Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě


_
_
_
_
_
_
_
Územní pracoviště
Pracovíště Bruntál Pracovíště Opava Pracovíště Karviná Pracovíště Ostrava Pracovíště Frýdek-Místek Pracovíště Nový jičín
Klikem na mapě vyberete požadované pracoviště

VNN – hemoragická horečka 2016

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje ve spolupráci se složkami Integrovaného záchranného systému (HZS MSK, ZZS MSK, PČR) nacvičovala 26. 10. 2016 zásah složek IZS při podezření na výskyt vysoce nakažlivé nemoci v areálu Slezské nemocnice v Opavě.

Cvičení simulovalo reálný průběh, postupy a opatření k zamezení šíření vysoce nakažlivé nemoci na Infekčním oddělení Slezské nemocnice v Opavě a prověřilo vzájemnou spolupráci zdravotnického personálu Infekčního oddělení Slezské nemocnice v Opavě, Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje a složek IZS.

Simulována byla situace, kdy se na Infekční ambulanci Slezské nemocnice v Opavě dostaví pacient, u něhož sloužící lékař, po získání základní epidemiologické anamnézy a s ohledem na klinické příznaky, vysloví podezření na onemocnění hemoragickou horečkou typu Ebola.

Další postup probíhal dle schválené anotace plánu taktického cvičení složek IZS, který byl zpracován na základě platných předpisů a směrnic upravujících postupy při vzniku mimořádné události v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci ve spolupráci KHS MSK a jednotlivých složek IZS.

Byl uvědomen sloužící epidemiolog KHS MSK a aktivovány jednotlivé složky IZS, které se podílely na zvládnutí situace. Celý zásah koordinoval epidemiolog KHS, který se dostavil na místo neprodleně po informaci z operačního střediska HZS MSK. O situaci byla informována ředitelka KHS MSK, která předala informace MZ

Podle pokynů epidemiologa byl pacient připraven k transportu vozidlem ZZS do nemocnice Na Bulovce v Praze. V místě zásahu byla provedena protiepidemická opatření, byly poučeny osoby v kontaktu s pacientem. Součástí nácviku bylo také provedení dekontaminace místa zásahu a zasahujících osob, které zajišťovala přítomná jednotka HZS MSK a tým ZÚ Ostrava, který je pro tyto situace vybaven za metodického vedení pracovníků SÚJCHBO.

Vysoce nakažlivé nemoci se v posledních letech stávají reálnou hrozbou pro naše obyvatele. Nejde jen o možnost zavlečení nákazy například z exotické dovolené, ale díky globalizaci hrozí i onemocnění importovaná cizími státními příslušníky, při mezinárodních sportovních a kulturních akcích, i při nelegální migraci. V letošním roce bylo v Moravskoslezském kraji již řešeno i reálné ohrožení zdraví vysoce nebezpečnou nákazou, diagnóza se však naštěstí nakonec nepotvrdila. Cvičení tak sloužilo zejména jako nácvik společných postupů, které by měly co nejvíce omezit riziko nákazy dalších osob a zajistit ochranu populace.

Cvičení proběhlo úspěšně a potvrdilo připravenost KHS MSK, složek IZS MSK a ZÚ Ostrava k řešení reálných situací podobného typu.

Zveřejněno