Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě


_
_
_
_
_
_
_
Územní pracoviště
Pracovíště Bruntál Pracovíště Opava Pracovíště Karviná Pracovíště Ostrava Pracovíště Frýdek-Místek Pracovíště Nový jičín
Klikem na mapě vyberete požadované pracoviště

Pracoviště, umístěné v budově Krajské hygienické stanice v Ostravě, plní pro všechna územní pracoviště zejména tyto úkoly
 • samostatně zajišťuje složité právní agendy
 • vede evidenci odvolání a mimořádných opravných prostředků proti rozhodnutí KHS, a ve spolupráci s příslušným oddělením vyhotovuje stanoviska k odvolání
 • provádí kontrolu protokolů a rozhodnutí, ověřuje platnost použitých předpisů a správné aplikace jednotlivých ustanovení
 • ověřuje úroveň důkazního řízení před zahájením správního řízení, kontroluje průkaznost porušení předpisů
 • vyřizuje právní agendu KHS
 • vede evidenci obecně závazných právních předpisů
 • poskytuje právní pomoc zaměstnancům KHS
 • zajišťuje pro zaměstnance informace o nových právních předpisech vztahujících se k činnosti orgánu ochrany veřejného zdraví
 • zpracovává interní předpisy a po právní stránce garantuje správnost základních dokumentů včetně kolektivní smlouvy
 • účastní se správního řízení dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
Pro pracoviště v Ostravě vede evidenci stížností. 'N' ORDER BY ID DESC;"; $rs = mysql_query($sSQL) or die (mysql_error()); if(mysql_num_rows($rs)!=0) { echo "

Odkazy

"; print "
  "; while ($row = mysql_fetch_array($rs)): if ($row['cesta']<>"") { $odkaz=""; $odkaz_konec=""; } print "
 • ".$odkaz.$row['nadpis'].$odkaz_konec."
 • "; endwhile; print "
"; } mysql_free_result($rs); $sSQL = "SELECT * FROM 01_legislativa where odbor='OPAD';"; $rs = mysql_query($sSQL) or die (mysql_error()); if(mysql_num_rows($rs)!=0) { echo "

Legislativa

"; print "
  "; while ($row = mysql_fetch_array($rs)): print "
 • ".$row['zakon']."
 • "; endwhile; print "
"; } mysql_free_result($rs); ?>