Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě


_
_
_
_
_
_
_
Územní pracoviště
Pracovíště Bruntál Pracovíště Opava Pracovíště Karviná Pracovíště Ostrava Pracovíště Frýdek-Místek Pracovíště Nový jičín
Klikem na mapě vyberete požadované pracoviště

Hygiena práce, že jste ještě toto slovní spojení neslyšeli? Nevadí. Tak nám dovolte Vás s tímto pojmem seznámit. A pokud to pro Vás přece jen není slovní spojení neznámé, osvěžte si alespoň informace, které již možná znáte. Stručně řečeno, lidé pracující na hygieně práce se starají o to, aby zaměstnanci na pracovištích ve firmách s nejrůznějším zaměřením byli „spokojeni“ a pokud je to jen možné, aby pracovní prostředí negativně neovlivňovalo jejich zdraví. A když už musejí být zaměstnanci vystaveni možnému negativnímu působení pracovního prostředí na jejich zdraví, tak aby byli pod lékařským dohledem.

A kde tedy je ona hygiena práce? Najdeme ji na Krajské hygienické stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako jeden z pěti odborů. Nutno dodat, že další odbory se zabývají také ochranou veřejného zdraví a jsou neméně důležité. Jedná se tedy o státní úřad, který slouží veřejnosti a je zastoupen v každém kraji a v hlavním městě Praze. V rámci Moravskoslezského kraje je dostupnost tohoto úřadu dále zajištěna prostřednictvím územních pracovišť po jednom v každém okrese.

Většinu času zaměstnanci z odboru hygieny práce věnují, řekněme ve stručnosti, třem zajímavým oblastem. První z oblastí je tzv. preventivní hygienický dozor. Zde zastáváme roli převážně dotčeného správního orgánu a vyjadřujeme se k nejrůznějším projektovým dokumentacím (stavby sloužící k podnikání), které obsahují pracovní místa. Tato pracovní místa, byť jen prozatím teoretická a nezhmotněná, posuzujeme z hlediska jejich souladu s právními předpisy. Je to práce „papírová“, ale velmi důležitá, protože právě zde, na výkresu, se rodí budoucí charakter daného pracoviště.

Druhá oblast je věnována samotným kontrolám v terénu. Pracovník pověřený kontrolou jde přímo na daná pracoviště, přesvědčit se na vlastní „oči a uši“, zda odpovídají právním předpisům. Pracoviště se snažíme navštěvovat, přesněji řečeno kontrolovat pravidelně, tak aby jejich úroveň neklesala, ale naopak. Zajímáme se, např. jak je zajištěno větrání, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zda jsou k dispozici sanitární zařízení. Dále kontrolujeme, zda zaměstnavatel vyhodnotil faktory pracovního prostředí, které působí na zdraví zaměstnance (např. hluk, prach, vibrace, fyzická zátěž) a ještě spoustu dalšího.

Třetí oblast tvoří náročná šetření nemoci z povolání. Bohužel, pokud je toto šetření vyžadováno, došlo již k poškození zdraví zaměstnance. V rámci tohoto šetření se ověřuje, zda byly splněny podmínky na pracovišti pro vznik nemoci z povolání.

Samozřejmě toto není vše, co hygiena práce řeší a dělá, ovšem to by bylo ještě na dlouhé psaní. Snažíme se dělat vše, co nám právní předpisy a situace dovolí, abychom chránili zaměstnance z hlediska jejich zdraví. Ať už jste zaměstnanec, zaměstnavatel nebo kdokoliv jiný, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit s dotazem, konzultací nebo problémem. Vše potřebné můžete také nalézt na našich webových stránkách. Rádi Vám odpovíme a poradíme. Určitě je naším společným cílem zlepšovat pracovní prostředí a minimalizovat dopady na zdraví. Říká se, že zdraví máme jen jedno, a proto prevence je ten nejefektivnější způsob, jak si zdraví udržet.

Na následujících fotografiích můžete vidět příklady pracovišť. První skupinu tvoří pracoviště bez závad, druhou skupinu naopak pracoviště se závadami. Uhádnete, které jsou které?Zveřejněno