KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Dávivý kašel – současnost a možnosti prevence <br>Národní strategie očkování proti pertusi

Úvod / Občanům / Dávivý kašel – současnost a možnosti prevence <br>Národní strategie očkování proti pertusi

Národní strategie očkování proti pertusi


Problematika dávivého kašle nebo-li pertuse, přesto že od objevení jeho původce uplyne v letošním roce víc jak 100 let, je stále aktuální. Původce tohoto onemocnění, který v době před zahájením očkování patřil mezi hlavní příčinu úmrtí dětí na celém světě stále cirkuluje v populaci a cyklicky vyvolává epidemie. Od počátku 90. let minulého století je evidován nárůst dávivého kašle i v ČR a nejvyšší nemocnost je zaznamenávána ve věkové skupině 10-14 letých dětí. V roce 2009 oproti roku 2001 stoupla nemocnost v ČR v této věkové skupině 11x a zvýšila se i u dospělých osob. Nárůst onemocnění dávivým kašlem, obdobně jako v ČR, evidujeme i v Moravskoslezském kraji. Nejvyšší nemocnost byla zaznamenána v minulém roce a dosáhla 3 př. na 100 tis. Skutečná nemocnost je však vyšší, ne všechny případy onemocnění jsou diagnostikovány a hlášeny.

Dávivý kašel, je vysoce nakažlivé bakteriální onemocnění, postihující dýchací cesty. Průběh onemocnění může být různý, je charakterizován dlouhotrvajícím úporným kašlem. U školních dětí, adolescentů a dospělých probíhá mírněji. Daleko závažněji však u novorozenců a děti do 1 roku, kdy může dojít až k život ohrožujícím stavům. Bylo prokázáno, že 12-32% dospělých s dlouhotrvajícím kašlem nad 1-2 týdny má dávivý kašel. Onemocnění se šíří vzdušnou cestou, kapénkami, kýcháním, mluvením a úzkým kontaktem. Právě dospělí jsou možným zdrojem onemocnění pro novorozence a neočkované děti. Rodinní příslušníci a příbuzní jsou zdrojem onemocnění pro 75% dětí ve věku 0-3 měsíce z tohoto důvodu by měli pamatovat na své očkování. Po prodělaném onemocnění ani po očkování proti pertusi nezůstává dlouhodobá imunita. Po onemocnění dochází k poklesu protilátek za 4-20 let a po očkování za 3-12 let, proto byla i v ČR provedena úprava očkovacího kalendáře a do povinného očkování bylo zařazeno i očkování 10-11 letých dětí proti dávivému kašli. S ohledem na současnou epidemiologickou situaci Národní imunizační komise (NIKO) zpracovala Národní očkovací strategii očkování proti pertusi u dospělých osob s cílem zabránění dalšímu šíření nákazy na vnímavou populaci.

Přesné znění Národní strategie očkování proti pertusi najdete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.

Zveřejněno: 16.8.2011