Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě


_
_
_
_
_
_
_
Územní pracoviště
Pracovíště Bruntál Pracovíště Opava Pracovíště Karviná Pracovíště Ostrava Pracovíště Frýdek-Místek Pracovíště Nový jičín
Klikem na mapě vyberete požadované pracoviště

Provádí státní zdravotní dozor nad dodržováním hygienických požadavků v provozovnách:

 • společného stravování otevřeného typu (restaurace, bistra, bufety, kavárny, bary, stánky rychlého občerstvení)
 • společného stravování uzavřeného typu (závodní stravování)
 • stravovacích služeb ve zdravotnických a sociálních zařízeních a VŠ menzách
 • u výrobců, dovozců a distributorů předmětů běžného užívání (kosmetických prostředků, výrobků určených pro styk s potravinami, hraček a výrobků pro děti do tří let)

V rámci preventivní činnosti u výše uvedených typů provozoven vydává stanoviska dotčeného orgánu státní správy:

 • k návrhům projektových dokumentací
 • ke kolaudacím
 • ke změnám v užívání staveb nebo jejich částí

Další činnosti odboru:

 • zkoumá příčiny vzniku a šíření alimentárních onemocnění ve všech typech potravinářských provozů od výroby po uvádění potravin do oběhu
 • provádí odběry vzorků potravin a předmětů běžného užívání za účelem ověření jejich zdravotní nezávadnosti
 • provádí šetření podnětů týkajících se hygienické úrovně dozorovaných zařízení
 • provádí šetření zdravotních potíží po konzumaci potravin nebo zdravotních potíží souvisejících s používáním předmětů běžného užívání
 • ověřuje výskyt nebezpečných nebo z nebezpečnosti podezřelých výrobků na území MSK
 • organizuje zkoušky znalostí hub
 • organizuje zkoušky ověřování znalostí osob činných při výrobě a uvádění potravin a pokrmů do oběhu a při výrobě kosmetických prostředků
 • organizuje semináře pro provozovatele zařízení společného stravování

'N';"; $rs = mysql_query($sSQL) or die (mysql_error()); $row = mysql_fetch_array($rs); $max_rok=substr($row[0],0,4); $roky=array (); for($r=2003;$r<$max_rok+1;$r++) { $roky[]=$r; } rsort($roky); echo "
"; for($i=0;$iOdkazy"; print "
  "; while ($row = mysql_fetch_array($rs)): if ($row['cesta']<>"") { $odkaz=""; $odkaz_konec=""; } print "
 • ".$odkaz.$row['nadpis'].$odkaz_konec."
 • "; endwhile; print "
"; } } else { if(mysql_num_rows($rs)!=0) { echo "

ROK ".$roky[$i]."

"; print "
  "; while ($row = mysql_fetch_array($rs)): if ($row['cesta']<>"") { $odkaz=""; $odkaz_konec=""; } print "
 • ".$odkaz.$row['nadpis'].$odkaz_konec."
 • "; endwhile; print "
"; } } } mysql_free_result($rs); ?>

 

".$typ[$i].""; print "
  "; while ($row = mysql_fetch_array($rs)): if (($row["cesta"])<>"") { print "
 • ".$row["nazev"]."
 • "; } else { print "
 • ".$row['nazev']."
 • "; } endwhile; print "
"; mysql_free_result($rs); } } ?>