařské fakultě Ostravské univerzity prezentovala svou činnost. Proběhla beseda se sestrou ostravského AIDS centra při KIL FN Ostrava na téma Riziko HIV infekce pracovníků ve zdravotnictví.

30.11.2012 po ukončení tramvaje proti AIDS proběhla diskuze s HIV pozitivním pacientem v Klubu Atlantik v Ostravě. Zde se prováděly zájemcům také screeningové testy ze slin na HIV infekci, které byly diagnostikovány NRL SZÚ Praha a ve všech případech byly negativní. Zájem o testování byl však minimální.

Zveřejněno