Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě


_
_
_
_
_
_
_
Územní pracoviště
Pracovíště Bruntál Pracovíště Opava Pracovíště Karviná Pracovíště Ostrava Pracovíště Frýdek-Místek Pracovíště Nový jičín
Klikem na mapě vyberete požadované pracoviště

Odbor hygieny obecné a komunální zajišťuje činnosti preventivního dozoru a státního zdravotního dozoru, posuzování územních plánů obcí a měst včetně jejich změn, posuzování projektových dokumentací v působnosti HOK a účast na kolaudacích (zkušební provoz, trvalé užívání stavby) a změnách užívání staveb k jinému účelu než byla stavba schválena - v oblasti životních podmínek a komunální hygieny

Odbor hygieny obecné a komunální se dělí na

 • Oddělení hygieny obecné a komunální

  Služby péče o tělo

  • holičství, kadeřnictví, pedikura, kosmetika, solaria, masáže, rekondiční a regenerační služby (fitnesscentra, aerobic, spinning…), manikura, modeláž nehtů, piercing, tetováže, permanentní make up
  • ubytovací zařízení
  • schvalování provozních řádů dané provozovny
 • Oddělení územního plánování a hluku
  • podílí se na vytváření územních plánů sídelních útvarů i velkých územních celků
  • posuzuje projektovou dokumentaci pro územní řízení a stavební řízení z hlediska hlukové problematiky na chráněné venkovní prostory, chráněné venkovní prostory stavby a chráněné vnitřní prostory
  • zabývá se řešením problematiky hluku v mimopracovním prostředí - podněty
  • posuzuje projektovou dokumentaci z hlediska neionizujícího záření (elektrická a magnetická pole a elektromagnetické záření o frekvenci do 1,7•1015 Hz )
  • Zabývá se řešením problematiky neionizujícího záření v mimopracovním prostředí - podněty
  • vydává stanoviska – vyjádření v procesu EIA, SEA a IPPC
  • provádění kontrolní činnosti v zařízeních se schváleným integrovaným povolením z hlediska ochrany veřejného zdrav
 • Oddělení hygieny vody
  • posuzuje projekty zásobování obyvatelstva pitnou vodou, úpravny pitné vody, vodárenské technologie, výrobky přicházející do styku s pitnou vodou
  • posuzuje projekty venkovních koupališť, krytých bazénů, rehabilitačních bazénů
  • schvaluje provozní řády koupališť, saun a služeb epidemiologicky závažných
  • kontroluje kvalitu pitné vody ve veřejných vodovodech včetně plnění povinností provozovatelů vodovodů a malých vodních zdrojů (studny), které slouží k veřejnému zásobování pitnou vodou
  • kontroluje podmínky provozu koupališť, krytých bazénů a saun včetně sledování kvality vody
  • Plní povinnosti vyplývající ze zákona č.256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, v platném znění.

'N';"; $rs = mysql_query($sSQL) or die (mysql_error()); $row = mysql_fetch_array($rs); $max_rok=substr($row[0],0,4); $roky=array (); for($r=2003;$r<$max_rok+1;$r++) { $roky[]=$r; } rsort($roky); echo "
"; for($i=0;$iOdkazy"; print "
  "; while ($row = mysql_fetch_array($rs)): if ($row['cesta']<>"") { $odkaz=""; $odkaz_konec=""; } print "
 • ".$odkaz.$row['nadpis'].$odkaz_konec."
 • "; endwhile; print "
"; } } else { if(mysql_num_rows($rs)!=0) { echo "

ROK ".$roky[$i]."

"; print "
  "; while ($row = mysql_fetch_array($rs)): if ($row['cesta']<>"") { $odkaz=""; $odkaz_konec=""; } print "
 • ".$odkaz.$row['nadpis'].$odkaz_konec."
 • "; endwhile; print "
"; } } } mysql_free_result($rs); ?>

 

".$typ[$i].""; print "
  "; while ($row = mysql_fetch_array($rs)): if (($row["cesta"])<>"") { print "
 • ".$row["nazev"]."
 • "; } else { print "
 • ".$row['nazev']."
 • "; } endwhile; print "
"; mysql_free_result($rs); } } ?>