Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě


_
_
_
_
_
_
_
Územní pracoviště
Pracovíště Bruntál Pracovíště Opava Pracovíště Karviná Pracovíště Ostrava Pracovíště Frýdek-Místek Pracovíště Nový jičín
Klikem na mapě vyberete požadované pracoviště

Státní zdravotní dozor tohoto odboru je veden:

 • v oblasti problematiky infekčních nemocí, předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění v populaci i ve zdravotnických zařízeních
 • ve státních i nestátních lůžkových a ambulantních zdravotnických zařízeních. Kontroly provádí na základě plánu kontrolní činnosti a podle schváleného provozního řádu
 • při plánování, řízení a kontrole pravidelného očkování ve smyslu platné legislativy
 • při kontrole účinnosti sterilizátorů

Další činnosti odboru:

 • při výskytu infekčního onemocnění provádí konkrétní opatření k zabránění přenosu na další osoby a k ochraně osob, které již byly v kontaktu s nemocným
 • jsou vedeny registry infekčních onemocnění
 • provádění sběru dat o výskytu přenosných onemocnění na člověka v rozsahu povinných hlášení dle zákona č.258/2000 Sb. Data jsou hodnocena, analyzována a poskytovány informace o trendech a výskytech infekčních onemocnění
 • informační systém imunizace dětí (ISID), který zabezpečuje zvaní dětí na pravidelné očkování. Tento systém komunikuje s dětskými lékaři a rodiči dítěte, jejichž dítě zve formou poštovní pozvánky k očkování
 • sleduje proočkovanost jak dětí, na které se vztahuje povinné očkování, tak osob, které podléhají zvláštnímu či mimořádnému očkování
 • posuzuje z epidemiologické stránky infekční choroby v souvislosti s výkonem povolání
 • pro nově registrované lékaře schvaluje návrhy provozních řádů a případné změny již schválených provozních řádů
 • provádí prevalenční studie výskytu infekčních onemocnění v nemocničních zařízeních, šetření rezistentních kmenů bakterií

Informace o pandemické chřipce

'N';"; $rs = mysql_query($sSQL) or die (mysql_error()); $row = mysql_fetch_array($rs); $max_rok=substr($row[0],0,4); $roky=array (); for($r=2003;$r<$max_rok+1;$r++) { $roky[]=$r; } rsort($roky); echo "
"; for($i=0;$iOdkazy"; print "
  "; while ($row = mysql_fetch_array($rs)): if ($row['cesta']<>"") { $odkaz=""; $odkaz_konec=""; } print "
 • ".$odkaz.$row['nadpis'].$odkaz_konec."
 • "; endwhile; print "
"; } } else { if(mysql_num_rows($rs)!=0) { echo "

ROK ".$roky[$i]."

"; print "
  "; while ($row = mysql_fetch_array($rs)): if ($row['cesta']<>"") { $odkaz=""; $odkaz_konec=""; } print "
 • ".$odkaz.$row['nadpis'].$odkaz_konec."
 • "; endwhile; print "
"; } } } mysql_free_result($rs); ?>

 

".$typ[$i].""; print "
  "; while ($row = mysql_fetch_array($rs)): if (($row["cesta"])<>"") { print "
 • ".$row["nazev"]."
 • "; } else { print "
 • ".$row['nazev']."
 • "; } endwhile; print "
"; mysql_free_result($rs); } } ?>